2022 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Başvuruları Başladı

-A +A

2022 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından; Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri olmak üzere dört kategoride ödül verilecektir.

Bilim Ödülü: Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilir.

Geçmiş yıllarda TÜBİTAK Bilim Ödülü alanlar için tıklayınız.

Özel Ödül: Bilim Ödülü eş değeri olarak yurt dışında yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilir.

Geçmiş yıllarda TÜBİTAK Özel Ödülü alanlar için tıklayınız.

Hizmet Ödülü: Ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmetlerde bulunmuş kişilere verilir. Hizmet Ödülü için hayatta olmayan bilim insanları da aday gösterilebilir.

Geçmiş yıllarda TÜBİTAK Hizmet Ödülü alanlar için tıklayınız.

Teşvik Ödülü: Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye’de yerleşik hayattaki bilim insanlarına verilir.

Geçmiş yıllarda TÜBİTAK Teşvik Ödülü alanlar için tıklayınız.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Teşvik Ödülü’ne hayatta olan adaylar kişisel olarak başvurabilir veya aday gösterilebilirler. Bilim, Özel ve Hizmet Ödüllerine kişisel başvuru yapılamamakta, aday gösterilmek gerekmektedir.   

 

Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine;

  • Geçmişte TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet Ödülü veya TÜBİTAK-TWAS Bilim Ödülü almış olanlar,
  • Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi,
  • Üniversitelerin Senatoları,
  • Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının en üst karar alma organları,
  • Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
  • TÜBİTAK Ar-Ge ve Ar-Ge Kolaylık Birimleri Yönetim Kurulları ve TÜBİTAK Araştırma Grupları Yürütme Komiteleri (kendi faaliyet alanlarında)

aday gösterebilirler.

 

Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine başvurular https://oduller.tubitak.gov.tr internet adresinden erişilecek TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. Ödüle başvuru yapacak aday ve aday gösteren kişi veya aday gösteren kurum/kuruluşun en üst yetkilisinin ARBİS’te güncel kaydının olması, yoksa “Yeni Kullanıcı Kaydı” gerçekleştirmesi ve talep edilen belgelerin Başvuru Sistemine eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru aşaması tamamlandıktan sonra “Kabul Taahhüt ve Beyan Formu” aday ve aday gösteren kişi veya aday gösteren kurum/kuruluşun en üst yetkili yöneticisi tarafından e-imza ile imzalanmalıdır.

 

Aynı dönemde TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülü kategorilerinden yalnızca birine başvurulabilir.

 

1981 yılı ve öncesi doğumlu adaylar, TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne başvuru yapamaz.

Kadın başvuru sahiplerinin her doğumu için 40 yaş sınırına bir yıl ilave edilir.

TÜBA GEBİP Ödül süresini 2021 yılı içinde başarıyla tamamlayan (2019 yılında Ödülü almaya hak kazanan) bilim insanları, 40 yaşını doldurmuş olsalar bile 2022 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne başvurabilirler.

TÜBA GEBİP Ödülü almaya hak kazanan ve ödül süresini (üç yıl) başarıyla tamamlayan bilim insanları TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine başvurabilir.[1]

2020 ve 2021 yıllarında TÜBA GEBİP Ödülünü almaya hak kazananlar, 2022 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine başvuru yapamaz.  

TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerinden her bir ödül türüne en çok 3 kez başvuru yapılabilir. 2010 yılından önceki başvurular bu sayıya dâhil değildir.

 

Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri için; Adayların ödülü hak etme gerekçelerinin en fazla 750 kelimeyle açıklanması ve bu açıklamanın, hazırlanmasında birinci derecede katkı sağlanan yayınlarla desteklenmesi beklenmektedir.

Bu yayınların değerlendirmeye alınması için ön koşullar başvuru sisteminde belirtilmektedir.

Hizmet Ödülü için; Başvurular, adayların ödülü hak etme gerekçeleri ve varsa bu gerekçeyi destekleyen ilgili dokümanı içermelidir. Gerekçede; adayın bilim insanı yetiştirmek, mensup olduğu bilim dalının kurumsallaşması için çalışmalar yapmak, bilimsel kurum ve kuruluşlar kurmak veya kurulmasına önemli ölçüde katkıda bulunmak bakımlarından ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine ne şekilde üstün hizmette bulunduğu en fazla 750 kelimeyle açıklanmalıdır. Aday gösterilecek kişinin hayatta olmaması durumunda başvuru formu indirilip, doldurularak varsa eklenecek diğer belgelerle birlikte aşağıda yer alan adrese iletilmelidir.

Başvuru formu için tıklayınız.

Bilim, Özel, Hizmet Ödülleri; Temel Bilimler, Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında, Teşvik Ödülü; Temel Bilimler, Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Kutup Çalışmaları alanlarında verilir. Bilim Ödülü sayısı sekizi, Özel Ödül sayısı dördü, Hizmet Ödülü sayısı dördü ve Teşvik Ödülü sayısı yirmiyi geçemez.

 

Ödüller; her yıl için TÜBİTAK Yönetim Kurulunca saptanan para ödülü (2022 yılı için TÜBİTAK Bilim ve Özel Ödülü 150.000TL, Hizmet Ödülü 100.000TL, Teşvik Ödülü 60.000TL) ile ödülün türüne göre plaket ve beratı içerir. Bilim Ödülü alanlara ayrıca, her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda (2022 yılı için 100.000TL) yurt içinde yürüteceği araştırmalarda kullanılmak üzere araştırma desteği verilir.

 

Ödül değerlendirme sürecinde yapılan tüm değerlendirme ve oluşturulan görüşler ile değerlendirmelerine başvurulan hakem/danışman isimleri ve bunlar tarafından verilen görüşler gizli olup; sayılanlar 4982 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Başvurular 15 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 18.30’a kadar kabul edilecektir.

TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerini kazananlar, aynı yıl içinde açıklanır ve ödüller düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilir.

 

İletişim Bilgileri:

TÜBİTAK Yönetim Kurulu Sekretarya Birimi

Tunus Caddesi, No:80
06680, Kavaklıdere-Ankara

e-posta: yonetimkuruluofisi@tubitak.gov.tr

Tel: 0 312 298 11 32

 


[1] TÜBA GEBİP Ödülü almaya hak kazanan ve TÜBİTAK Ödüllerinin verileceği yıl itibarıyla ödül süresini (üç yıl) başarıyla tamamlayan (2019 yılı ve öncesi GEBİP Ödülü almaya hak kazanan) bilim insanları, TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Ödüllerine başvurabilir.

26.04.2022 Kurumsal, Ödüller