2247 - D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı

-A +A

DUYURU: Program kapsamında burs alan doktora öğrencilerinin proje süresi sonunda henüz mezun olmamaları durumunda bursları 2211 Yurtiçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında her iki programdan alacağı toplam bursun süresi 48 ayı geçmeyecek şekilde devam ettirilir. Bu kural, yürütülen projenin son 6 ayında projeye bursiyer olarak dahil edilenler hariç tutulacak şekilde uygulanmaktadır. Program kapsamında desteklenmekte olan araştırmacılarımıza önemle duyurulur.

DUYURU: 10/01/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; diğer kamu kurum/kuruluşları (MEB, YÖK, KYK, devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri vb.) tarafından verilen burslardan yararlananlar aynı anda bu programdan da tam burs ödemesi alabileceklerdir. Bursiyerlere yapılacak ödemeler hususunda program kapsamında desteklenmekte olan araştırmacılarımıza önemle duyurulur.

DUYURU: Program kapsamında burs alan doktora öğrencilerine, eğitim sürelerinin doktoraya kayıt tarihinden itibaren yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için 12 yarıyılı, bütünleşik doktora eğitimi için ise 14 yarıyılı aşması durumunda burs ödemesi yapılmayacaktır. Bursiyerlere yapılacak ödemeler hususunda program kapsamında desteklenmekte olan araştırmacılarımıza önemle duyurulur.
 

BİDEB 2247-D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı 2021 Yılı Başvuru Sonuçları Açıklandı

2247-D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı 2021 yılı kurumumuza yapılan başvurular ile ilgili değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Sürece olan ilginizden dolayı teşekkür ederiz.

2021 yılı çağrısı için bilimsel değerlendirmeye alınan 25 kişiden 11’inin desteklenmesi uygun görülmüştür. Destek oranı %44’tür.

Destek hakkı kazanan adayları görmek için tıklayınız.

Ayrıca başvuru sahipleri, başvuru durumları ile ilgili sonucu, BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminden (ebideb.tubitak.gov.tr) kullanıcı girişi yaparak “Başvurularım” alanından görebilirler.
2021 yılı başvurularına dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Başvuruda bulunan 29 araştırmacıdan 25’i bilimsel değerlendirmeye alınmıştır. Toplamda 11 araştırmacı/proje desteklenmiştir. Başvuru sahiplerinin %37,9’u, bilimsel değerlendirmeye alınan adayların %44’ü desteklenmiştir.

Desteklenecek araştırmacının, destek kararının bildirilmesinden itibaren en kısa süre içerisinde aşağıdaki belgeleri BİDEB’e göndermesi gerekmektedir:

  • Başvuru sırasında sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Onaylı Başvuru Belgesi”nin ıslak imzalı hali
  • 1 adet proje önerisi (proje yürütücüsü tarafından her sayfası paraflanmış olarak)
  • Yürütücünün kamu araştırma merkezlerinde (Bakanlık ve diğer devlet kurumlarına bağlı araştırma enstitüleri ve merkezleri) çalışıyor olması halinde; ilgili kamu araştırma merkezinin bağlı olduğu kamu kuruluşunun en üst yetkilisinden alınacak onay yazısı,
  • Proje başlatılmadan önce etik kurul onayı, yasal/özel izin belgesi gerektirip gerektirmediği hususunun bir kez daha değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Söz konusu onayların gerekliliği durumunda ilgili merciilere başvurularak temin edilecek belgelerin aslı veya aslı gibidir onaylı hali

Bilgi için:     

Destek almaya hak kazanan araştırmacılar, projenin başlatılması için gerekli olan tüm belgelerini TÜBİTAK BİDEB’e gönderdikten sonra sözleşme işlemleri başlatılacaktır.

DUYURU: 17.03.2021 tarihinde başvuruya açılan 2247-D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı son başvuru tarihi 02.08.2021 tarihi 23.59 ‘ a (Türkiye saati) kadar uzatılmıştır.
Başvurmak için tıklayınız.

2247-D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı kapsamında bilimin ve teknolojinin her alanında ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelere ve bu projeleri gerçekleştirecek olan yurt içindeki genç bilim insanlarına destek verilecektir.


Ulusal Genç Araştırmacılar Programı 2021 Çağrı Duyurusu için görsele tıklayınız.