1513 - TTO 2013 Yılı Çağrı Sonuçları Açıklandı

-A +A

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun 2011/104 sayılı kararı ile Teknoloji Transfer Ofisleri’nin desteklenmesi planlanmış bu çerçevede TÜBİTAK tarafından 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı oluşturulmuştur.

Bu çerçevede TÜBİTAK tarafından oluşturulan 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı ile üniversite ve sanayicilere hizmet verilmesi için kurulan TTO’lar geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmektedir. Programın 2013 yılı çağrısına 36 üniversite adına başvuruda bulunulmuştur.

 Başvuruların değerlendirilmesi, Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu, Yürütme Komitesi tarafından tamamlanmıştır. Komite, başvuruların değerlendirmesini, Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Uygulama Esasları'nda yer alan aşağıdaki ölçütleri dikkate alarak yapmıştır.

a) Kuruluşun TTO deneyim ve yetkinliğinin yeterliliği,

b) Proje hedefleri, çıktıları ve başarı ölçütlerinin uygunluğu,

c) TTO organizasyon yapısının ve personelin uygunluğu,

d) Proje bütçesi ve gider kalemlerinin uygunluğu,

e) İş planının uygunluğu

Proje başvuruların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki sıralanan Üniversiteler adına yapılan başvuruların desteklenmesine karar verilmiştir.

  • Anadolu Üniversitesi
  • Bilkent Üniversitesi
  • Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Erciyes Üniversitesi
  • Gaziantep Üniversitesi
  • İstanbul Üniversitesi
  • İstanbul Şehir Üniversitesi
  • İstanbul Teknik Üniversitesi
  • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  • Uludağ Üniversitesi

 

* Sıralama alfabetik olarak yapılmıştır.

Desteklenecek TTO’lara TÜBİTAK tarafından yıllık 1.000.000 TL ye kadar destek verilecek olup, her yıl yapılacak değerlendirmeler ile destek süresi 10 yıla kadar uzatılabilecektir.

25.12.2013 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1513