Türkiye Teknoloji Transfer Hızlandırıcı Projesine Ek Kaynak Sağlandı

-A +A

Avrupa Yatırım Fonu (“AYF”) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (“TÜBİTAK”), bir fon kurmayı hedefleyen fon yöneticileri ve bireyleri 30 Ocak 2015 tarihine kadar yeniden açılan Türkiye Teknoloji Transfer Hızlandırıcı (“TTH Türkiye”) Projesi niyet beyanı çağrısına başvurmaya davet etmektedir.

ArGe çalışmalarının ticarileştirilmesi Türkiye’de finansman açığından etkilenen alanlardan biri olup, özel sektör yatırımlarından genellikle yoksun kalmaktadır. TTH Türkiye Projesi yoluyla bu finansman açığına yapılacak kamu müdahalesi iki ana hedefe sahiptir: (i) üniversite ve araştırma merkezlerindeki bilimsel ArGe çalışmalarının ticarileştirilmesini kolaylaştıracak finansal olarak sürdürülebilir bir fon kurulması; (ii) Türkiye’de, özellikle Türkiye’nin daha az gelişmiş veya gelişmekte olan bölgelerine yayılmasına özel önem verilerek, teknoloji transfer piyasasının gelişiminin tetiklenmesi.

TTH Türkiye Projesi altında, üniversite veya araştırma merkezlerindeki yatırım fırsatlarının ticarileştirilmesine odaklanılarak, fikri mülkiyet varlıkları / lisanslanan projeler veya üniversiteler temelli bilgilerin ticarileştirilmesi amacıyla kurulan girişim şirketleri (spin-off), yeni kurulan girişimler (start-up) ile küçük ve orta büyüklükteki işletmeler’de (KOBİ), öz sermaye ortaklığı karşılığında fikri mülkiyet varlıklarına yatırım amaçlı olarak girişim sermayesi fonları kurulacaktır. Proje kapsamında kurulması planlanan ilk fona aktarılacak 26,3 milyon Avro’luk kaynak için 28 Temmuz 2014 tarihinde niyet beyanı çağrısına çıkılmış ve başvuru süresi 11 Eylül 2014 tarihinde sona ermiştir. Projeye sağlanan ek kaynakla birlikte kurulması planlanan ikinci fona 18,3 milyon Avro aktarmak üzere niyet beyanı çağrısı 22 Aralık 2014 tarihi itibariyle tekrar açılmıştır. Niyet beyanı çağrısı AYF’nin internet sitesinde yayınlanmakta olup rekabete açık bir süreç sonunda seçilecek olan fon yöneticisine ek kaynak sağlanacaktır. (www.eif.org)

TTH Türkiye Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance (“IPA”)) üçüncü bileşeni olan Bölgesel Kalkınma bileşeni fonlarından finanse edilmekte ve AYF tarafından yönetilmektedir. Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma Operasyonel Programı’nın Program Otoritesi ve TTH Türkiye Projesi’nin Sözleşme Makamı’dır. TÜBİTAK fonların nihai yararlanıcısıdır.

Avrupa Yatırım Fonu Hakkında

AYF’nin ana misyonu Avrupa’nın mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerinin finansman imkanlarına erişimlerine destek olmaktır. AYF, hedef kitlesine uygun olacak şekilde risk sermayesi, büyüme sermayesi, kredi garantileri ve mikrofinans ürünleri tasarlayıp geliştirmektedir. AYF bu görevinde Avrupa Birliği’nin hedeflerinden olan inovasyon, ArGe, girişimcilik, büyüme ve istihdam yaratma konularında destekleyici ve teşvik edici rol oynamaktadır. AYF’nin girişim sermayesi fonlarındaki toplam net taahhütü 2013 yılı sonunda 7,9 milyar Avro’yu aşmaktadır. 435’i aşan sayıdaki fon yatırımları ile AYF, özellikle yüksek teknoloji ve erken aşama segmentlerinde Avrupa’nın lider kuruluşlarındandır. AYF’nin kredi garanti portföyü 2013 yılı sonunda 300’ü aşkın operasyonla beraber 5,6 milyar Avro’yu geçerek, onu Avrupa’nın önde gelen KOBİ kredileri ve mikrofinans garantörü yapmaktadır. (www.eif.org)

Daha fazla bilgi için:  tta_turkey@eif.org

“Bu finansman, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından IPA fonlarından finanse edilmektedir. Bu Projenin Sözleşme Makamı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, IPA-PO, ve nihai yararlanıcısı ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’dur.”

26.12.2014 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1513