TEYDEB Destek Programlarında Destek Limitleri Artırıldı

-A +A

TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarında yer alan bazı destek üst limitleri artırılmıştır. Yeni limitler 3 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan proje başvurularında uygulanacaktır.

  1. Senetle transfer ödemesi (ön ödeme) limiti 

1501, 1507, 1509 ve 1511 destek programları ile Yenilik Destek Programı Uygulama

Esasları Yönergesi kapsamında senetle transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 150.000 TL’den 300.000 TL’ye çıkarılmıştır.

  1. Transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti

1501, 1509 ve 1511 destek programları kapsamında transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 2.000.000 TL’den 25.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

  1. Rapor Hazırlatma destek üst sınırı

1507 Programında proje önerisi ve Ar-Ge Yardımı İstek Formu hazırlatmak için danışmanlık hizmeti alımında destek kapsamına alınacak tutar 10.000 TL’den 20.000 TL’ye çıkarılmıştır.

  1. Fikir Sahibi Araştırmacı Ödülü

1501 ve 1507 destek programlarında fikir sahibi araştırmacı ödül tutarı 7.500 TL’den 15.000 TL’ye çıkarılmıştır.

  1. TEYDEB kurullarında proje önerisi sunuşu yapma zorunluluğu bütçe limiti

1501 ve 1509 destek programlarında ilgili kurulda sunum yapılması için önerilen proje bütçe alt sınırı 10.000.000 TL’den 20.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

  1. Ekonomik fizibilite raporu bütçe limiti

1501 ve 1511 destek programları kapsamında proje öneri başvurusu aşamasında ekonomik fizibilite raporu sunulması gereken proje bütçe limiti 5.000.000 TL’den 10.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

18.11.2022 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları