Başvuru Formları

-A +A

a. Etkinlik Bilgileri Formu (Etkinliğin programını, hakemli olduğunu ve daha önce düzenlendiğini gösteren, ilgili duyuru/afiş/broşürü içeren, bilim kurulu listesi ile varsa uluslararası düzenleme kurulu listesi ve değişiklik bildirim formunu kapsayan belgedir. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 

Başvurular, etkinliği düzenleyen Etkinlik Yürütücüsü tarafından çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içerisinde, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na (BİDEB) gönderilmesi durumunda hiçbirisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.