Uluslararası Etkinlikler İçin Yeni Bir Destek Programı

-A +A

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için kısmi destek verilecektir.

Programla ilgili ayrıntılı bilgiye www.tubitak.gov.tr/bideb/2223c adresinden ulaşılabilir.

07.01.2014 Destekler, Bilimsel Etkinlik, Etkinlik Düzenleme Destekleri, 2223