Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

Aşağıda sayılan destek kalemleri için destek sağlanır.  Bu kalemler dışında hiçbir kalemden destek verilmez.
 
Destek Üst Limiti: 117.000 TL

Destek Kalemi

Destek Miktarı

Davetli konuşmacı yol gideri (yurt dışı)

Kişi başı gidiş-dönüş 1.500 Dolar

Davetli konuşmacı yol gideri (yurt içi)*

Etkinlik limiti aşılmamak üzere “Yol Gideri Karşılığı”

Organizasyon Gideri (Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem, USB bellek, teknik araç-gereç, salon kiralama, ikram gideri, reklam-tanıtım giderleri vb.)

Etkinlik limiti aşılmamak üzere “Fatura Karşılığı”

* Kişinin çalıştığı kurum/bulunduğu yer/ikametgahı ile katılacağı etkinliğin yapıldığı il arasındaki geliş-gidiş toplam mesafe için en fazla 8000 gösterge olmak üzere, kilometre başına en fazla "5" gösterge, ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılacaktır.

2024 yılı yol ücreti olarak; 1600 kilometreyi aşmamak üzere (üst limit 6.086,97 TL), her kilometre için brüt 3,80 TL, il içinden katılanlara ise brüt 266,30 TL ödeme yapılmaktadır.
(Başvuru sistemine yol gideri için kişi başı ortalama 2500 TL giriş yapabilirsiniz.)

Destek miktarı etkinlik tamamlandıktan sonra izleme belgelerinin sisteme yüklenmesi halinde, Türkiye’deki bankalarda etkinlik yürütücüsü adına açılmış banka hesabına aktarılır.
 
NOT: Destek verilmesi durumunda harcamalarla ilgili ayrıntılı bilgi başvuru sahiplerine e-posta yoluyla gönderilmektedir. Verilen destek belge karşılığı kullandırılmaktadır. Destek verilen kalemlerde harcama belgelerinin izleme belgeleri ile birlikte sisteme yüklenmesi zorunludur. Belgeler posta yoluyla gönderilmeyecektir.