1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2016-1 Dönemi 2. Aşama Sonuçları Açıklandı

-A +A

“1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5 inci maddesi çerçevesinde, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön değerlendirme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK)’nun görüşleri doğrultusunda ilgili Araştırma Destek Grupları tarafından oluşturulan panellerde yapılan bilimsel değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.

Panel ortak raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin panel raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında devam eden çalışmalar doğrultusunda;

  • Listelerde yer alan projelerin desteklenmelerinin mümkün olamayacağı durumların ortaya çıkması halinde söz konusu projelerin sözleşmeleri yapılmayacak,
  • Proje ekiplerinde değişiklik yapılmasını gerektirecek durumların ortaya çıkması halinde sözleşme öncesinde ilgili projelerin durumları tekrar değerlendirilecektir.

ÇAĞRI KODU

ÇAĞRI BAŞLIĞI

1003-SUA-YNTM-2016-1

Su Kaynaklarını Etkileyen Faktörler

1003-SBB-EKBY-2016-1

Rekabetçiliği Etkileyen Faktörler

1003-SBB-AILE-2016-1

Aile İçi Şiddet

1003-SAB-TTIP-2016-1

Moleküler Tıp

1003-SAB-TANI-2016-1

Kanser Tanısı

1003-SAB-BMLZ-2016-1

Nanobiyoteknoloji

1003-SAB-BMED-2016-1

Biyoenstrümantasyon Sistemleri

1003-OTO-MALZ-2016-1

Yeni Nesil Yüksek Mukavemetli Çelikler

1003-OTO-HEAT-2016-1

İçten Yanmalı Motor ve Sürücü Teknolojileri

1003-MAK-ROME-2016-1

Seri Üretim Hatlarında Gömülü Sistemler

1003-KMY-KMYM-2016-1

Yerli Bitki Kaynaklarından (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar

1003-ENE-KOMR-2016-1

Kömür-Biyokütle Karışımlı Yakma Teknolojileri

1003-ENE-GUNS-2016-1

Güneş Enerjisine Dayalı Isıl ve/veya Birleşik Elektrik Üreten Sistemler

1003-ENE-GUCD-2016-1

Elektrik Şebekeleri İçin Süperiletken Malzeme ve Teknolojileri

1003-ENE-BORT-2016-1

Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması

1003-ENE-EVSA-2016-1

Sanayi Ölçekli Bileşik Isı Güç ve Üçlü Üretim Sistemleri

1003-ENE-EVKN-2016-1

Maliyet Etkin Enerji Verimli Binalar

1003-BIT-VERI-2016-1

Yenilikçi Bilgi Kesif Yöntemleri

1003-BIT-ROME-2016-1

Yeni Nesil Robot Sistemlerine Yönelik Araştırmalar

1003-BIT-MNOE-2016-1

Yarıiletken Malzemelere Dayalı Optoelektronik Aygıt ve Sistemler

1003-BIT-MILT-2016-1

Nesnelerin İnterneti Kapsamında M2M Uygulamalarına Yönelik Araştırmalar

1003-BIT-GOMS-2016-1-2

İşlemci Mimarileri

1003-BIT-GOMS-2016-1-1

Kullanıcı Arayüzleri

1003-BIT-GNBT-2016-1

Geleceğin İnterneti

1003-BIT-BGUV-2016-1

Siber Güvenlik

 

13.02.2017 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1003