Türkiye-Singapur Eureka Network Projeleri 2024 Çağrısı Açıldı!

-A +A

Eureka’nın önemli destek araçlarından biri olan Eureka Network Projeleri kapsamında, Türkiye ve Singapur’un işbirliği ile tüm sektörleri kapsayan çağrı, 31 Mart 2024 tarihi itibari ile açılmıştır. Uluslararası başvurular 30 Eylül 2024 tarihine kadar sürecektir.

Çağrının Amacı

Tüm teknoloji ve pazar alanlarında yenilikçi ürün, süreç veya hizmet geliştirilmesine odaklanan, güçlü pazar potansiyeline sahip ve aynı zamanda pazar için çözümler üretmeyi hedefleyen inovatif ve sivil amaçlı projelere destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje konsorsiyumunda iki ülkede faaliyet gösteren bağımsız en az birer kuruluşun yer alması gerekmektedir.

Ülkemizden sermaye şirketi statüsündeki bir firma ilgili ülkelerden en az bir ortak ile birlikte doğrudan proje başvurusunda bulunabilir. Üniversite ve araştırma merkezleri doğrudan başvuru yapamamakta, projelerde alt yüklenici olarak yer alabilmektedir. Proje fikirleri için süre üst sınırı ve konu kısıtlaması bulunmamaktadır.

 

Çağrı Başvuru Süreci

Başvurular uluslararası ve ulusal olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir.

  1. Aşama/Uluslararası Başvuru: Tüm ortaklar, çağrı web sayfasında bulunan Eureka proje başvuru formunu çevrimiçi olarak doldurmalıdır (https://eureka.smartsimple.ie). Her başvuru, bu başvuruda yer alan ülkelerin ulusal Eureka ofisleri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme 31 Ekim 2024 tarihinde tamamlanacak olup, uygun bulunan projeler ulusal başvuru yapmaya hak kazanacaktır.
  2. Aşama/Ulusal Başvuru: Türk katılımcıların uluslararası başvuru formuyla birlikte TEYDEB’in 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuru yapmaları gerekmektedir (https://eteydeb.tubitak.gov.tr/prodis.htm). Çağrı takvimine uygunluk açısından 1509 Programına gerçekleştirilecek ulusal başvurunun 28 Kasım 2024 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

1509 Programı kapsamındaki projelerde bütçe üst sınırı bulunmamaktadır. KOBİ’ler için proje bütçesinin %75’ine, büyük işletmeler için ise %60’ına kadar hibe imkânı tanınmaktadır.

1509 Programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

İletişim

Uluslararası süreçlere ilişkin:

eureka@tubitak.gov.tr

Ulusal süreçlere ilişkin:

1509@tubitak.gov.tr

 

03.04.2024 Kurumsal, Uluslararası, EUREKA