ERA-IB-2 Projesinin 2015 Çağrısı Açıldı

-A +A

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK'ın da katıldığı bir proje olan ERA-IB-2, yüksek katma değer sağlayacak endüstriyel biyoteknoloji alanında uluslararası ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Çağrı Hakkında Bilgi

ERA-IB’nin 6. çağrısı olan bu çağrıda EuroTransBio ile işbirliğine gidilmiş ve ortak çağrıya çıkılması planlanmıştır.

Proje konsorsiyumu, çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden en az 3, en fazla 8 ortak ile oluşturulabilecektir. Bu şartın sağlanması koşuluyla;

 • Büyük şirketler, KOBİ’ler, üniversiteler, enstitüler vb. proje konsorsiyumuna katılabilir. Üniversite ve enstitüler danışmanlık veya hizmet alımı yapılan kurum olarak Türk ortakların projelerinde yer alabilir.
 • Çağrıya katılmayan ülkelerin kuruluşları, kendi ulusal ajansları tarafından fonlanamayan kuruluşlar ya da proje kapsamındaki alt yükleniciler de projedeki giderlerini kendileri finanse etmek koşuluyla proje konsorsiyumuna katılabilir.

Çağrıya Katılan Ülkeler

ERA-IB-2 ortağı ülkeler ve fonlama ajansları:Türkiye (TÜBİTAK), Belçika (IWT), Almanya (FNR, SMWK), Hollanda (NWO), Norveç (RCN), Polonya (NCBIR), Portekiz (FCT), Romanya (UEFISCDI), Rusya (FASIE), İspanya (MINECO), İngiltere (Innovative UK, BBSRC), Litvanya (LZA)

EuroTransBio ortağı ülkeler ve fonlama ajansları:

Avusturya (FFG), Belçika (SPW-DG06, IWT), Finlandiya (TEKES), Rusya (FASIE)

Çağrı Konuları

Aşağıda belirtilen konulardan bir ya da birkaçını içeren konularda projeler sunulabilir:

Processes

 1. Conversion of industrial by-products and biomass into value-added products
 2. Novel systems for now, more sustainable processes (bio-catalysts such as enzymes, micro-organism and cell-free biosynthesis systems)
 3. New compounds from existing, but not well studied biological systems, by understanding their metabolic pathways
 4. Modelling and optimisation of biological unit operations/modelling for the improvement of cellular bio-processes
 5. Process development, intensification and/or integration in existing industrial processes (e.g. downstream and scale-up, process design, scalability)

Products/markets

 1. Development of new functional materials/properties from renewable resources
 2. Development of platform chemicals including bio-monomers, oligomers and polymers
 3. Biomaterials, pharmaceuticals, functional food/feed ingredients

Function-based bio-products: from function to process

 1. Function-based bio-products and bio-process design

Çağrı Takvimi

 • 01.02.2015 - 23.02.2015: Proje Ön Başvurularının (Preproposal) Alınması
 • 01.03.2015 - 30.04.2015: Uygunluk kontrolü
 • 01.05.2015 - 15.06.2015: Proje Başvurularının (Full proposal) Alınması
 • 01.07.2015 - 30.10.2015: Projelerin değerlendirilmesi
 • Kasım 2015: Projelere ilişkin nihai destek/ret kararlarının açıklanması
 • Ocak 2016: Projelerin başlaması

Proje Önerilerinin Sunulması

www.era-ib.net İnternet adresindeki form İngilizce doldurulacak ve ortak kuruluşlar adına, proje koordinatörü tarafından, 23 Şubat 2015 (saat 17:00 CET ) tarihine kadar yapılacaktır. Başvuru dokümanları ve çağrıya ilişkin diğer dokümanlara http://www.era-ib.net/6thjointcall adresinden erişilebilir.

Türkiye'den Katılan Firmalar

Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru (full prooposal) ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK'ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuruda bulunacaktır. Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri, 1509 programına başvuramamakta, ancak özel sektör firmalarının projelerinde danışman ya da hizmet alınan kurum/kuruluş olarak yer alabilmektedir.

1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilmektedir. Programda hibe şekilde destek verilmektedir. Destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’tir. ERA-IB-2’ye sunulan bir projede Türkiye’den birden fazla kuruluşun yer alması halinde, bu kuruluşların 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına ortak proje önerisi sunması gerekmektedir.

Çağrı ve ERA-IB-2 Hakkında Bilgi için:
www.era-ib.net
www.tubitak.gov.tr/1509
Dilek ŞAHİN
Bilimsel Programlar Uzmanı
TÜBİTAK TEYDEB
0312 468 53 00 / 1918
dilek.sahin@tubitak.gov.tr
 

09.12.2014 Destekler, Sanayi, Uluslararası Ortaklı Destek Programları, 1509