M-ERA.NET DUYURU

-A +A

 

M-ERA.NET (From materials science and engineering to innovation for Europe) 2012 Proje Çağrısı 20 Eylül 2012 tarihi itibari ile açılmıştır. Proje ön başvurularının 27 Kasım 2012 Brüksel saatine göre saat 12.00’a kadar yapılması gerekmektedir.

M-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeye, farklı ülkeleden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. Projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

M-ERA.NET Proje çağrı konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Hesaplamalı Malzeme Mühendisliği (Integrated Computational Materials Engineering (ICME))
  • İkincil Hammaddeler (Secondary raw materials)
  • Yeni yüzey, arayüzey ve kaplama geliştirilmesi (Design of new interfaces, surfaces and coatings)
  • Hibrid Kompozitler (Hybrid composites)
  • Enerji Sistemleri için Malzemeler (Materials for energy systems)

 

M-ERA.NET 2012 Proje Çağrısında projeleri başarılı bulunan Türkiye’de yerleşik firmalara, TÜBİTAK tarafından 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla hibe (geri ödemesiz) destek verilecektir.

Çağrıya katılan ülkeler/bölgeler;

Avusturya FFG-BP, Avusturya FFG-TP, Belçika Flandersler FWO,  Belçika Flanderler IWT,  Belçika Valonlar DGo6, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi RPF, Estonya ETAG, Finlandiya Tekes, Fransa ANR, Fransa MidiPireneler RMP,

21.03.2013