Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

Ön incelemeyi geçen başvurular bilimsel değerlendirmeye alınır. Bilimsel değerlendirme, mülakat, panelist, danışman veya Danışma Kurulu değerlendirme yöntemlerinden biri ile yapılabilir. Adayın burs başvurusu yaptığı alana ilişkin bilgi düzeyi ve akademik çalışmaları esas alınarak değerlendirilir.

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular, konunun uzmanlarından oluşturulan jüri/panel/danışman görüşleri alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilir. Desteğe hak kazanan asil ve yedek adaylar belirlenir, desteklenecek kişiler Başkanlık onayı ile kesinleşir.

Başvurular adayın yetkinliği, çalışmanın niteliği, iş fikri, iş geliştirme potansiyeli, yaygın etki,  girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesine olan etkisi ve kişiye/topluma/ülkeye yararı/etkisi yönlerinden değerlendirilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme