Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

DESTEK MİKTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

Etkinlik kapsamında, ders verecek ve/veya sunum yapacak öğretim üyelerinin ve araştırmacıların, katılacak öğrencilerin, araştırmacı ve uzmanların;

  • Yol, iaşe, konaklama giderleri, ders ücretleri,
  • Etkinlik Yürütücüsü (Koordinatör) ücreti,
  • Yardımcı personel ücreti,
  • Kırtasiye ve sarf malzemesi,
  • Teknik araç gereç kiralama giderleri

için destek sağlanır.

Verilecek destek miktarı düzenlenecek bilimsel etkinliğin süresi ve kapsamı göz önüne alınarak Grup Yürütme Kurulu tarafından belirlenir, Başkanlık onayı ile kesinleşir.

 

Desteğin Ödenme Şekli:

 

Kesin ödeme

Etkinlik Yürütücüsü, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerinin (fatura, makbuz vb.) aslını, etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç açıklama tarihinden sonraki 20 gün içerisinde BİDEB’e ulaştırmak zorundadır. Kararlaştırılan destek, etkinlik tamamlandıktan sonra istenen tüm belgeler ve taahhütnamenin BİDEB’e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra, etkinlik yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır.

 

Ön ödeme

Ön ödeme talep edilmesi halinde taahhütnamenin etkinliğin başlamasından önce Kuruma gönderilmesi üzerine kararlaştırılan desteğin konaklama, iaşe, yol, kırtasiye, sarf malzemesi ile teknik araç-gereç kiralama ödenekleri Etkinlik Yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına etkinliğin başlamasından en erken 1 ay önce ön ödeme şeklinde aktarılır. Etkinlik Yürütücüsü, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerinin (fatura, makbuz vb.) aslını, etkinliğin bittiği tarihten ya da destek sonuç açıklama tarihinden sonraki 20 gün içinde izleme sistemine yüklemek ve BİDEB’e ulaştırmak zorundadır. Kararlaştırılan desteğin geri kalan kısmı (Ders, Etkinlik Yürütücüsü ve yardımcı personel ücreti) için Etkinlik Yürütücüsü ile mahsuplaşılarak hesap kapatılır.

BİR ETKİNLİK İÇİN BİR DEFAYA MAHSUS EN FAZLA 50.000 TL ÖDENİR.

*Promosyon, demirbaş, gezi vb. eğitim dışı giderler destek kapsamı dışındadır.

BÜTÇE KALEMLERİ

ÜST SINIRLAR

Etkinlik Yürütücüsü (Koordinatör) Ücreti (Brüt)

Etkinlik başına maksimum 2.500 TL

Eğitimde Görevli Öğretim Görevlileri Ve Araştırmacıların (Teorik Ve Uygulamalı) Ders Ücreti (Brüt)

120 TL/saat/kişi

Yardımcı Personel Ücreti (Brüt)

100 TL/gün/kişi

Ders Verecek Ve Sunum Yapacak Öğretim Elemanları ve Araştırmacıların Yol Gideri (Brüt)

Gidiş dönüş için, iki il arası tek yön mesafesi:

0-100 Km arası 100 TL,

101-350 Km arası 250 TL,

351-500 Km arası 350 TL,

501-650 Km arası 400 TL,

651-800 Km arası 500 TL,

801 Km ve üzeri için 600 TL ödenir.

Katılımcıların Konaklamaları İçin Kişi Başı Verilecek Destek

100 TL/gün/kişi

Katılımcıların İaşe (Yemek) İçin Kişi Başı Verilecek Destek

50 TL/gün/kişi

Etkinliğe Katılacak Katılımcıların Yol Gideri (Brüt)

Başvuru sırasında katılımcı listesinin belli olmadığı hallerde gidiş dönüş yol ücreti için ortalama 400TL/Kişi olarak bütçe talep edilebilir. Etkinlik sonrası kesin ödeme yapılırken katılımcıların yol giderleri sistem tarafından otomatik olarak aşağıdaki kilometrelere göre hesaplanacaktır.

Ödeme yapılırken bilet bağlayıcı değildir. Kilometre bağlayıcıdır.

İl sınırları içerisinden katılanlara 30 TL,

İki il arası mesafe tek yön 100 km ve altında kalan iller için gidiş dönüş ücreti 60 TL,

İki il arası mesafe tek yön 100 km üzeri olan iller için gidiş dönüş toplam km başına 0,18 TL ödenir.

Kırtasiye ve Sarf Malzemesi

Katılımcı başı en çok 50 TL

Teknik Araç Gereç Kiralama Giderleri

Katılımcı başı en çok 30 TL