Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan Arasında Mükemmeliyet Merkezi Kuruluyor

-A +A

Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan arasında ortak bir Mükemmeliyet Merkezi oluşturulması temeline dayanan, bilim ve teknoloji geliştirme alanında bir ortak niyet beyanı imzalandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Malezya, İran, Katar Devlet Başkanlarının katıldığı, Malezya ev sahipliğinde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi sırasında imzalanan niyet beyanı ile Mükemmeliyet Merkezi kurulması yolunda ilk adım atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Mükemmeliyet Merkezinin bilgi ve teknoloji paylaşımı ve ülkelerimizdeki araştırmacıların serbestçe dolaşımını temin ederek, bilim ve teknoloji gelişimine çok büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Müslüman ülkelerdeki araştırma ve yenilik topluluklarının entegrasyonu ve güç birliği yapılması adına önemli bir adım olarak nitelendirilen Mükemmeliyet Merkezi ile katılımcı ülkelerin bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemleri arasında bir köprü kurulmuş oldu.

Mükemmeliyet Merkezinde ülkeleri temsilen, kamu-özel ortaklıkları kurarak teknolojik yeterliliği ve kapasiteyi artırmayı amaçlayan bir düşünce kuruluşu olan Malezya Yüksek Teknoloji için Sanayi-Hükümet Grubu (MIGHT), güçlü bir araştırma altyapısıyla Endonezya için bilim, teknoloji ve yenilik politikaları üreten ve doğrudan Ar-Ge faaliyetleri yürüten Endonezya Bilimler Enstitüsü (LIPI), Pakistan’da kimya ve biyoloji alanlarında Ar-Ge faaliyetleri yürüten ve uluslararası yetkinliğe sahip Uluslararası Kimya ve Biyoloji Bilimleri Merkezi (ICCBS) ve ülkemizin en önde gelen fonlayıcı kuruluşu olan ve ülke öncelikleri doğrultusunda Ar-Ge faaliyetleri yürüten Kurumumuz yer alıyor. Bu kurumlar Mükemmeliyet Merkezinde ülkelerini temsil eden odak yapılar olsalar da, daima bir irtibat noktası görevi üstlenerek ülkelerindeki diğer bilim ve teknoloji oluşumların da Mükemmeliyet Merkezi ile oluşacak olan aktif işbirliği platformunda yer alması için çabalayacaklar.

Kuala Lumpur Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen ve Malezya Başbakanı Bilim Danışmanı Prof. Tan Sri Zakri Abdul Hamid tarafından yönetilen hazırlık toplantısında MIGHT Başkanı Datuk Dr. Mohd Yusoff Sulaiman, ICCBS Direktörü Prof. Dr. M. Iqbal Choudhary, LIPI Direktörü Dr. Arthur Lelono ve Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, Mükemmeliyet Merkezinin aktif bir işbirliği platformu haline getirilmesindeki süreçte takip edilecek yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Katılımcı her ülkenin önceliklerine göre belirlenecek olan çalışma alanlarında, ülkelerimizin ortak ihtiyaçlarına çözüm oluşturacak olan Mükemmeliyet Merkezi ile bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak kapasite geliştirme ve Ar-Ge faaliyetleri sayesinde somut bir işbirliği zemini oluşturulması hedefleniyor. Mükemmeliyet Merkezinin kurulması yolunda ilk temeli oluşturan bu ortak niyet beyanı, Kuala Lumpur Zirvesi esnasında ülkemizi temsilen Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından imzalandı.

Mükemmeliyet Merkezi Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan ile Sınırlı Kalmayacak

Mükemmeliyet Merkezi’nin Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan ile sınırlı kalmaması, yakın gelecekte Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu başka ülkelerin de davet edilmesi planlanıyor. Mükemmeliyet Merkezinin, üye ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirerek ülkelerin teknolojik bağımsızlıklarını güçlendirmelerine vesile olması ve ortak bilim insanı değişim programları, ortak Ar-Ge ve yenilik projeleri ve araştırma altyapılarına imkân sağlayacak bir platform haline gelmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Mükemmeliyet Merkezi ile hayata geçirilecek olan somut işbirlikleri, her ülkenin uzun ve kısa vadeli ortak problemlerine ve zorluklarına çözüm üretebilecek. Bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki bu işbirliklerinin devamlılığının da sağlanması gerektiğine atıfta bulunan Kurum Başkanları, bu konuda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bağlılıklarını beyan ettiler. Müslüman ülkeler için katma değeri yüksek ürün geliştirme kapasitesinin önemine dikkat çekerek, Ar-Ge faaliyetlerinin bu amaçla toplumların inşasında ve ülkelerin sosyo-ekonomik gündemindeki önemi Niyet Beyanında vurgulandı.

Kuala Lumpur Zirvesinin bir gün öncesinde Mükemmeliyet Merkezi kurulması için gerçekleştirilen hazırlık toplantısında, Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, katılımcı ülkeler arasındaki mevcut bilimsel ve teknolojik ikili işbirliklerinin de Mükemmeliyet Merkezi ile kurulacak olan yeni işbirlikleri ile ilişkilendirilmesinin önemine değindi. Toplantıda ayrıca Mükemmeliyet Merkezi kurulmasının Kuala Lumpur Zirvesinin amaçladığı Müslüman ülkeler arasındaki dayanışma ve güç birliğinin somut bir çıktısı olma niteliği taşıdığı vurgulandı. Ülkelerin gelişme sürecinde devamlılığı sağlama konusunda insan kaynağının önemine atıfta bulunulan toplantı esnasında Kurum Başkanları Mükemmeliyet Merkezi ile kurulan işbirliği platformunun insan kaynağını da geliştirerek ileriye taşıyacak bir mekanizma haline gelmesi için çalışacaklarını belirtti.

20.12.2019