MARTEC II Denizcilik Ar-Ge Projeleri 2014 Yılı Çağrısı Yayınlandı

-A +A

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK'ın da katıldığı bir proje olan MARTEC II, denizcilik teknolojileri alanındaki ulusal, bölgesel ve Avrupa ülkeleri arasındaki araştırma programlarının ve politikalarının, geniş bir eşgüdüm ve bütünlük içinde yürütülmesini desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

MARTEC II kapsamında, denizcilik teknolojileriyle ilgili Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği çağrı 30 Nisan 2014 tarihinde kapanacaktır.

MARTEC II Denizcilik Ar-Ge Projeleri 2014 Yılı Çağrı İlanı

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi http://www.martec-era.net/opencall adresindedir.

26.12.2013 Destekler, Sanayi, Uluslararası Ortaklı Destek Programları, 1509