Öncelikli Alanlarda 2015-2017 Çağrı Konuları Belirlendi

-A +A
 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda hedef odaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla 2012 yılında1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ve “1511-Öncelikli Alanlar Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programıbaşlatılmıştır. Bu programlar kapsamında 2015 Mart sonu itibarıyla 150’den fazla çağrıda 650’nin üzerinde projeye 500 milyon TL’nin üzerinde destek sağlanmıştır.

 

Bundan sonraki süreçte bu programlar kapsamında çıkılacak çağrılar konusunda araştırmacılarımıza yol göstermesi amacıyla 2015-2017 yılları arasında açılacak çağrı konuları taslağı oluşturulmuştur.

 

Oluşturulan taslak http://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-tubitak-cagri-planlamasi linkinde sunulmakta olup, listede yer alan konular veya içerikler dönemsel değerlendirmeler sonucu revize edilecek ve listeye eklemeler ya da listeden kısmi çıkarmalar yapılabilecektir.

 

Çağrı planlamasına ilişkin görüşleriniz için iletişim: cagri.planlama@tubitak.gov.tr

27.05.2015 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1511