Destek Kapsamı

-A +A
  • Program kapsamında, doktora yeterlik sınavını geçmiş ve tez önerisi kabul edilmiş T.C. vatandaşı doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencilerine, tezleriyle ilgili yurt dışında araştırma imkânı sağlamak için destek verilmektedir.
  • Destek süresi en fazla 12 aydır.
  • Destek hakkı kazanan araştırmacı, kendisine tahsis edilen desteği, hak kazandığı tarihten itibaren bir yıl (12 ay) içinde başlatmak ve yurt dışına çıkarak çalışmalarına başlamakla yükümlüdür. 12 ay içerisinde kullanılmayan destekler için hak talep edilemez.

Çağrı duyurusunu inceleyiniz.