Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

Başvuru belgeleri programın başvuru koşulları doğrultusunda kontrol edilir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenlerin başvuruları inceleme sonucunda iade edilir. Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir belge; açık, anlaşılır ve belirlenen içerikte olacak şekilde sisteme yüklenmelidir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme