Bilim ve Teknolojiyle Dolu Bir Yıl 2019

-A +A

Kurulduğu 1963 yılından bu yana bilim ve teknolojinin mihmandarlığında, ülkemizin teknolojik bağımsızlığının desteklenmesini sağlamak, kendi teknolojisini geliştirmesine ve teknoloji tabanlı ürünlerin üretilmesine katkı vermek amacıyla yenilikçi, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma yaklaşımını benimseyen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) için, 2019 yılı dolu dolu geçen bir yıl oldu.

TÜBİTAK, ilgili tüm kesimlerin araştırma, geliştirme, yenilik ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemeye, bilim insanlarının kendilerini geliştirmelerine yönelik burs ve ödüller vermeye, toplumda araştırma ve geliştirme farkındalığının artırılmasını temin etmeye, uluslararası program ve işbirlikleri vasıtasıyla ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya ve enstitüleri aracılığıyla dışa bağımlılığımızı azaltacak projeler yürütmeye verimli ve başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Toplumda bilimsel, teknolojik ve yenilik alanlarında farkındalığın artırılması ve bilim okuryazarlığının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak yayımladığımız dergi ve kitapların hem tirajı hem de kalitesi arttı. Yarışma ve şenliklere öğrencilerimizin, ailelerimizin ve halkımızın gösterdiği ilgi her geçen gün artarken, toplumun bilim ve teknoloji ile eğlenerek öğrenilen ortamlarda buluşmasını sağlayan çalışmalarımız hızlanarak ve büyüyerek devam etti.

2019 yılı TÜBİTAK için savunmadan uzaya, kutup çalışmalarından astronomiye, akademik ve sanayi desteklerinden her alanda atılımların ve yeniliklerin yılı oldu.

AR-GE HARCAMASININ GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYİH) İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 1,03'E ÇIKTI!

TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2018 yılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2018 yılında 38 milyar 534 milyon TL'ye yükseldi. Sektörel dağılımlar incelendiğinde, hem gerçekleştirdiği Ar-Ge harcaması hem Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanı açısından özel sektör açık ara önde. Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı yüzde 1,03; Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 172.119 olarak açıklandı. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2018 yılında bir önceki yıla göre 8 milyar 678 milyon TL artarak 38 milyar 534 milyon TL'ye yükseldi. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının GSYİH içindeki oranı 2017 yılında yüzde 0,96 iken, 2018 yılında yüzde 1,03'e yükseldi. Son 5 yıllık döneme bakıldığında, 43 OECD üye ve gözlemci ülkeleri arasında Türkiye satın alma gücü paritesi doları cinsinden Ar-Ge harcamasını en çok artıran 3. ülke oldu.

TÜBİTAK OLARAK BİZ DE ÜLKEMİZE IŞIK TUTACAK PROJELERİ DESTEKLEMEKTEN GURUR DUYUYORUZ!

2019 YILINDA ARDEB DESTEĞİ İLE 441 MİLYON BÜTÇELİ 1435 PROJE DESTEKLENDİ

2019 yılında TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülmekte olan destek programları kapsamında toplam 441 Milyon TL bütçeli 1435 proje desteklenmiştir. TÜBİTAK’ın 12 Ekim 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda alınan karar doğrultusunda, ARDEB tarafından yürütülmekte olan programlar (1007 ve 1004 programları hariç) kapsamında önemli iyileştirmeler yapıldı. Bundan böyle;

 • Doktora öğrencileri; 1002-Hızlı Destek projelerinde, projenin yürütüleceği kurum/kuruluşta kadrolu personel olma şartı aranmaksızın proje yürütücüsü olarak görev alabilecek, 
 • Yürürlükte olan projeler kapsamında yapılacak yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyaretleri için Grup onayı alınmayacak ancak, seyahate ilişkin bilgilere izleyen Gelişme/Sonuç Raporunda yer verilecek ve
 • Bir projede aynı anda dört lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilecektir.

TÜBİTAK ARBİS SORGULAMA YÖNETİMİ MODÜLÜ KULLANIMA AÇILDI!

Türkiye'nin araştırmacı veri tabanını oluşturmak amacıyla, TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen, hem akademi, kamu araştırma merkezleri, hem de özel sektörden 496.200 üyesi olan web tabanlı bir uygulama olan Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)’ne kayıtlı araştırmacılara ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla, kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olan “Sorgulama Yönetimi Modülü” oluşturuldu. Oluşturulan bu modül ile ARBİS’te yer alan kişisel araştırma süreçleri ile ilişkili bilgiler (eğitim bilgileri, deneyim/işyeri bilgileri, teknolojik faaliyet alanları, anahtar kelimeler, makale, bildiri, tez, sonuçlanmış proje bilgileri vb.) 22 Ocak 2019 tarihinden itibaren, isteyen herkes tarafından görülebilecek şekilde sorgulamaya açıldı.

6550 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜBİTAK’A VERİLEN SORUMLULUKLAR KAPSAMINDA 10 ARAŞTIRMA ALTYAPISININ AR-GE YETERLİK DEĞERLENDİRMELERİNİ TAMAMLADIK

2019 yılı içerisinde, Kanun kapsamına alınmak üzere başvuru yapmış 8 devlet ve 2 vakıf üniversitesinin bünyesinde araştırma faaliyetleri yürüten toplam 10 araştırma altyapısının Ar-Ge yeterlik değerlendirmelerini tamamladık.

2019 yılı içerisinde ayrıca, 2017 yılında 6550 sayılı Kanun kapsamına alınarak, ulusal araştırma altyapısı olarak kamu tüzel kişiliği kazanmış 4 araştırma altyapısının (ODTÜ MEMS, Dokuz Eylül İBG, Sabancı SUNUM ve Bilkent UNAM) 2019-2022 yılları arasını kapsayacak Ar-Ge yetkinlik performans göstergeleri ve bu göstergelere ilişkin hedeflerin revizyonları gerçekleştirilmiştir.

2019 yılı içerisinde, 2018 yılında yeterlik değerlendirmeleri gerçekleştirilen ve Yeterlik Değerlendirmesi Başvuru Dosyası hazırlama aşamasına geçmeye hak kazanan 4 araştırma altyapısının (ODTÜ GÜNAM, Ankara Üniversitesi-TARLA, Ankara Üniversitesi-DEHUKAM ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi) dosya hazırlama ve değerlendirme süreçleri ise Ar-Ge Destek ve Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu (ARGES) danışmanlığı ve koordinasyonunda yürütülmüştür.

TÜBİTAK ÖNCÜLÜĞÜNDE OLUŞTURULAN 2018 YILI GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ AÇIKLANDI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan "2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank tarafından açıklandı. 2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 93,16 puanla ilk sırada yer alırken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 90,16 puanla ikinci, Sabancı Üniversitesi 85,49 puanla üçüncü oldu.

TÜBİTAK TEYDEB 2019 YILINDA PROGRAMLARINI YENİLEDİ

2019 Yılında Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Destek programlarına 3.758 proje başvurusu yapılmıştır. Aynı yıl içerisinde değerlendirmesi tamamlanan projelerin 1.487'sinin desteklenmesine karar verilmiştir. Destek kararı verilen projelerde yer alan farklı firma/üniversite/TTO vb. sayısı 1.266 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında TEYDEB'in verdiği hibe destek miktarı 699,49 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

TÜBİTAK TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarından; 1501-Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları, 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları ve 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde düzenlemeler yapıldı. Yenilikler, şu başlıklar altında sıralanabilir:

 • 150.000 TL’ye kadar banka teminatsız ön ödeme; 
 • Yerli malına %15 oranında ek destek; 
 • Proje bazlı ön kayıt zorunluluğunun kaldırılması; 
 • Ortaklı projelerde dönem raporunun sadece muhatap kuruluş tarafından gönderilmesi; 
 • 20.000 TL’ye kadar ekonomik fizibilite raporu desteği.

“1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” güncellendi. Programa sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilmesi şartı getirildi.

“1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı” güncellendi. Güncellenen destek mekanizmasında, iş süreçlerini kurumsallaştırmış ve gelir modellerini oluşturmuş teknoloji transfer ofislerinin, yükseköğretim kurumlarındaki buluşları etkin biçimde koruması ve fikri hak portföyünü yönetmelerini hedefliyoruz.

KOBİ'lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile “BiGG+ Mentor Arayüzü Çağrısı” 2019 yılında açıldı ve çağrı sonuçları ilan edildi. 11 şirket desteklenmeye hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında TÜBİTAK 1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında değişiklikler yapıldı. Bu programın ilk çağrısı makine sektörüne yönelik olarak açıldı.

TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) kapsamında, 2018 yılı 3. çeyreğinde 1. Faz çağrısı açıldı. Çağrıya büyük ilgi oldu ve beklenenin üzerinde olmak üzere 47 başvuru alındı. 2019 yılı içerisinde yapılan değerlendirme sonucunda bu 47 başvurunun 28’i desteklenmeye değer bulundu.

Ülkemizde girişim sermayesinin etkinliğinin artırılması amacıyla TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığının iş birliğinde uygulamaya konulan Tech-InvesTR Programıniçin Hazine ve Maliye Bakanlığı; Program kapsamındaki başvuruların değerlendirme süreçlerini tamamladı, TÜBİTAK'ın belirlediği 10 fondan 5'ine kaynak taahhüdünde bulunulması amacıyla protokol süreçlerinin başlatılmasına ilişkin kararını 9 Eylül 2019 tarihinde ilan etti.

