Doktoralı Kişilerin İstihdamını Teşvik Eden Yeni Bir Çağrı Açıldı

-A +A

1601 - Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında, özgün uygulamalı araştırma projelerinin oluşturulması, kuruluşların mevcut Ar-Ge ve yenilik projelerinin bilimsel niteliğinin yükseltilmesi, çalışma çıktılarının patent ve bilimsel yayına dönüştürülmesi ve geliştirilen ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarıyla yaygınlaştırılması amaçlarıyla “Özel Sektörde Doktoralı Personel İstihdamının Desteklenmesi Çağrısı”na çıkılmıştır. Kuruluşlar 01.07.2015 – 17.07.2015 tarihleri arasında PRODİS üzerinden ön kayıt işlemlerini yapabilecek, başvurularını 14.08.2015 tarihine kadar TÜBİTAK’a gönderebileceklerdir.

Başvuru işlemleri bilgi notu

Çağrıya başvuru yapabilecek kuruluşlar:

  • 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge merkezi işletmeleri,
  • Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri,
  • Daha önce TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülen bir program çerçevesinde en az bir projesi desteklenmiş ve tamamlanmış sermaye şirketleridir.

Çağrı kapsamında başvuru yapan kuruluşlar, istihdam edecekleri doktoralı personel için 24 Ay süresince desteklenecek olup, bu süre içerisinde büyük ölçekli işletmelerde en az 3, küçük ölçekli işletmelerde ise en az 1doktoralı araştırmacı istihdam etmesi şartı aranacaktır.

Çağrı kapsamında yapılan başvurular, kuruluşların sundukları istihdam planının uygulanabilirliği, istihdamının kuruluşun Ar-Ge ve yenilik kapasitesi gelişimi üzerindeki etkisi ve çalışmaların kuruluş tarafından özümsenme kapasitesine göre değerlendirilecektir.

Başvurusu kabul edilen kuruluşlara ödemeler 6 aylık dönemler halinde, (İlgili dönemde doktoralı araştırmacı SGK prim gün sayısı/30) x (2 x ilgili dönemdeki brüt asgari ücret) hesaplaması yapılarak aktarılacaktır.

PRODİS üzerinden yapılacak başvurularda Doktoralı Araştırmacı İstihdam Hedef Tablosu pdf formatında ek olarak sunulmalıdır. Ayrıca 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge merkezi işletmeleri, Ar-Ge Merkezi belgelerini, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri güncel kira sözleşmelerini pdf formatında proje önerisi ekinde sunmalıdır.

 

Çağrı Metni

Çağrı Özel Sunumu

Sıkça Sorulan Sorular

 

 

 

08.07.2015 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1601