ERA-NET Transport 2015 Çağrısı Açıldı

-A +A

ERA-NET Transport, Avrupa ülkeleri arasında Lojistik, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Elektrikli Araçlar gibi konularda güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Proje çağrısına, başvurusu uygun bulunan en az 3 katılımcıyı içeren, 3 farklı ülke/bölgeden konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeye, farklı ülkeleden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. Projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

ERA-NET Transport (ENT) Flagship 2015 Call (“Sustainable Logistics and Supply Chains - Sürdürülebilir Lojistik ve Destek Zinciri”) Proje Çağrısı açılmıştır. Proje başvurularının 02.Ekim.2015 Brüksel saati ile 17.00’a kadar yapılması gerekmektedir.

Çağrı ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere (çağrı takvimi, proje konuları, konsorsiyum yapısı, başvuru prosedürü vb) buradan  ve http://transport-era.net/research-calls/sustainable/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Ortak arama için https://www.b2match.eu/entflagship2015call adresini kullanabilirsiniz.

28.04.2015 Destekler, Sanayi, Uluslararası Ortaklı Destek Programları, 1509