DESTEKLERİMİZLE BİLİM İNSANLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM ETTİK!

2002-2019 yılları arasında 258.063  bilim insanı 2.6 milyar TL’nin üzerinde bir tutar ile desteklendi. 2019 yılında  8.303 bilim insanına 262 milyon TL destek aktarıldı.

Temel Bilimlere Destek

Temel Bilimler Burs Programı ile Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 25 bin sıralamasında yer alıp fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi ve uzay bilimleri, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı gibi bölümleri tercih eden öğrencilere, 2 bin TL’ye kadar, bu bölümlerde çift ana dal yapan öğrencilere de 750 TL burs desteği veriliyor.

Nitelikli Bilgi Nitelikli İnsan İçin TÜBİTAK Destekleri

Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefine ulaşabilmesi için “nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan" kaynağının temini en önemli gerekliliklerin başında geliyor. Bu sebeple başarılı öğrencilerin desteklerden daha çok faydalanmasının önü açılarak aynı anda farklı burs ve destek programlarından yararlanmaları sağlandı. Bu kapsamda;

 • 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında doktora eğitimi alan bursiyerler TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getirmek şartıyla çift burs alma imkânına sahip olup toplam 4.500 TL burs alabiliyor.
 • Doktora tezini öncelikli alanlarda hazırlayan doktora bursiyerleri ve 2244 Sanayi Doktora Programı bursiyerlerinden belirlenen başarı kriterlerini sağlayanlar, Yurt Dışı Araştırma bursundan 6 ay süre ile doğrudan yararlanabilecek.

Çığır Açıcı ve Büyük Bütçeli Öncül Araştırmalara ve Yüksek Nitelikli Araştırmacılarımıza Destek

Çığır açıcı ve büyük bütçeli öncül araştırmalara ve yüksek nitelikli araştırmacılarımıza destek sağlamak amacıyla “2247 Öncü Araştırmacılar Destek Programı” başlatıldı. Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)başvurusunu iyileştirmek/güçlendirmek; Avrupa Birliği fonlarından ülkemize geri dönüş oranını artırmak amacıyla “Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği”, üstün başarılı araştırmacıların öncül araştırmalarının ulusal bazda desteklenmesi amacıyla “Ulusal Öncü Araştırmacılar” desteği verilecek. Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere açılan bu programın ilk modülü olan “2247-B Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği” için başvurular 20 Haziran 2019 tarihinden itibaren açıldı.

Öğrencilerimiz Olimpiyatlardan Madalyalarla Döndüler

1978 yılından bu yana katıldığımız Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz özellikle son yıllarda üstün başarılar gösteriyor. 2018 yılında tüm uluslararası olimpiyat alanlarında öğrencilerimiz altın madalya kazandılar. 2019 yılında da başarılarını artırarak devam ettiren öğrencilerimiz, 70 Madalya ile ülkemizi onurlandırdılar.

Bu Yıl İlk Kez Mentorluk Desteği Programı Başlatıldı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenen bursiyerlerin ve Bilim Olimpiyatları öğrencilerinin kariyer gelişimlerine destek olmak ve hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla bu yıl ilk defa “2248-Mentorluk Desteği Programı” başlatıldı. Başarılı öğrencilerimiz, konusunda uzman akademisyen ve özel sektör çalışanlarıyla düzenli olarak bir araya gelecek, onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanacak, geleceğe yönelik kariyer geliştirme, eğitim, motivasyon, performans değerlendirme gibi konularda önemli kazanımlar elde edecekler.

Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmaları Final Sergisi ve Ödül Töreninde Bir İlk

TÜBİTAK tarafından 7 yıldır düzenlenmekte olan Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmaları final sergisi ve ödül töreni 2019 yılında ilk defa TEKNOFEST’te yapıldı. Yarışmaya 2.814 öğrenci 1.640 proje ile başvuru yaptı, 6 bölgede yapılan bölge sergilerinin finalisti 206 öğrenci 112 proje ile TEKNOFEST’te yer aldı.

Sanayide Nitelikli İnsan Kaynağı İçin Sanayi Doktora Programını Başlattık

Sanayi Doktora Programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamı firmaların ihtiyaçları merkeze alınarak teşvik ediliyor. Programın ilk çağrısı ile 33 farklı üniversitenin 82 farklı firma ile yaptığı işbirliği protokolü kapsamında 517 doktora öğrencisini destekleme kararı alındı. Doktora öğrencilerine öğrenimleri boyunca aylık 4.500 TL burs, mezuniyeti sonrasında ise üç yıl süre ile istihdam desteği sağlanacak. 2019 yılında açılan ikinci çağrı ile toplam 900’den fazla doktora öğrencisi desteklenmiş olacak.

Beyin Göçünü Tersine Çevirdik

Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik alanında bağımsız ve lider ülke pozisyonunu güçlendirmek ve dünya çapında rekabet gücünü artırmak için “Uluslararası Lider Araştırmacılar Destek Programı” tasarlandı. Bu programla kendi alanlarında dünya çapında en fazla referans gösterilen bilim insanları; Dünyada lider üniversitelerde ve kamu araştırma enstitülerinde çalışan araştırmacılar; yurt dışında hali hazırda teknolojik gelişmelere yön veren ve dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerde çalışan araştırmacılar arasından Amazon, Apple, Bosch, GE, Intel, Siemens, Volvo gibi global şirketler ile CERN, CNRS, Max Planck Institute gibi öncü araştırma kuruluşları ile Harvard, Stanford, Oxford, Yale, Columbia ve Cambridge gibi dünyanın sayılı üniversitelerinde çalışan 127 lider araştırmacı Türkiye’ye dönme kararı aldılar.

Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı Başvuruya Açıldı

Alanında tecrübeli araştırmacıların araştırmalarını Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri ve ülkemizin yurt dışındaki araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi için “Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı” başvuruya açıldı. Programın toplam bütçesi yaklaşık 14 milyon Avro olup bu bütçenin %45’i Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geri kalan kısmı ise TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Desteklenecek araştırmacıların her birine aylık brüt 5.050 Avro maaş; 800 Avro araştırma, eğitim ve ağ kurma bütçesi verilecek.

TÜBİTAK SÜREÇLERİNDE KADIN ARAŞTIRMACILARIN KATILIMININ ARTIRILMASINA YÖNELİK POLİTİKA İLKELERİ YAYIMLANDI!

Anayasanın 10. Maddesi gereğince eşitlik hükümleri kurumumuzun araştırma faaliyetleri fonlama, yapma ve yürütme süreçlerinin tümünde geçerlidir. Bu bağlamda,  kapsayıcı olma vasfı çerçevesinde TÜBİTAK tüm faaliyetlerinde kadın-erkek araştırmacılar arasında dengenin gözetilmesini önemsemektedir.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) uyum sürecine katkı vermek amacıyla TÜBİTAK, Avrupa Araştırma Alanının (ERA) öncelikleri ile Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) öncelikleri arasındaki uyumu gözetmektedir. Avrupa Araştırma Alanı’nın söz konusu önceliklerinden birisi “ERA Priority 4 on Gender Equality and Gender Mainstreaming in Research” olup, TÜBİTAK tüm süreçlerinde bu konuya titizlikle yaklaşmaktadır. Ayrıca, AB Çerçeve Programları’nın 2014-2020 dönemini kapsayan Ufuk2020 Programının ülke koordinasyonunu yürüten TÜBİTAK, Ufuk2020 Programının mevzuat hükümlerinden biri olan araştırma ve yenilik faaliyetlerinde kadın-erkek eşitliğine ilişkin tanımlanan 16. maddenin, uygulayıcısıdır. Ülkemizin 11. Kalkınma Planı’nda, öngörülebilirliği yüksek kamu politikalarıyla, fırsat eşitliğine dayalı, kolay erişilebilir ve vatandaş odaklı kamu hizmetleri sunulmasının temel amaçlar arasında yer aldığı vurgulanmaktadır.  TÜBİTAK, ilgili tüm kesimlerin araştırma, geliştirme, yenilik ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemeye, bilim insanlarının kendilerini geliştirmelerine yönelik burs ve ödüller vermeye, toplumda araştırma ve geliştirme farkındalığının artırılmasını temin etmeye, uluslararası program ve işbirlikleri vasıtasıyla ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya ve enstitüleri aracılığıyla dışa bağımlılığımızı azaltacak projeler yürütmeye verimli ve başarılı bir şekilde devam etmektedir. Yürütmekte olduğu bu faaliyetlerden faydalanan tüm kurum/kuruluşlar ve araştırmacılara yönelik bilimsel mükemmeliyet ve/veya araştırma kalitesinin teminini gözetmek kaydıyla fırsat eşitliği oluşturulmasına özel ihtimam göstermektedir. TÜBİTAK, bu yaklaşımını bir politika belgesi ile daha somutlaştırmak ve uygulamalara yol gösterici olması amacıyla tüm Ar-Ge ve yenilik alanında kadın-erkek araştırmacılar arasında dengenin sağlanması ve korunması adına bu politika temel ilkelerini oluşturmuş ve yayımlamıştır.

2019 YILINDA DA BİLİMİ TOPLUMLA BULUŞTURAN PEK ÇOK ETKİNLİĞE İMZA ATTIK!

Bilim kültürünün toplumda yaygınlaştırılması ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi amacıyla; Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmaları düzenlendi; katılan 182 takıma 510.000 TL ödül verildi. 4006 Bilim Fuarı Projeleri başta olmak üzere bilim toplum projeleri kapsamında 81 ilde 6.104 proje için destek kararı alındı ve 51 milyon ödenek aktarıldı. TÜBİTAK destekli Bilim Merkezleri yaklaşık 1 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. 12 ilde Deneyap Teknoloji Atölyeleri açıldı ve 1.951 öğrenci eğitim almaya başladı. TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları olarak 90.000 dergi abonesi, 2.143.000 dergi ve 1.120.000 kitap satışı rakamlarına ulaşıldı. Bilim Söyleşileri Portalı üzerinden 81 ilde 1.081 söyleşi gerçekleştirildi.

Üniversiteli gençlerin en verimli elektrikli aracı üretmek için yarıştığı “Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları” 15. yılında, TEKNOFEST kapsamında 14-22 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yüzlerce öğrencinin yer aldığı etkinliğe 70 üniversitesi takım katıldı. 370.000 TL’nin üstünde para ödülünün verildiği yarışlarda ödüllü araçlar aynı zamanda TEKNOFEST kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sergilendi.

2019 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması, TEKNOFEST kapsamında 16-19 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. Sabit Kanat ve Döner Kanat olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya Türkiye’den ve yurt dışından toplam 112 takım katıldı. 140.000 TL’nin üstünde para ödülünün verildiği yarışlarda ödül alan takımların İHA’ları 20-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sergilendi.

2013 yılından bu yana 5.-12. sınıf öğrencilerinin, eğitim-öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler ile birlikte eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortamın oluşturulmasını amaçlayan “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı” kapsamında 2019 yılında 13.541 başvuru alınarak, 6.104 proje desteklendi. Desteklenen bu projeler kapsamında 376.835 öğrenci tarafından 206.835 adet sergi hazırlandı; bu sergiler 2,6 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Program kapsamında bilgisayar ve yazılım, elektrik ve elektronik, fen bilimleri gibi birçok alanı içeren alt projeler yapıldı. Bu projeler 1 Mart-30 Kasım 2019 tarihleri arasında 81 ilde yapılan bilim fuarlarında sergilendi. Program kapsamında yürütülen bilim fuarlarına 37.539.600 TL kaynak ayrıldı.

Doğayla ilgili konular çerçevesinde, hedef kitleye geniş bir ekoloji vizyonu kazandırmayı, hedef kitlenin bilimsel kavramları, süreçleri anlamasını ve bunları uygulaması için gerekli olan ortamların oluşturulmasını amaçlayan “4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı” kapsamında 2019 yılında farklı disiplinlerden 85 proje desteklendi, yaklaşık 2.500 kişinin katılımcı olarak yer aldığı bu projelere 4.500.000 TL kaynak ayrıldı.

2013 yılından bu yana öğretmen ve akademisyenler başta olmak üzere, eğitimcilere yenilikçi eğitim uygulamalarının kazandırılmasını amaçlayan “4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı” kapsamında 2019 yılında sosyal alanlardan fen bilimlerine, farklı disiplinlerden 19 proje desteklendi, yaklaşık 800 kişinin katılımcı olarak yer aldığı bu projelere 1.215.777 TL kaynak ayrıldı.

“4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı” ile bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılması amaçlanan program kapsamında 2019 yılında açılan çağrıya 239 proje başvurusu alındı. Başvuruların 50’sidesteklendi ve bu projelere 50.000 öğrenci katıldı.

Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar’ın otobiyografisi niteliğindeki “Aziz Sancar'ın Kendi Kaleminden Hayatı ve Bilimi” ile klasik niteliğinde olan “Öklid’in Elemanları” kitapları basıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi hedefi kapsamında Müdürlük bünyesinde “Deneyap Sanatı” adlı kitabın basımı gerçekleşti. Kitaplar Müdürlüğünün 25. yılı etkinliği kapsamında 1000. kitabımız olan “Gezegenler” adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Hayata Geçirildi

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında desteklenen 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi Kurulmasına İlişkin Protokol kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Hakkâri, Muğla, Trabzon, Erzurum, İzmir, Konya ve Manisa olmak üzere 12 ilde Deneyap Teknoloji Atölyeleri hayata geçirildi. 2019 yılı içerisinde, atölyelerde öğrenim görecek öğrenciler için yazılı sınav ve uygulama sınavı gerçekleştirildi. Yazılı sınava yaklaşık 83.000 kişi başvurdu. Atölyelerde 1.931 öğrenci öğrenim görüyor. Öğrenciler ilk dersleri olan “Tasarım ve Üretim” dersinde geliştirdikleri ürünleri halka açık olarak sergilediler. İkinci dersleri olan “Robotik ve Kodlama” dersi kapsamında 2020 yılı Ocak ayında robot yarışmasına katılmaları planlandı.

Bilim Merkezlerine İlgi Büyük

Bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturmak amacıyla başlatılan “4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı” kapsamında 2019 yılının ilk dokuz ayında Konya Bilim Merkezi’ni 123.068, Kocaeli Bilim Merkezi’ni 174.748, Kayseri Bilim Merkezi’ni 105.380, Elâzığ Bilim Merkezi’ni 65.750, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni 114.458, Üsküdar Bilim Merkezi’ni 153.596 kişi olmak üzere toplamda 737.000 kişi Bilim Merkezlerimizi ziyaret etti.

TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri Türkiye’nin Vazgeçilmezi

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri en doğru, hızlı, özgün ve anlaşılır bir dille toplumun her kesimine, her yaştan insanın bilgisine sunmak amacıyla Bilim ve Teknik (15 yaş ve üzeri), Bilim Genç (12 yaş ve üzeri), Bilim Çocuk (7 yaş ve üzeri) ve Meraklı Minik (3 yaş ve üzeri) dergileri yayımlanıyor. Bilim ve Teknik dergisi 1 Ekim 1967’den beri, Bilim Çocuk dergisi 15 Ocak 1998’den beri, Meraklı Minik dergisi 1 Ocak 2007’den beri, Bilim Genç ise Mart 2015’den beri yayın hayatına devam ediyor. Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk, Meraklı Minik ve Bilim Genç dergileri 2019 yılında da Türkiye’nin en çok okunan ve tercih edilen popüler bilim dergileri oldu.

Bilim Genç Dergisinin Yeni İnternet Sayfası

12 yaş ve üzeri gençlere hitap eden ve ücretsiz olarak yayımlanan Bilim Genç elektronik dergisinin internet sayfasının tasarımı daha dinamik ve ilgi çekici olacak şekilde yenilendi. Bilim Genç dergisinin yeni tasarımı 2020 yılının başında kullanılmaya başlanacak.

Bilim Söyleşileri ile Yaklaşık 200 Bin Öğrencimize Ulaştık

Popüler Bilim Dergileri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Bilim Söyleşileri” etkinliği kapsamında 2019 yılında 81 ilde gerçekleştirilen binden fazla Bilim Söyleşisi etkinliği ile yaklaşık 200 bin öğrenciye ulaşıldı. Bilim insanlarının deneyimleri, hayat öyküleri, meslekleri ve araştırma konuları hakkında paylaştığı bilgiler sayesinde öğrencilerin hayatına doğrudan dokunma fırsatı yakalandı.

Ayrıca 2019 yılı boyunca bazı özel günlerde de Bilim Söyleşileri etkinlikleri düzenlendi. Bu bağlamda, Prof. Dr. Berahitdin Albayrak ile Prof. Dr. Fuat Sezgin’in anılarına, Bilim ve Teknoloji Haftası’na, Pi Günü’ne, Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak Bilim Söyleşileri etkinlikleri gerçekleştirildi.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı

Haziran 2018’de vefat eden TÜBA Şeref Üyesi ve İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’e ithaf edilen “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” kapsamında Popüler Bilim Dergilerinde 2019 yılı boyunca 19 adet yazı dosyası hazırlanarak yayımlandı. Popüler Bilim Dergileri Müdürlüğünce gerçekleştirilen “Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Söyleşileri” kapsamında 2019 yılı içerisinde toplamda 12 söyleşiyle 6 bine yakın öğrenciye ulaşıldı.

2019 Periyodik Tablo Yılı

Birleşmiş Milletler 2019’u “Periyodik Tablo Yılı” olarak ilan etti. Bu bağlamda Popüler Bilim Dergileri tarafından bu konuyla ilgili içerikler ve posterler hazırlanarak yayımlandı. Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk dergilerinin hazırladığı periyodik tablo posterleri öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Ayrıca Bilim Genç dergisi tarafından hazırlanan “Periyodik Tablo Mobil Uygulaması” da çok sayıda kişi tarafından indirilerek kullanılmaya başlandı.

2019, BİLİM VE TEKNOLOJİDE REKABET EDEBİLİR BİR TÜRKİYE İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİMİZİ GELİŞTİRDİĞİMİZ BİR YIL OLDU!

2019 yılı, ülkemizin bilim ve teknoloji yeteneğini ulusal önceliklerimiz ve dış politikamız doğrultusunda geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla sürdürdüğümüz çok taraflı ve ikili düzeyde uluslararası işbirliği programlarımızı geliştirdiğimiz bir yıl oldu.

Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan arasında ortak bir Mükemmeliyet Merkezi oluşturulması temeline dayanan, bilim ve teknoloji geliştirme alanında bir ortak niyet beyanı imzalandı. Müslüman ülkelerdeki araştırma ve yenilik topluluklarının entegrasyonu ve güç birliği yapılması adına önemli bir adım olarak nitelendirilen Mükemmeliyet Merkezi ile katılımcı ülkelerin bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemleri arasında bir köprü kurulmuş oldu.

TÜBİTAK ve İtalya Büyükelçiliği işbirliğiyle ve iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik işbirliklerine ivme kazandırmak amacıyla, “Türkiye İtalya İnovasyon Günü” nün ilki 1 Ekim 2019 tarihinde TÜBİTAK’ta gerçekleştirildi.

2019 yılında İmzalanan Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmaları bağlamında; altısı yeni ülke olmak üzere 13 kuruluş ile bilim ve teknoloji alanında ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı ve toplam ikili işbirliği anlaşma sayısı 2019 yılında 48 ülkeden 55 ülkeye ve 64 muadil kuruluştan 77 kuruluşa çıkarıldı. Bunun yanı sıra ikili işbirliği anlaşmaları aracılığı ile açılan toplam çağrı sayısı 2018 yılında 19 iken, 2019 yılında 35 ikili ve 19’u çok taraflı olmak üzere 53 çağrı aracılığı ile Türk araştırmacıların diğer ülke araştırmacıları ile işbirliği geliştirmesine olanak sağlandı.

Çin önderliğinde başlatılan “Tek Yol, Tek Kuşak Girişimi”ne Kurumumuz tarafından yüksek önem veriliyor. Bu girişim kapsamında Çin ile var olan bilimsel ve teknolojik işbirliklerimiz güçlendiriliyor ve yeni işbirlikleri oluşturuluyor. Bunun ilk somut örneği, Kurumumuzun “Kuşak ve Yol Bölgesi Uluslararası Bilimsel Kuruluşlar Örgütü’ne (Alliance of International Science Organizations- ANSO)" Kurucu Üye olarak katılımı oldu. Buna ek olarak, ANSO ile işbirliğimizi güçlendirmek ve kuruluş içerisinde ülkemizin oynadığı rolü artırmak amacıyla 2019 yılında Kurumumuzdan bir personel ANSO’ya uzaktan hizmet etmek yoluyla ANSO Bilim Uzmanı ve bir personel de ANSO Elçisi olarak görevlendirildi.

TÜBİTAK ile Tayvan’daki muadillerinden Academia Sinica ile 22 Mart 2019’da ve Tayvan Ulusal Uygulamalı Araştırma Laboratuvarları (National Applied Research Laboratories of Taiwan-NARLabs) ile de 10 Haziran 2019 tarihinde Mutabakat Zaptı imzalandı, ortak çağrıya çıkma çalışmaları devam ediyor. Tayvan’daki muadil kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek amacıyla 10-14 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da Kurumumuzca “TÜBİTAK-Tayvan Çalıştayı” düzenlendi.

TÜBİTAK tarafından yürütülen, yabancı araştırmacıların da faydalanabileceği TÜBİTAK Uluslararası Destek Programları ve Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı’nın tanıtılması amacıyla, ülkemizdeki büyükelçiliklerden katılımcılara yönelik Bilgi Günü 9 Temmuz 2019 tarihinde TÜBİTAK’ta düzenlendi.

Ülkemiz ile Filistin arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla, TÜBİTAK ile Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu arasında 15 Ocak 2016 tarihinde imzalanan ikili iş birliği protokolüne istinaden, iki ülke arasında ilk defa açılacak çağrı, Filistin için bilim ve teknoloji alanındaki ilk uluslararası işbirliği çağrısına Türkiye ile çıkmış oldu.

Kurumumuz ile Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı arasında, 30 Nisan 2018 tarihinde imzalanan İş Birliği Protokolü çerçevesinde, 2019 yılında, ilki sanayi kuruluşlarına, ikincisi ise akademik kuruluşlara yönelik olmak üzere iki farklı proje çağrısı yayımlandı. İlgili çağrılar sonucunda Kurumumuza toplam 43 proje önerisi sunuldu. 

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) Faaliyetlerine Başladı

Yine bu yıl ülkemiz açısından stratejik ve kalkınma odaklı olarak önem taşıyan ikili ve çok taraflı sürdürülebilir işbirliklerinin geliştirilmesi sürecine katkı sağlanması amacıyla kurulan UPAG faaliyetlerine başladı. Daha önce TÜBİTAK bünyesinde farklı araştırma destek ve teknoloji grupları tarafından yürütülmekte olan uluslararası işbirliği projelerinin başvuru, değerlendirme ve izleme süreçleri UPAG çatısı altında toplandı. 2019 yılı içerisinde UPAG tarafından TÜBİTAK 1071 Destek Programı kapsamında farklı tematik alanlarda 43 çağrı açıldı. Bu çağrılar kapsamında 2019 yılında alınan toplam proje başvuru sayısı 864’e ulaştı.

Türkiye’nin 2020 Yılında Avrupa Birliği’ne Ödeyeceği Yaklaşık 80 Milyon Avro’luk Katkı Payı Ülkemizdeki Araştırmacılar İçin Kullanılacak

Türkiye’nin sahip olduğu farklı kültürel ve coğrafi özelliklerin, uluslararası ve çok ortaklı Ar-Ge ve yenilik ekosistemi için katma değer yaratacağını önemseyen Avrupa Birliği (AB), TÜBİTAK’ın son zamanlarda ortaya koyduğu akademi ve sanayi sektörlerine yönelik destek mekanizmalarını memnuniyet ile karşılıyor. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu ile TÜBİTAK arasında, AB ve Türkiye’nin araştırma ve yenilik alanlarında sürdürdüğü ve sürdürmeyi planladığı çalışmalara yönelik yapılan yoğun müzakereler sonucunda sadece ülkemizdeki araştırmacıların faydalanabileceği yeni bir destek süreci oluşturulması kararı alındı. Ülkemizin bilimsel alandaki rekabet gücünü artırmak ve ulusal kaynaklarımızın da etkin ve verimli biçimde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan bu program ile araştırma ve yeniliğe yönelik 2023 vizyonumuz, stratejimiz ve planlarımızın etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Bu program ile Türkiye Araştırma Alanı'nın (TARAL), Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ile uyumlandırılması sağlanacak; Türkiye araştırma ve yenilik ekosisteminin AB Çerçeve Programlarındaki kapasite ve performansının artırılmasına yönelik ulusal düzeyde gerçekleştirilecek faaliyetler desteklenecek.

YENİ KURULAN ENSTİTÜLERİMİZ İLE ÜLKEMİZİN 2023, 2053 VE 2071 HEDEFLERİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYORUZ!

TÜBİTAK Çatısı Altında, Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nün Kurulması Kararı Alındı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmekte olan “Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi” kapsamında, Türkiye’deki kutup araştırmalarının tek bir merkezden koordine edilmesi amacıyla, TÜBİTAK çatısı altında “Kutup Araştırmaları Enstitüsü” kurulmasına karar verildi. TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 21 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında kurulması kararlaştırılan Kutup Araştırmaları Enstitüsü, 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak 2017 yılında ilan edilen “Ulusal Kutup Bilim Programı” kapsamında belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesine hız kazandıracak. Bugüne kadar Ulusal Kutup Bilim Programı çerçevesinde Antarktika kıtasına üç bilimsel sefer gerçekleştirildi, fizibilite çalışmaları yapıldı. Türkiye Antarktika Bilimsel Araştırma Kampı konuşlandırıldı, meteoroloji istasyonu kuruldu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının deniz tabanı haritalaması gerçekleştirildi.

Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nün İmzaları Atıldı

Raylı taşımacılık sektöründe ülkemizin teknolojik bağımsızlığını yakalaması hedefi ile TCDD ve TÜBİTAK ortaklığında Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nün kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde kurulan enstitüde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu demiryolu teknolojileri milli olarak tasarlanacak, teknoloji transfer anlaşmaları koordine edilecek. Enstitü daha emniyetli, hızlı ve verimli demiryolu taşımacılığı için yeni teknolojileri geliştirerek ülkemizin bu alanda öncü olması için çalışmalar yürütecek.

ENSTİTÜLERİMİZDE GELİŞTİRDİĞİMİZ ÇIĞIR AÇICI TEKNOLOJİLERİMİZLE ÜLKEMİZİN BİLİM VE TEKNOLOJİ HAMLESİNE KATKIDA BULUNUYORUZ!

ÜLKEMİZİN SAVUNMA SANAYİİ SAGE’NİN YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERİYLE GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2013 yılından itibaren TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından Göktuğ Projesi kapsamında yerli ve milli olarak geliştirilen Bozdoğan Görüş İçi Hava-Hava Füzesinin ilk güdümlü atışının başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kızılötesi arayıcı başlığa sahip Bozdoğan, uçaktan yapılacak atışlı testlerin öncesinde, savaş uçağını temsil eden fırlatma platformundan ateşlendi. Füze, havada yaklaşık 4 km irtifada seyreden bir hedefe angaje oldu ve gerçekleştirilen atış testi yüksek hassasiyetli buluşma ile sonuçlandı.

Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan’ın uçaktan atışlı testlerinin de 2020 yılı içerisinde icra edilmesi planlanıyor. Proje tamamlandığında, savaş uçaklarımızda kullandığımız hava-yer mühimmatına ek olarak hava-hava mühimmatımız da TÜBİTAK SAGE tarafından tamamen millileştirilmiş olacak.

Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilmekte olan füzelerin mevcut sistemlere ve geliştirilecek olan hava savunma sistemlerine entegrasyonuyla hava savunma sistemlerimizi milli imkânlarla güçlendirmiş olacağız.

İlk yerli Seyir Füzesi SOM ailesinden SOM-B1 ve SOM-B2 füzeleri operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda eklenen yeni yeteneklerini Hava Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı test atışlarıyla doğruladı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilmekte olan milli mühimmatımız HGK’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimatları gerçekleştirilirken; çok kritik alt sistemlerimiz arasında yer alan KÂŞİF, ATLAS, SG-KONUM savunma sanayii firmaları tarafından kullanılmaya başlandı.

TÜRKİYE’Yİ UZAY LİGİNE ÇIKARACAK ETKİNLİKLER TÜBİTAK UZAY’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) tarafından yürütülmekte olan İMECE Uydu Projesi kapsamında, Uydu Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli üretimleri tamamlandı.

TÜRKSAT 6A Projesi kapsamında; sistem seviyesi doğrulama faaliyetlerinin üzerinde gerçekleştirileceği Mühendislik Modeli entegrasyon faaliyetlerine başlandı, platform ekipmanlarının önemli bir bölümü ile faydalı yük ekipmanlarının modele montajı tamamlandı.

Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) tarafından fonlanan ve yürütücü ülke olduğumuz “Uydu Algılayıcılarının Radyometrik Kalibrasyonu Projesi” Aralık-2019’da başarıyla tamamlandı. Söz konusu proje, APSCO’da yürütülen projeler arasında başarı öyküsü kategorisinde değerlendirilerek, “Best Asia-Pasific Linkage Project” ödülüne layık görüldü.

TÜBİTAK UZAY ve GAP BKİ ortaklığında yürütülen GAP Bölgesi'nde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması (HASSAS) Projesi kapsamında uydu ve hava platformlarından alınan görüntüler ile tarım alanlarının analizi yapılarak “Hassas Tarım Uygulamaları Modülleri” geliştirildi.

MİYEG Projesi ile halen faal olan RASAT, GÖKTÜRK ve gelecekte uzaya gönderilmesi planlanan İMECE Uydusu da dâhil olmak üzere, yer gözlem uyduları için millî bir yer istasyonu geliştirilmesi ve önümüzdeki yıllarda fırlatılması planlanan tüm yer gözlem uydularının yer istasyonu ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Gelinen aşamada, Milli Yer İstasyonu Altyapısı İş Paketi kapsamında üretilecek olan 7.3 metre çapındaki Anten Reflektör ve Hareket Sistemi’nin TÜBİTAK–UZAY tesislerine kurulması için çalışmalar devam ediyor. Sistemin “Fabrika Kabul Testleri” 11-13 Haziran 2019 tarihinde başarıyla tamamlandı.

TÜBİTAK UZAY’ın GEOPORTAL Projesi Başarıyla Tamamlandı

TÜBİTAK UZAY tarafından, mülga Kalkınma Bakanlığı desteği ile başlatılan Uydu Görüntü İşleme ve Geoportal Oluşturma (GEOPORTAL) Projesi taahhüt edilen tarihte tamamlandı. Proje; milli uydularımız RASAT ve GÖKTÜRK-2 için yapılan geometrik ve radyometrik kalibrasyon çalışmalarını kapsaması nedeniyle Türkiye’de bir ilki teşkil ediyor. GEOPORTAL Projesi ile hem kalibrasyon çalışmalarını yürüten araştırmacılar yetiştirildi hem de bu çalışmaları yürütmek üzere gerekli altyapı oluşturularak, uydu görüntülerinin sunulduğu portal vatandaşların hizmetine sunuldu.

Uydu Görüntülerinin Adresi: GEZGİN Portalımız

Geometrik ve radyometrik kalibrasyonu gerçekleştirilerek seviyelendirilen RASAT uydu görüntüleri, projemizin ürünü olan GEZGİN Portalımız üzerinden, e-Devlet şifresi ile sisteme giren tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Talep sahibi vatandaşlar istenilen alana ait arşiv görüntülerini farklı kriterler ile sorgulayabiliyorlar ve ihtiyaç durumunda yeni görüntü talebinde bulunabiliyorlar.

TÜBİTAK BİLGEM BİLİŞİM, BİLGİ GÜVENLİĞİ VE İLERİ ELEKTRONİK ALANLARINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARLA ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARINA YENİLİKÇİ VE MİLLİ ÇÖZÜMLER ÜRETİYOR!

Hem Dışa Bağımlılık, Hemde Radar Görünmezlik Gibi Çok Gizli Bir Ar-Ge Faaliyetlerinin Millileştirilmesini Sağlayacağımız Yakın Alan  Radar Kesit Alanı (RKA) Laboratuvarını Faaliyete Geçirdik

ATAM bünyesinde bulunan Yakın Alan  Radar Kesit Alanı Laboratuvarı 12 Mayıs 2019 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu laboratuvar ile birlikte ülkemizin önemli gizlilik derecesine sahip RKA ölçümleri Yerli ve Milli imkânlar ile savunma sanayine hizmet amacı ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda 2019 yılında TÜBİTAK SAGE’nin geliştirmiş olduğu SOM-J mühimmatı ve buna benzer mühimmatın RKA ölçümleri gerçekleştirilmiş olup, ayrıca Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında geliştirilecek olan uçağın hava alığı ölçümleri gerçekleştirilmektedir. RKA ekibi olarak 2019 yılında geliştirdiğimiz RKAHABİK yazılımı ile yine Milli ve Yerli olarak RKA analizlerini yurt dışından temin edilen ticari yazılımlara kıyasla çok daha hızlı ve doğrulaması yapılabilecek şekilde geliştirdik. Bu yazılım ve ölçüm altyapısı ile birlikte karşılıklı doğrulamaları yapabilen bir hizmet vermekteyiz. Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında üretilecek tüm uçakların Radar Kesit Alanı ölçümünün yapılabileceği bir test merkezinin kurulması ile alakalı olarak TUSAŞ ile TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) olarak sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda kurulacak olan tesiste üretilecek olan uçağın tasarım aşamasındaki tüm dış yüzey parçaları ve üretimden sonraki tam boy uçağın radar görünmezlik testleri bu laboratuvarda gerçekleştirilecektir. Bu sayede hem dışa bağımlılık, hem de radar görünmezlik gibi çok gizli bir Ar-Ge faaliyetlerinin millileştirilmesi sağlanmış olacaktır.

Ülkemizde İlk Kez Yerli ve Milli İmkanlarla Sistemler Geliştirmeye Devam Ediyoruz

DHMİ ile sürdürülen ortak çalışmalar kapsamında MLAT/WAM (Multilateration / Wide Area Multilateration) ve SMR (Surface Movement Radar) sistemleri ülkemizde ilk kez yerli ve milli imkanlarla geliştirilmektedir. MLAT, havalimanı civarında çeşitli konumlara yerleştirilen istasyonlarındaki sensörler sayesinde uçakların pozisyonlarının belirlenmesi ve takibinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olan bir teknolojidir. Kullanılan temel yöntem, sorgu sinyallerine uçak tarafından verilen cevap sinyallerinin alıcı sensörlere geliş zamanı farklarını hesaba katan TDOA (Time Difference of Arrival) yöntemidir. Bu yöntem ile hassas bir şekilde yüksek güvenilirlik ve doğruluk seviyesinde konumlandırma yapmak mümkün olmaktadır. WAM, havalimanı dışında daha geniş sahalardaki hava araçlarının gözlenmesi için geliştirilen geniş alan MLAT sistemi olarak nitelendirilebilir. SMR, havalimanlarında taksi yolları, pistler ve seçilen alanlar (apronlar gibi) üzerinde bulunan ya da bu alanlara yaklaşan uçakları veya yerde hareket eden araçları tespit ve takip etmek için kullanılan bir Yer Hareket Radarıdır.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi ile Tıbbi Cihazların ve Kozmetik Ürünlerin Uçtan Uca Takibini Sağlıyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu işbirliği ile tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin uçtan uca takip edilmesi, denetim hizmetlerinin ve klinik mühendislik süreçlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesi için altyapı oluşturulması, ulusal ve özgün ürün takip ve izleme modeli oluşturulması ve uyumlu bilgi sistemi geliştirildi. Sistemde 2019 yılı sonu itibarıyla yapılan işlem sayıları:

 • Yaklaşık 250 Bin Kayıtlı Kozmetik Ürün Sayısı, 
 • Yaklaşık 3,9 Milyon Kayıtlı Tıbbi Cihaz Sayısı,
 • Yaklaşık 75 Bin Kayıtlı Firma / Kurum Sayısı,
 • Yaklaşık 350 Milyon Hareket Bildirim Sayısı. 

