Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

DESTEK MİKTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

Verilecek destek miktarı, düzenlenecek bilimsel etkinliğin süresi ve kapsamı göz önüne alınarak GYK tarafından değerlendirilerek Başkanlık onayı ile kesinleşir.

*Bir kişinin bir başvuru yılında desteklenen tüm etkinliklerden etkinlik yürütücüsü, eğitici ve yardımcı personel olarak alabileceği etkinlik yürütücü ücreti, yardımcı personel ücreti ve ders ücreti desteğinin toplamı 6.000 TL’yi geçemez. (TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen veya doğrudan desteklenen eğitimlerde bu koşul aranmaz)

**Yol ödemeleri yapılırken bilet bağlayıcı değildir, kilometre bağlayıcıdır.

BİR ETKİNLİK İÇİN BİR DEFAYA MAHSUS EN FAZLA 50.000 TL ÖDENİR.

(Promosyon, demirbaş, gezi vb. eğitim dışı giderler destek kapsamı dışındadır)

BÜTÇE KALEMLERİ

ÜST SINIRLAR

Etkinlik Yürütücüsü Ücreti (Brüt)*

Etkinlik başına maksimum 2.500 TL

Ders Ücreti (Brüt)*

120 TL/saat/kişi

Yardımcı Personel Ücreti (Brüt)*

100 TL/gün/kişi

Eğitici, Katılımcı ve Yardımcı Personel Yol Gideri (Brüt)**

Kişinin çalıştığı kurum/bulunduğu yer/ikametgahı ile katılacağı etkinliğin yapıldığı il arasındaki geliş-gidiş toplam mesafe için en fazla 5500 gösterge olmak üzere, kilometre başına en fazla "5" gösterge, ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılacaktır.
 

(2020 yılı yol ücreti olarak; 1100 kilometreyi aşmamak üzere (803,33) her kilometre için brüt 0,73 TL, il içinden katılanlara ise brüt 51,12 TL ödeme yapılacaktır)

(Başvuru sistemine yol gideri için kişi başı ortalama 500 TL giriş yapabilirsiniz)

Konaklama Gideri

100 TL/gün/kişi

İaşe Gideri

50 TL/gün/kişi

Kırtasiye ve Sarf Malzemesi

Katılımcı başı en çok 50 TL

Teknik Araç Gereç Kiralama Giderleri

Katılımcı başı en çok 30 TL

(Çevrimiçi etkinliklerde video konferans yazılım programları kiralama gideri bu kalemden karşılanabilir)