Çağrının Amacı ve Kapsamı

-A +A

STAR Lisans Çağrısı:

Çağrı kapsamında, TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alan lisans öğrencileri için burs desteği sağlanacaktır.

Genç STAR Çağrısı:

TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak olan son 3 yıl içerisinde (2020, 2021 ve 2022 yıllarında ) BİDEB 2204 Lise Araştırma Projeleri Yarışmalarında final aşamasında birincilik, ikincilik ya da üçüncülük ödülü almış olan ve son 3 yıl içerisinde (2020, 2021 ve 2022 yıllarında) BİDEB 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında birinci aşamada başarılı olmuş olan lise öğrencileri için burs desteği sağlanacaktır. 

Aşağıda yer alan programlar kapsamında birinci aşama sınavında başarılı olmuş/final aşamasında birincilik, ikincilik ya da üçüncülük ödülü almış öğrencileri bu çağrı duyurusuna başvuru yapabilirler.

 • 2202 Bilim Olimpiyatları Programı
 • 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
 • 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması
 • 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması
 • Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması 

STAR Öğretmen Çağrısı:

TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak üzere seçilen son 3 yıl içerisinde (2020, 2021 ve 2022 yıllarında ) BİDEB 2204 Ortaokul ve Lise Araştırma Projeleri Yarışmalarında final aşamasında birincilik, ikincilik veya üçüncülük ödülü sahibi öğrencilerin danışman öğretmenleri ve son 3 yıl içerisinde ( 2020, 2021 ve 2022 yıllarında) BİDEB 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında birinci aşamada başarılı olan öğrencilerin danışman öğretmenlerine katılım ödülü verilecektir. 

Aşağıda yer alan programlar kapsamında birinci aşama sınavında başarılı olmuş/final aşamasında birincilik, ikincilik ya da üçüncülük ödülü almış öğrencilerin danışman öğretmenleri bu çağrı duyurusuna başvuru yapabilirler.

 • 2202 Bilim Olimpiyatları Programı
 • 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
 • 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 
 • 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması
 • 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması
 • Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması