ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund Projesi Başladı

-A +A

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir. ERA-MIN-2 Projesi 01 Aralık 2016 tarihinde başlamış olup çağrı metni 01 Şubat 2017 tarihinde yayınlanacaktır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

27.12.2016 Destekler, Akademik, Uluslararası Destek Programları, Era-Net