ERA-NET JPI-EC-AMR Projesi Çağrısı

-A +A

ERA-NET JPI-EC-AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. ERA-NET JPI-EC-AMR Projesi çağrısı 2016 Ocak'ta açılmıştır.

Çağrı kapsamında “Dirençli organizmaları ve dirençli genlerin edinimi, sürekliliği, tutulması ve aktarımının anlaşılması” ve “Direncin kontrol edilebilmesi için daha etkili önleyici tedbirlerin alınması ve yönetim uygulamalarının geliştirilmesi konuları yer almakta olup, “Aktarımı bloke eden yeni antimikrobiyal ilaçların geliştirilmesi” ve “antimikrobiyal direncin seçilimi ya da aktarımı görüntülemek için teşhise yönelik araçların geliştirilmesi ya da test edilmesi” kapsam dışındadır.

ERA-NET JPI-EC-AMR projesi için çıkılacak çağrı için ERA-NET JPI-EC-AMR Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. İlk aşama için proje önerileri (pre-proposal) talep edilmeye başlanmıştır. Konu, kapsam açısından ve çağrı konusuna uygun olanlardan, daha sonra ikinci aşamada detaylandırılmış ikinci aşama önerileri (full proposals) talep edilecektir. Birinci aşama öneriler için son başvuru tarihi 21 Mart 2016 (17:00 CET)’dır. Birinci aşama ve ikinci aşama öneriler partnerler tarafından ortak hazırlanabilir, ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından elektronik başvuru sistemi (https://www.pt-it.de/ptoutline/application/JPIAMR2016) kullanılarak yapılmalıdır.

ERA-NET JPI-EC-AMR ve çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.jpiamr.eu/activities/jpiamr-3rd-joint-call-jpi-ec-amr-era-net-cofund-call-on-transmission-dynamics ve http://www.jpiamr.eu adreslerinden ulaşılabilir.

Çağrı bilgisi için tıklayınız.

04.02.2016 Destekler, Akademik, Uluslararası Destek Programları, Era-Net