1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2017-1 Dönemi 2. Aşama Sonuçları Açıklandı

-A +A

“1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5 inci maddesi çerçevesinde, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön değerlendirme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK)’nun görüşleri doğrultusunda ilgili Araştırma Destek Grupları tarafından oluşturulan panellerde yapılan bilimsel değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.

Panel ortak raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin panel raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında devam eden çalışmalar doğrultusunda;

  • Listelerde yer alan projelerin desteklenmelerinin mümkün olamayacağı durumların ortaya çıkması halinde söz konusu projelerin sözleşmeleri yapılmayacak,
  • Proje ekiplerinde değişiklik yapılmasını gerektirecek durumların ortaya çıkması halinde sözleşme öncesinde ilgili projelerin durumları tekrar değerlendirilecektir.

 

Değerlendirme sonuçlarını görmek için ilgili çağrı başlığı uzantısına tıklayınız.

ÇAĞRI KODU

ÇAĞRI BAŞLIĞI

1003-KMY-ANAK-2017-1

Yenilikçi Mühendislik Plastiklerinin Endüstriyel Uygulamalar için Geliştirilmesi ve Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesi

1003-SBB-EGTM-2017-1

Öğrenme Çıktılarını Etkileyen Faktörler

1003-SBB-EKBY-2017-1

Ar-Ge ve Yenilik Politikaları

1003-SBB-KENT-2017-1

Türkiye’de Yerleşmeler Sistemindeki Dönüşüm

1003-ENE-HPIL-2017-1

Katı Oksit Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar

1003-ENE-YENI-2017-1

Jeotermal Enerji Teknolojilerine Yönelik AR-GE Çalışmaları

1003-ENE-KOMR-2017-1

Kömür-Biyokütle Karışımlı Gazlaştırma Teknolojileri

1003-OTO-MALZ-2017-1

Mühendislik Plastikleri

1003-MAK-TSRM-2017-1

İleri Makina Tasarım ve Algoritmalarının Geliştirilmesi

1003-SAB-TTIP-2017-1

Diyabet ve İlişkili Metabolik Hastalıklar

1003-SAB-ILAC-2017-1

Biyoteknolojik İlaç Molekülleri ve Ürünleri

1003-SAB-KLNK-2017-1

İlaç Geliştirilmesine Yönelik Klinik Çalışmalar

1003-SAB-ASIT-2017-1

Viral Hastalıklara Karşı Aşılar

1003-GDA-TGUV-2017-1

İyi Tarım Uygulamaları ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

1003-GDA-TRLA-2017-1

Nişasta ve Şeker Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

1003-BIT-EKRN-2017-1

Yenilikçi Ekran Teknolojileri

1003-BIT-ROME-2017-1

İnsan Makina Etkileşimi

1003-BIT-GNBT-2017-1

Nano İletişim Teknolojileri

1003-BIT-GOMS-2017-1

Araçlar ve Güvenlik

1003-BIT-BGUV-2017-1

Kriptoloji

1003-BIT-BBIL-2017-1

Bulut Bilişim Mimarileri

1003-BIT-AKAY-2017-1

Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri

 

03.11.2017 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1003