Deprem Testi İçin Gerçek Köprü İnşa Edildi

-A +A

ODTÜ’lü bilim adamları TÜBİTAK desteğiyle Karayolları Genel Müdürlüğü için yürütülen “Türkiye köprülerinde ileri teknolojilerin geliştirilmesi” isimli projeyle Türkiye’nin bir gerçeği olan deprem konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyor. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alp Caner, projeyle köprünün üstüne vinçle yerleştirilen otomobile binerek, hem depremi yaşadıklarını hem de bilimsel verileri analiz ettiklerini söyledi.

Türkiye’nin bu alandaki çalışmalara ihtiyacı olduğunu belirten Caner, “Türkiye’de köprü tasarımlarında ve yapımlarında kullanılmakta olan yöntemler çoğunlukla 2.Dünya savaşı sonrası uluslararası teknolojik gelişme döneminde oluşturuldu.  Son çeyrek yüzyılda ise uluslararası alanda çoğunlukla istatistiksel verilere dayanan yeni tasarım sistemlerine geçişler oldu. Ancak yine de tasarım ve yapımda belirsizlikler yaşanıyor.  Bu belirsizlikler daha çok malzeme özellikleri ve yüklerdeki düzensizliklerden kaynaklanıyor.  Yüklerin önemli bir parçası olan deprem etkisi ise Türkiye gibi deprem riski yüksek bir ülke için ayrıca bir önem kazanıyor. Köprü tasarım ve yapımında çağdaş ileri uluslararası bilgi birikiminden her seferinde tekil bir köprü ihtiyacı için değil de bir genel doğrultuda ve ülkemiz mühendislik gerçeklerine uygun bir şekilde yararlanılması gerektiği açık. Biz bu projeyle,  kamu kurumlarımızın oluşturması gerekecek yeni şartnamelerin ve tanımların dayanacağı ileri rasyonel kriterlerin ve bilgi yumağının daha net bir şekilde oluşturulmasını amaçladık. Türkiye köprü mühendisliğinde çeşitli nedenlerden kaynaklanan belirsizlikler ve bilgi eksiklikleri rasyonel bir şeklide değerlendirilerek en aza indirilecek” dedi.

Deprem köprüsünün dünyada ABD’den sonra ikinci, Türkiye’de ise ilk kez inşa edildiğini bildiren Caner, projenin amacının yol köprüleri için hazırlanacak şartnameler için bilimsel veriler toplamaya devam ettiklerini ifade etti.  

Deprem de Araçlar Köprü Üzerindeki Etkiyi Azaltıyor

Yaptıkları incelemede araçların deprem sırasında köprüler üzerindeki etkiyi azalttığını belirten Caner, “Normalde köprünün ayaklarına gelen deprem kuvveti, köprünün üzerinden araba geçtiğinde yüzde 10-20 oranında azalıyor. Bu sonuçlara, daha önce ABD’de de ulaşıldı. Dünyada ikinci olarak bu sonuçlara ulaşan bilimsel ekip biz olduk. Bu bulgulara ilave olarak üst yapı ve alt yapı bağlantı elemanlarında kullanılan detay sayesinde köprü hasarsız bir şekilde deprem öncesi pozisyonuna gelebiliyor” dedi. Caner, kesin sonuçlara ulaşmak için çeşitli köprülerde de aynı testlerin yapılması gerektiğine dikkat çekti. 

14.02.2014 Başarı Hikayeleri, Akademik Başarı Hikayeleri