İzleme

Türkçe

İzleme

5. İzleme ve Sonuçlandırma
5.1. Program kapsamında yurt dışı eğitim etkinliğine katılacak kişilere en erken eğitim başlangıç tarihinden bir ay önce burs ve eğitim katılım ücreti desteği ödenir. Burs ve katılım ücreti ödemesi için, desteğe hak kazanan başvuru sahibi imzalı taahhütnameyi kendilerine e-posta ile bildirilecek süre içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine yüklemelidir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme