7.ÇP SSH Araştırma Alanı 2011 Bilgi Günü Düzenlendi

-A +A

SSH alanı paydaşlarının (üniversiteler, kamu - özel sektör - STK temsilcileri) biraraya geldiği SSH 2011 Bilgi Günü, 13 Ekim 2011 tarihinde TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi (TÜBİTAK AB ÇP UKO)  tarafından Bilkent Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Açılış konuşmasını Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Metin HEPER’in yaptığı Bilgi Günü’nde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK "Türkiye’de SSH Araştırmaları: TÜBİTAK’ın rolü" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Başkan’ın sunumunu takiben, Avrupa Komisyonu yetkililerinden Dr. Simona ARDOVINO, 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Araştırma Alanı 2012 yılı Çağrısı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Türkiye SSH Araştırma Alanı Ulusal İrtibat Noktası Seda GÖKSU’nun "Türkiye’nin 7.ÇP SSH Araştırma Alanı’ndaki başarısı ve TÜBİTAK AB ÇP UKO’nun rolü" hakkındaki sunumunun ardından, Bilkent Üniversitesi araştırmacılarından Yrd. Doç. Dr. Tolga BÖLÜKBAŞI, Doç. Dr. Pınar BİLGİN, Yrd. Doç. Dr. Dilek CİNDOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Saime ÖZÇÜRÜMEZ, 7.ÇP kapsamında yürüttükleri projeler konusunda tecrübelerini katılımcılarla paylaştılar.

Etkinlikte yapılan sunumlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de SSH Araştırmaları: TÜBİTAK’ın rolü - Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, TÜBİTAK Başkanı

7.ÇP SSH 2012 Çağrısı - Dr. Simona ARDOVINO, Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Genel Direktörlüğü SSH Genel Müdürlüğü Yetkilisi

7.ÇP SSH Alanı’nda Türkiye ve TÜBİTAK AB ÇP UKO’nun Rolü - Seda GÖKSU, TÜBİTAK AB ÇP UKO SSH Alanı Ulusal İrtibat Noktası

7.ÇP SSH Alanı Hakkında Öneriler - Yrd. Doç. Dr. Tolga BÖLÜKBAŞI, Bilkent Üniversitesi

7.ÇP INEX Projesi Başarı Hikayesi - Doç. Dr. Pınar BİLGİN, Bilkent Üniversitesi

7.ÇP GEMIC Projesi Başarı Hikayesi - Yrd. Doç. Dr. Dilek CİNDOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Saime ÖZÇÜRÜMEZ, Bilkent Üniversitesi

Bilgi için:

Seda GÖKSU
Gürsel Fırat GEDİKLİ
7.ÇP SSH Alanı Ekibi
TÜBİTAK
e-mail:ncpssh@tubitak.gov.tr
tel:90 312 468 53 00 - (2051/1587)

21.03.2013