TEYDEB Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu Güncellendi

-A +A

TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen destek programları için mevcut durumda 3 farklı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu bulunmaktadır. 

a) 1501, 1507, 1509, 1511 ve 1512 kodlu destek programlarına ait Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 04.00), 
b) 1513 destek programına ait Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 05.13.v.1)
c) 1515 destek programına ait Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 01.00) 

Söz konusu 3 farklı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu TEYDEB tarafından yürütülen aşağıda belirtilen destek programlarını kapsayacak şekilde tek bir Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu olarak güncellenmiştir. 

a) Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)
b) Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı (1505)
c) KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507)
ç) Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1509)
d) Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (1511)
e) Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) (1512)
f) Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı (1513)
g) Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı (1515)
ğ) Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı (1601)
h) Yenilik Destek Programı

Mevcut Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları 31/12/2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacaktır.

Güncellenen Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 01.00)  https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/maliraporhazirlamak... adresinde yayımlanmıştır.

Mali Rapor Hazırlama Kılavuzundaki ekonomik fizibilite raporu desteği 1 Temmuz 2019 tarihinden sonraki proje başvurularında,  yerli malı belgesine sahip olanlar için ek destek 1 Ekim 2019 tarihinden sonra sunulan dönemlerde ve senet karşılığı ön ödeme de 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra destek kararı verilen projelerde uygulanacaktır. Ayrıca, serbest muhasebeci mali müşavirlerle ilgili hükümler de 18 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerlidir.

Mevcut Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacağından, web adresimizdeki ilgili programların altında yer alan Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları ve Gider Formları 1 Ocak 2021 tarihinden sonra güncellenecektir.

02.11.2020 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları