TÜBİTAK TEYDEB'den Yeni Bir Destek Programı

-A +A

Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanması amacıyla alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten yurt dışında yerleşik kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kurulu ya da kurulacak sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları ile Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, bu programa başvuru yapabilir.

Başvuru Süreci ve Belgeleri

Programa başvuru süreci, aday kuruluşun TÜBİTAK’a sunacağı Niyet Beyanı ile başlar.

TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunan yurt içi ya da yurtdışında yerleşik aday kuruluşun,

  • Son üç yıldaki ortalama Ar-Ge harcamasının net satışına oranı en az %1 olması ve  
  • Son üç yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir.

Niyet Beyanı TÜBİTAK tarafından uygun bulunan kuruluşun, Türkiye’de kurulu veya kuracağı sermaye şirketi başvuru yapar:

  • Yurt dışında yerleşik aday kuruluşun, Başvuru Formu doldurmak ve başvuruda bulunmak üzere Türkiye’de yerleşik bir sermaye şirketi kurması gerekmektedir. Yurt dışında yerleşik kuruluşun Türkiye’de yerleşik bir sermaye şirketi bulunması durumunda, yeni bir şirket kurulması gerekmez.
  • Yurt içinde yerleşik aday kuruluşun ayrıca yeni bir şirket kurması gerekmez.

 

29.09.2014 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1515