2019 yılında şeker ölçüm çubukları ve insülin kalem iğne uçları için tekil takip işlemleri ÜTS üzerinden yapılmaya başlandı. ÜTS Mobil uygulaması 2019 yılında iyileştirilerek uygulama marketlerden kullanıma sunuldu.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı politika sahipliğinde, Türkiye’ye özgü geliştirilen Akıllı Şehir Olgunluk Modeli ile uyumlu olarak hazırlanan, ulusal ihtiyaç ve öncelikleri bütüncül olarak göz önünde bulunduran ve ekosistem paydaşlarının ortak aklı ile inşa edilen 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı geliştirildi. Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli Selçuklu (Konya) ve Beyoğlu (İstanbul) yerel yönetimlerinde uygulandı.

TÜBİTAK MAM, ARAŞTIRMA KABİLİYET VE KAPASİTESİ, ARAŞTIRMA ALT YAPISI İLE İLERİ TEKNOLOJİ DÜNYASININ ÖNCÜ KURULUŞLARI ARASINDAKİ YERİNİ KORUDU!

TÜBİTAK MAM, Gıdalarda Kanserojen Tespit Kiti “AFLAMAM”ı Geliştirdi

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından, “Geleneksel Gıdalarda Mikotoksin Analizlerinin Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında, gıda kalitesi açısından önemli bir kriter olarak değerlendirilen mikotoksin analizlerinde kullanılmak üzere geliştirilen “AFL İmmünoafinite Kolonu–AFLAMAM” lisanslanarak özel sektöre aktarıldı.

“Yenidoğan Taramalarında Kistik Fibrozisin Erken Tanısı İçin Immunreaktif Tripsinojen (IRT) ve Pankreatitle İlişkili Protein (PAP) ELISA Kitlerinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında, TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Grubu desteğiyle gerçekleştirilmiş bu proje ile ELISA kitlerinin hammaddeleri olan ve her biri ayrı ticari öneme sahip rekombinant IRT/PAP antijenik yapılar, IRT/PAP monoklonal ve poliklonal antikorlar ve IRT ve PAP ELISA tayin kitleri geliştirildi. Bu ürünler yenidoğan tarama testlerinde kullanılabilecek ve kistik fibrozis hastalığının erken tanısının yerli kitler ile yapılabilmesine olanak sağlayacaktır.

TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi İle Birçok Çalışmaya İmza Attık

 • Ülkemizdeki Tüm Denizlerimizde Tümleşik Ekosistem Yaklaşımıyla Sürdürülebilir Yönetiminin Sağlanması
 • Ülkemizdeki Sualtı Kültür Varlıklarımızın Keşfi/Kazandırılması
 • İstanbul Boğazı/Marmara Denizi/Haliç Ekosistem Çalışmaları
 • Sualtı Enerji Kaynaklarının Keşfine Destek Verilmesi
 • Savunma Sanayine Yönelik Geliştirilen Milli Sistemlerin Deniz Testlerine ve Marmara Bölgesindeki Deprem Araştırmalarına Destek Verilmesi çalışmaları yapılmıştır.

Karbon-14 Yaş Tayininde Başarılı Bir Yıl Oldu

Yer bilimleri, arkeoloji, kriminoloji çalışmalarında yaygın olarak kullanılan Karbon-14 yaş tayini yapabilen Ortadoğu ve Balkanların ilk ve tek laboratuvarının kurulumu TÜBİTAK MAM çatısı altında yapıldı. Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü AMS laboratuvarında 2019 yılında hem Türkiye hem de dünyadan tarihsel depremlerin belirlenmesi ve Göbeklitepe örnekleri dâhil arkeolojik araştırmalar için 1000 örneğin yaş tayini başarılı bir şekilde tamamlandı.

Yerli İmkânlarla Ülke Ekonomisine Önemli Bir Katkı Sağladık

Ülkemizde cari açığın en büyük girdisini enerji ithalatı oluşturmaktadır. Enerji Enstitüsü, bu maliyetlerin azaltılmasına yönelik olarak yerli santral teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda birçok projeyi başarıyla tamamlamıştır. Bugüne kadar kurulu gücü toplamda 1460 MW olan enerji santralinde rehabilitasyon ve modernizasyon çalışmaları yaparak santrallerin emre amadeliklerini ve verimlerini artırmıştır. Ülkemizdeki HES’lerin toplam kurulu gücünün 27.000 MW olduğu dikkate alınırsa, 2021 yılına dek tamamlanması planlanan projeler ile ülkemizdeki HES’lerin % 13’ündeki sistemlerin tasarım, üretim ve devreye alma çalışmaları yerli imkânlarla TÜBİTAK tarafından yapılarak ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.

Malzeme Enstitüsü’nde, “biyomalzeme, biyoelektronik ve biyomekanik” olarak üç ayrı disiplini, Ar-Ge ve Test hizmetlerini bünyesinde barındıracak tek merkez olarak faaliyet gösterecek, “BiyoMalzeme, Biyoelektronik ve Biyomekanik Mükemmeliyet Merkez/3B Merkez” alt yapı kurulum faaliyetleri tamamlanmıştır. 3B Merkez bünyesinde aşağıda verilen 11 Laboratuvar hizmete açılmıştır.

Türkiye’nin İlk Milli Denizaltı Aktif Sonar Sistemi Ülkemize Kazandırıldı

Dz.K.K.lığı bağlısı AY Sınıfı Denizaltıların Aktif Sonar Sistemleri’nin modernizasyonu Projesi kapsamındaki Aktif Sonar Sistemine ait sistem tasarımı ve gemi içi-gemi dışı alt birimlerin geliştirilmesi faaliyetleri Malzeme Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen Aktif Sonar Sistemi’nin 3 denizaltıya montaj ve entegrasyonu sağlanmış olup, deniz performans testleri başarıyla tamamlanmıştır. Proje ile Türkiye’nin ilk Milli Denizaltı Aktif Sonar sistemi ülkemize kazandırılmış olup derin sulardaki görevlerde başarı ile kullanılmaktadır.

TÜBİTAK’IN GELİŞTİRDİĞİ TEKNOLOJİLER TRANSFER EDİLME YOLUNDA!

“Mini TEMPEST PC-II Cihaz Teknolojisi ile Bilgi Emin Ellerde”

TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Mini TEMPEST PC-II Cihaz Teknolojisi”, TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile beş yıllığına, Kurumumuz tarafından aranan şartları sağlayan tüm isteklilere açık olarak teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecek. Gizlilik dereceli bilginin işlenmesi sırasında uygun cihazın uygun bölgelerde kullanılması bilgi güvenliği açısından önem taşıyor. Cihazlar çalışırken gizlilik dereceli bilgilerin, kullanıcı farkında olmadan elektromanyetik yollarla istenmeyen kişiler tarafından ele geçirilmesi olasılığı bulunuyor. TEMPEST standardına sahip kasa ve monitörden oluşan “Mini TEMPEST PC-II Cihaz Teknolojisi”, bu tehdidin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak kullanılıyor. Teknoloji Transfer Paketi başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacak.

Gerçek Zamanlı Kızıl Ötesi İz Yönetim Sistemi (GEZKİY) Teknolojisi ile Gemilerimiz Denizlerde Güvende

TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Gerçek Zamanlı Kızıl Ötesi İz Yönetim Sistemi (GEZKİY) Teknolojisi” TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, yalnızca gemilerde kullanılmak üzere, basit lisanslama yöntemi ile on yıllığına Kurumumuz tarafından aranan şartları sağlayan tüm isteklilere açık olarak teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecek.

GEZKİY Teknolojisinin Transferi, başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için üretilen ürünler olmak üzere Kontrole Tabi Listede yer alan malzemelerin algoritma ve veri tabanında yer alan bilgileri deşifre etmeyecek şekildeki yalnızca gemilerde kullanılabilir ticari sürümü kapsayacak.

TÜBİTAK’tan Katkı Maddesiz, Genetiği Değiştirilmemiş ve Uzun Ömürlü Yoğurt Teknolojisi

TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Uzun Ömürlü Yoğurt" teknolojisinin yapma bilgisi (know-how) ve bu teknolojiye konu patent, teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecek. "Uzun Ömürlü Yoğurt" başlıklı patent kapsamında korunan buluş, duyusal özellikleri ile geleneksel damak tadına uygun yoğurt sağlayan kültürlerden seçilmiş bakteriler ile en az üç ay raf ömrüne sahip bir yoğurt üretim yöntemini içeriyor.

