İzleme

Türkçe

İzleme

Proje yürütücüsü ev sahibi kurum/kuruluş, Avrupa Komisyonu ile yapmış olduğu sözleşme gereğince izleme raporlarını süresi içinde Avrupa Komisyonuna sunmak ve Avrupa komisyonu tarafından yapılan bildirimleri bir ay içinde TÜBİTAK’a bildirmek zorundadır. 

İzleme Yöntemi

Proje yürütücüsü, başvuru sırasında önerilen çalışma planı doğrultusunda, raporlarını proje sözleşmesinde belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a iletmekle yükümlüdür. Gelişme/sonuç raporları ilgili döneme ait harcamaları da içermelidir.

İzleme

  • Yürütücü, başvuru sırasında önerilen ayrıntılı çalışma planı doğrultusunda, sözleşmede belirtilen tarihlerde gelişme raporunu, destek sonunda ise projenin bilimsel, teknik, idari, mali tüm gelişme ve sonuçları kapsayan sonuç raporunu TÜBİTAK’a iletmekle yükümlüdür.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme