2203 – ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARI

-A +A

2203 – ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARI

    2017 yılında gerçekleşecek olan Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarında katılım sağlanması planlanmaktadır. (2017 Ortaokul ve Ulusal Bilim Olimpiyatları 1. Aşama Sınavı için duyuru ayrıca yapılacaktır.)

 

BAŞVURU KOŞULLARI

·         Başvurular, lise okul müdürlüklerince 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri arasından Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarında yapılabilir.

·         Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan TEOG/SBS sınavlarında Yerleştirme Esas Puanı (YEP) veya Ortaöğretim Yerleştirme Puanı (OYP)’ndan en az 490 ve üzeri puana sahip öğrenciler arasından belirlenir.

·         31.12.2015 tarihi ve öncesinde kayıt olmuş öğrenciler arasından okul müdürlüklerince her alanda en fazla 6 öğrenci ile başvuru yapılabilir.

·         Her öğrenci adına yalnızca bir alandan başvuru yapılabilir.

·         Öğrencilerin T.C. vatandaşı olmaları gereklidir.

 

BAŞVURU ADRESİ

   Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinden online olarak yapılabilir.

 

BAŞVURU TARİHİ

    22 – 30 Aralık 2016 (Başvurular saat 23:59 itibari ile sonlanır.)

 

DEĞERLENDİRME

    2203-Uluslararası Bilim Olimpiyatları mevzuatındaki resmi-özel okul ayrımı uygulanmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan TEOG/SBS sınavlarında Yerleştirme Esas Puanı (YEP) veya Ortaöğretim Yerleştirme Puanı (OYP) sıralamasına göre değerlendirme yapılarak her alanda en fazla 25 öğrenci belirlenir. Belirlenen öğrenciler, BİDEB tarafından düzenlenecek Kış Okuluna davet edilir.

     Geçerli başvuru sayısının Kış Okuluna davet edilecek öğrenci sayısını aşması durumunda, Olimpiyat Komitelerince sınav yapılabilir. Bu sınavın yeri ve tarihi ayrıca bildirilir. Belirlenen puan limiti üzerindeki öğrencilerden, her alandaki öğrenci sayısı (25 öğrenci) dâhilinde olmak şartı ile kontenjan kapsamında Olimpiyat Komitelerince en fazla 5 öğrencinin BİDEB onayı ile Kış Okuluna katılması sağlanır.

      Başvuru yapıldıktan sonra bir öğrencinin yerine başka öğrencinin önerilmesi ya da daha önce kontenjan sayısından az öğrenci önerilmiş olan alanlarda yeni öğrenciler önerilerek sayının tamamlanması gibi değişiklik talepleri kabul edilmez.

      Programla ilgili ilan ve açıklamalar TÜBİTAK - BİDEB tarafından tüm okullara İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile duyurulur ve http://www.tubitak.gov.tr web adreslerinde ilan edilir.

      Öğrencilerin daha geniş bilgi edinebilmeleri için TÜBİTAK web sitesini incelemeleri önerilir.

      Geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarlarına, http://www.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

     Bu programla ilgili duyuru dışında kalan hususlar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esaslarına dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.

 

13.12.2016