Yoğurt üretiminde ülkemizde büyük ölçekte starter kültür üretimi bulunmuyor ve bu ürünlerde dışa bağımlılık söz konusu oluyor. Piyasada mevcut yoğurtlarda kullanılan bakteri kültürlerinin çoğu genetik değişikliğe uğratılarak, bir kez yoğurt yapımında kullanıldıktan sonra gelişmeyecek şekilde hazırlanıyor. "Uzun Ömürlü Yoğurt" başlıklı patent kapsamında korunan “L. Delbreuckii bulgaricus GE 809” ile “S. Salivarus thermophilus GE 805” bakterileri ve bunların oluşturduğu kültürde genetik değişiklik yapılmadı. Söz konusu doğal bakterilerin bir özelliği olarak, patent ile korunan yoğurt, herhangi bir katkı maddesi kullanımına gerek duymadan ve genetik değişiklik yapılmaksızın en az üç aylık raf ömrüne sahip. Bu özelliği ile uzun süre saklama ihtiyacı bulunan, özellikle uluslararası yük veya insan taşıyan gemilerde, donanmaya ait gemilerde ve deniz altlarında söz konusu uzun raf ömrü ihtiyacının karşılanması bekleniyor.

TÜBİTAK UME İLE ÜLKEMİZDE YAPILAN TÜM ÖLÇÜMLER GÜVENCE ALTINDA!

TÜBİTAK UME “Metrolojik Devrim”e Hazırlanıyor

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) 20 Mayıs 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve metroloji dünyasında devrim olarak kabul edilen kilogram, amper, kelvin ve mol birimlerinin tanımlarındaki değişiklikler için laboratuvar alt yapısını hazırlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ölçüm birimlerini tanımlamak için fiziksel nesnelerin kullanımına son verecek olan değişiklikler uluslararası ölçü birimlerinin (SI) artık doğal dünyayı tanımlayan sabitler açısından tanımlanacağı anlamına geliyor. Bu karar, SI'ın gelecekteki istikrarını sağlayacak ve tanımları uygulamak için kuantum teknolojileri de dahil olmak üzere yeni teknolojilerin kullanımına fırsat tanıyacak. Dünyanın ilk 8 metroloji enstitüsü içerisinde yer alabilmek hedefiyle de başta kuantum metroloji laboratuvarlarının kurulumu olmak üzere yeni yatırım çalışmalarına başlamış bulunuyor. TÜBİTAK UME’den sağladıkları izlenebilirlikle ülke içerisindeki akredite laboratuvarlarca verilen sertifika sayısı yıllık 4 milyon adetlere ulaşmış durumda.

TÜRKİYE'DEKİ TÜM AKADEMİK KURUMLARI BİRBİRİNE VE SONRA KÜRESEL ARAŞTIRMA AĞLARINA BAĞLAYAN ÜLKEMİZDEKİ TEK MERKEZ OLAN ULAKBİM İÇİN 2019 YILI SON DERECE VERİMLİ GEÇTİ!

Milli İşletim Sistemimiz Pardus’un Kullanımı Yaygınlaştı

2019 yılında milli işletim sistemimizin yeni nesil sürümü olan Pardus 19 yayımlandı. Bu sürümle beraber dünyada popülerliği artmış olan GNOME masaüstü ortamı desteği de getirilmiş oldu. Okullardaki akıllı tahtalarda Pardus kullanımı 35 bin sayısına ulaştı. Sene sonuna kadar bu sayının 50 bini bulması bekleniyor. Samsun, Ordu, Antalya ve Bolu illeri tamamen Pardus kullanımına geçti. Antalya, Kastamonu ve Tekirdağ gibi illerimiz başta olmak üzere Pardus dönüşümleri hızlanarak devam ediyor. Pardus dönüşümü konusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, BTK, AFAD gibi kurumlarda çalışmalar devam ediyor. Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi, NATO CWIX ve Locked Shields tatbikatlarında ülkemizi başarıyla temsil etti.

EuroHPC Ortak Girişimi’ne Katıldık

Avrupa'da geliştirilen teknolojiye dayalı Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) çözümlerinin kamu kaynakları ile oluşturulan merkezlerde kullanımını desteklemek için kurulan EuroHPC Ortak Girişimine (EuroHPC JU), 2 Nisan 2019’da Türkiye olarak üye olduk. EuroHPC Ortak Girişimi’nin ilk çağrısında Barcelona’da Türkiye, İspanya, Portekiz, Hırvatistan ve İrlanda’dan oluşan konsorsiyum, 200Petaflops/s tepe performans değerine sahip olacak ve dünyanın ilk beşi arasında yer alacak olan süperbilgisayar için teklifini sundu. Bu konsorsiyumda Türkiye’yi TÜBİTAK temsil ediyor.

DergiPark Türkiye’de En Çok Ziyaret Edilen Siteler Arasına Girdi

TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında hizmet veren DergiPark’ın günlük ziyaretçi sayısı 80 bini aştı. Ayda görüntülenen makale sayısının 2 milyondan fazla olduğu DergiPark’ın Google gibi arama motorlarında ilk sıralarda gelmesi, dünyanın birçok bölgesinden ziyaret edilme sıklığını artırıyor. Ülke ve dillere göre en çok ziyaret edilen sitelerin takip edildiği platformlarda DergiPark; Türkiye’de haber ve alışveriş sitelerinin de aralarında bulunduğu ilk 150 site içerisinde yer alıyor. 2019 yılında yapılan DergiPark kullanıcı anketi sonuçlarına göre, DergiPark projesinin hayata geçirilmesi ve sunduğu hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı yüzde 95 oldu. 2019 Aralık ayı verilerine göre DergiPark’ta 1.909 dergi,  410.885bilimsel makale ve 255.946kayıtlı kullanıcı var. TÜBİTAK tarafından oluşturulan Açık Bilim Politikasına uygun olarak hizmet veren DergiPark, 256 bin makale ile dünyadaki sayılı açık erişim koleksiyonlarından biri. Avrupa Birliği Açık Erişim Platformu OpenAIRE’e veri sağlayıcılar arasında 11. sırada bulunuyor.

Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Öğretim Programları Geliştirildi

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile Cumhuriyet tarihinde ilk olma özelliğini taşıyan, 2017'de başlanan özel yetenekliler için öğretim programı geliştirme çalışmalarında okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim için 28 adet öğretim programı hazırlandı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca onaylandı. Özel eğitimli öğrencilere yönelik eğitim materyalleri geliştirildi. Bu çalışmalara ek olarak; işitme engeli olan öğrencilere yönelik 5.070 kelimeden oluşan Türk İşaret Dili Sözlüğü, 2 adet ders kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı hazırlandı.

Türk İşaret Dili Eğitim Portalı Geliştirildi

Türk İşaret Dilini (TİD) öğrenmek isteyen herkese etkileşimli içerikleri ile eğitim, öğretim ve öğrenme fırsatı sunan TİD Eğitim Portalı geliştirildi. TİD; Sözlük, Parmak Alfabesi ve Eğitim olmak üzere 4 ana modülden oluşuyor.

TÜBİTAK Açık Bilim Politikası Kabul Edildi

TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 14 Mart 2019 tarihli toplantısında “TÜBİTAK Açık Bilim Politikası”nın kabul edilmesinin ardından,  tüm destek programlarında politika uygulanmaya başlandı. Bu amaçla TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projelerden üretilen yayınların Aperta (https://aperta.ulakbim.gov.tr/) adıyla hizmet veren TÜBİTAK Açık Arşivine yüklenmesi zorunluluğu getirildi. Bu yayınlara ait araştırma verilerinin ise açık erişim olması öneriliyor.

TÜBİTAK Akademik Dergilerinin Etki Faktörü Artmaya Devam Ediyor

Web of Science’ın her yıl, bir önceki iki yılın verilerine göre hazırladığı etki faktörü sonuçları açıklandı. Buna göre, Turkish Journal of Agriculture and Forestry tüm dünyada Türkiye kaynaklı dergiler arasında etki faktörü en yüksek ilk üç dergi arasına girdi. Web of Science’ın yayımladığı 2018 yılı verilerine göre derginin etki faktörü 1,434’den 1,731’e yükseldi. TÜBİTAK akademik dergilerinin son yıllarda dünya çapındaki önemli tarama kaynaklarındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Sağlık ve yaşam bilimleri alanında tüm dünyada yaygın şekilde kullanılan PubMed’e giren Turkish Journal of Medical Sciences’ın ardından, bu yıl Turkish Journal of Biology de PubMed’de taranmaya başladı.

ÜLKEMİZİN GÖKYÜZÜNÜN DERİNLİKLERİNE AÇILAN PENCERESİ TUG, 2019 YILINDA DA HALKIMIZA ASTRONOMİYİ TANITTI VE SEVDİRDİ!

TÜBİTAK’ın Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliğine İlgi Her Geçen Yıl Katlanarak Artıyor

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve Türkiye’nin en kapsamlı gözlem şenliği olan TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, 2500 metre yükseklikteki Bakırlıtepe Gözlemevinin eteklerinde, Saklıkent Antalya’da 1-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu yıl, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın himayelerinde, katılımcı sayısı 4 kattan fazla artırılarak, 1500 civarında katılımcı ile düzenlenen Şenlik, geçen sene kaybettiğimiz, TUG Akademik Kurul Üyeliği de yapmış olan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak anısına düzenlendi. Altı binden fazla başvurunun alındığı Şenlikte Güneş Sistemi modeli, Apollo maketi, Ay gerçekleri, Saturn V maketi, takımyıldızların çizdirilmesi, gezegen modelleri, hava ve su roketleri, uzay mekiği modeli, ahşap uçak modelleri, drone tanıtımı, gök atlası, Güneş saati, hayalimdeki uzay, yakın kırmızıöte kamera uygulamaları, 3-D yazıcı uygulamaları gibi çeşitli atölyeler gerçekleştirildi.

Parçalı Ay Tutulması İçin TUG’da “Halk Günü Etkinliği” Düzenlendi

16-17 Temmuz 2019 gecesi Türkiye Saati ile 21.43 - 03.18 saatleri arasında gerçekleşen kısmi Ay tutulmasının teleskopla da gözlenebilmesi için TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde “Halk Günü” etkinliği düzenlendi. Ay diskinin bir kısmının Yer'e ait gölge konisinin içerisine girmesiyle oluşan kısmi/parçalı Ay tutulması, çıplak gözle de izlenebildi.

11 Kasım’da Merkür Güneş’in Önünden Geçti

11 Kasım 2019 günü gerçekleşen "Merkür Gezegeni Geçişi" gök olayı, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından düzenlenen etkinlik programında ve TUG Youtube kanalında canlı yayın ile takip edildi. Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda halka, öğrencilere ve basına açık olarak gerçekleştirilen etkinlikte, bu gök olayı canlı olarak katılımcılara izletildi. TUG uzmanları katılımcılara "Merkür Gezegeni Geçişi" sunumu yaptı. Merkür gezegeni transit olayı Türkiye'den yerel saat ile yaklaşık 15.30'da izlenmeye başlandı, havanın bulutlu olması nedeniyle geçişin ancak başlangıç kısmı gözlenebildi.

ÜLKEMİZİN TEST/ANALİZ VE MUAYENE METOTLARINI ARAŞTIRAN, GELİŞTİREN VE İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP CİHAZLARLA MÜŞTERİLERİNİN HİZMETİNE SUNAN BUTAL’IN 2019 YILI ETKİNLİKLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ!

Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL), 2019 yılında bilimsel etkinliklerin yanı sıra ailelere ve çocuklara yönelik atölyeler; ulusal ve uluslararası eğitimler düzenledi. TÜBİTAK BUTAL’da, 2019 yılında yeni olarak, “Müşteri Online İşlemler Uygulaması” başlatıldı. Müşterilerle iletişim kanallarını çeşitlendirmek ve daha etkin bir iletişim kurmak amacıyla; müşterilerin online olarak başvuru yapabileceği, başvurularının mevcut durumunu izleyebileceği, raporunu görebileceği ve e-imza doğrulaması yapabileceği, online destek alabileceği bir arayüz uygulaması ile sistem yürürlüğe alındı.

TÜRKİYE’NİN İLK HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ (TEKNOFEST), İKİNCİ YILINDA DA BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ!

TÜBİTAK’ın da paydaşları arasında yer aldığı, bu yıl ikincisi düzenlenen “Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)”, 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde, Atatürk Havalimanında gerçekleştirildi. TÜBİTAK, bu yılki TEKNOFEST’te bazı yeniliklere imza attı:

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı da bu yıl ilk kez TEKNOFEST İstanbul bünyesinde gerçekleştirildi. 20-21 Eylül 2019 tarihlerinde iki günlük bir etkinlik olarak düzenlenen Kurultay, “Küresel Eğilimlere Göre Yükselen Teknolojiler” ve “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminin Etkileştirilmesi” olmak üzere iki ana başlıkta gerçekleştirildi. Her iki ana başlık için de belirlenen somut öneriler ve eylem planları bir sonuç raporu halinde hazırlanarak bütün katılımcılar ve paydaş kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacak.

TÜBİTAK “Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları” kapsamında, 2019 yılı Bölge Yarışmalarında birincilik derecesi alan 112 proje, bu yıl ilk kez, TEKNOFEST’te gerçekleştirilen Final Yarışmasında yarıştılar. Yarışma birincileri ödüllerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldılar. Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, 112 projenin sahibi 206 öğrencimizle bir araya gelerek kendilerine katılım belgelerini verdi.

TÜBİTAK Sanal Gerçeklik (VR) Tüneli konsepti de bu yıl ilk kez TEKNOFEST’de gerçekleştirildi. Etkinlikte özellikle çocuk ve gençlerin TÜBİTAK Merkez Başkanlık ve Enstitülerin çalışmalarını etkileşimli ve eğlenceli bir şekilde deneyimlemesi amaçlandı.

TEKNOFEST alanında, Deneyap standında eğitmenlerimiz misafirlerlere bilgilendirmeler ve örnek uygulamalar yaptırdılar.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Kitaplar Müdürlüğü, bu yıl TEKNOFEST’te ilk kez bir imza gününe ev sahipliği yaptı. “Gökyüzünü Tanıyalım" kitabının yazarları Prof. Dr. Talat Saygaç ile Prof. Dr. M. Emin Özel, 21 ve 22 Eylül tarihlerinde TÜBİTAK TEKNOFEST standındaki kitap satış yerinde iki gün boyunca kitaplarını imzaladılar. TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları festivalde yoğun ilgiyle karşılaştı. Festival boyunca 175 yayın, 6 bin yedi yüz kitap ve 15 bin dergi okuyucuyla buluştu.

Yürütücülüğü TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Roket Yarışlarında, 79 takım Tuz Gölü atış alanında atışlarını icra ettiler. Roket Yarışması sonrasında takımlar, roket parçalarını TEKNOFEST roket yarışması etkinlik çadırına getirerek sergilediler.

TÜBİTAK SAGE Etkinlik çadırında “Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi” gerçekleştirildi. Çadırda model roket etkinliğine dair atölye çalışmaları yapıldı. Katılımcılar, uzmanlar tarafından yapılan sunumların ardından kedilerine verilen deney kitleri ile roketlerini tasarladılar.

Planetarium’da, farklı yaş grubu ve eğitim seviyelerinden katılımcılara film gösterimleri yapıldı.

TÜBİTAK katılımcıları otonom araç teknolojileri alanında, özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasına da finansal destek sağladı.

TÜBİTAK, YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERİYLE IDEF 2019’DA GÖZ DOLDURDU!

TÜBİTAK, Avrasya Bölgesi’nin en büyük savunma sanayi fuarı olarak iki yılda bir Türkiye’de düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2019’a katıldı. Fuarda TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen, milli piyade tüfeği MPT 76'ya monte edilebilen ve bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi olan tüfeğe monte milli lazer silahı (TÜMOL) tanıtıldı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, yer altı hedeflerine karşı ve sığınak delici bomba olarak kullanılabilecek SERT-82 ve SARB-83 lansmanları da IDEF 2019’da gerçekleştirildi. Bu ürünlerin yanı sıra SOM, SOM-J, HGK-82, KGK-83, GÖKTUĞ, BOZOK, TOGAN, konsept ürünler ve bir çok alt bileşen IDEF 2019’da sergilendi.

TÜBİTAK TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 2019 YILINDA ÇALIŞTAYLAR VE YAZ OKULLARI DÜZENLEDİ!

Uluslararası Kuantum Çalıştayı

TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE) “Quantum Frontiers of Technology”  konulu uluslararası Çalıştay düzenledi. Dünyanın önde gelen bilim insanları ile ülkemizin seçkin bilim insanlarının katıldığı Çalıştayda, teknolojinin kuantum ufukları, yapılan çağrılı bilimsel-teknik ve popüler konuşmaların yanı sıra, interaktif tartışmalar çerçevesinde ele alındı.

İki Uluslararası Yaz Okulu

TBAE, temel bilim alanlarının ileri konularında iki ayrı uluslararası yaz okulu düzenledi.  “Quantum to Cosmos: Ideas and Applications” ve “Gravitational Waves: New Challenges and Opportunities” konularında gerçekleştirilen iki yaz okuluna Dünyanın önde gelen bilim insanları katıldı.

TÜBİTAK’TAN TEMEL BİLİMLER ÇALIŞTAYI

TÜBİTAK Temel Bilimler Çalıştayında, temel bilim alanlarında TÜBİTAK'ın sağladığı mevcut destek ve hizmetlerin değerlendirilmesi ve ülkemizde temel bilimin daha ileriye taşınmasına yönelik strateji önerileri geliştirilmesi ana gündem maddelerini oluşturdu. İki ayrı oturum halinde gerçekleştirilen Çalıştayın ilk oturumunda TÜBİTAK’ın mevcut destek ve hizmetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, ikinci oturumunda ülkemizde temel bilimin daha ileriye taşınmasına yönelik strateji önerileri görüşüldü. Oturumların ardından, ön plana çıkan ve görüş birliğine varılan önerilerin sunumu gerçekleştirildi.

2019 YILI TÜBİTAK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak amacıyla verdiği “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” ve “2019 Yılı Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü”ne ilişkin 2019 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılında 4 Bilim Ödülü, 11 Teşvik Ödülü ile bir Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü verilmesine karar verildi.

TÜBİTAK OLARAK 2020 YILINDA DA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen bir kurum olarak, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemeye, ulusal öncelikler doğrultusunda araştırma-teknoloji geliştirmeye, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlerken, toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmaya, akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklemeye, özendirmeye, üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projelerini fonlamaya, ülkemizin rekabet gücünün artırılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bildirir, bu duygularla 2020 yılının hepimiz için başarı, mutluluk, huzur ve refah getirmesini dileriz.

31.12.2019