İzleme

Türkçe

Yükümlülükler

Rapor Verme Yükümlülükleri

Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, burslarının başlama tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak taahhütnamede belirtilen tarihlerde gelişme ve sonuç raporlarını vermekle yükümlüdürler. Bu raporlarda bursiyerlerin Türkiye’deki akademik danışmanının/danışmanlarının da imzaları bulunmalıdır.

Bursların Başlatılması

Bursiyerlerin, kendilerine tahsis edilen bursa hak kazandıkları tarihten itibaren 12 ay içinde çalışmalarına başlamaları gerekmektedir. Bu süre içinde çalışmalarına GYK tarafından kabul edilecek geçerli bir mazeret (sağlık, ailevi sebepler, mücbir sebep vb.) öne sürmeksizin başlamayanların bursu başlatılmaz ve ilgili dönem için bursiyerlik haklarını kaybederler.

İzleme

  • Her burs dönemi için yapılan başvuruya ilişkin ıslak imzalı Taahhütname’nin BİDEB’e gönderilmesi ve uygun bulunmasından sonra hak edilen performans burs ödemesi bursiyerin banka hesabına aktarılır.
  • Projenin yürürlükte olduğu ve bursiyerin projede görev aldığı aylar için burs ödemesi yapılır.
  • BİDEB gerek gördüğü takdirde başvuru sırasında beyan edilen bursiyer bilgileri ve performans puanının doğrulanması amacıyla uzman kişileri görevlendirebilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme