Projenin Başlatılması

-A +A

Desteklenen araştırmacının destek kararının bildirilmesinden itibaren en geç 5 ay içinde aşağıdaki belgeleri göndererek araştırmasına başlaması gerekir. Proje yürütücüsü proje başlama tarihini mücbir sebeplerden dolayı en fazla 6 ay süre ile erteleme talebinde bulunabilir. 

 

  • TÜBİTAK tarafından gönderilen proje destek sözleşmesinin,
  • Ev sahibi kurum ile araştırmacı arasında imzalanacak proje süresi ile sınırlı belirli süreli iş sözleşmesi ve SGK giriş tarihini gösteren belgenin (Araştırmacının işe başladığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde),
  • Çalışmanın gerektirmesi halinde varsa çalıştığı kurumun Etik Kurulundan, çalıştığı kurumun Etik Kurulunun bulunmaması halinde ilgili herhangi bir Etik Kuruldan alınmış onay belgesinin,

TÜBİTAK’a gönderilmesi gerekir.