S.S.S.

-A +A
 • 1002–A Hızlı Destek Modülü ile 1002–B Acil Destek Modülünün farkları nelerdir?

1002-A Modülü kapsamında kısa süreli ve düşük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlanması amacı sürdürülecektir. 1002-A Modülü kapsamında aciliyet içermeyen ancak 1001, 3501 vb. programlar kapsamında başvuru yapılmayan proje önerileri sunulacaktır. 1002-B Modülünde ise daha hızlı bir değerlendirme sürecine tabi tutularak, başka bir araştırma projesi kapsamında ihtiyaç duyulan tamamlayıcı nitelikteki destekler ile acil veya öngörülemeyen durumlar kapsamında sunulan araştırma projelerinde ihtiyaç duyulan veri toplama, araştırma materyaline erişim, cihaz alımı, bakım-onarım gideri vb. desteklerin sağlanması söz konusu olacaktır.

 • Aynı proje önerisi ile 1002–A Hızlı Destek Modülüne ve 1002–B Acil Destek Modülüne aynı anda başvuru yapabilir mi?

Hayır, aynı anda aynı/benzer bir proje önerisi ile TÜBİTAK’ın diğer destek programlarına veya farklı bir kurum/kuruluşa başvuru yapılamaz.

 • Farklı proje önerisi ile 1002–A Hızlı Destek Modülüne ve 1002–B Acil Destek Modülüne aynı anda başvuru yapabilir mi?

Evet, programların kendi içerisinde görev alabilme limitlerini aşmamak şartıyla aynı anda farklı proje önerileri ile 1002–A ve 1002–B Modüllerine başvuruda bulunulabilir.

 • Daha önce sunduğum 1002-A projesi bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edildi/bilimsel değerlendirme sonucu desteklenmedi, aynı proje önerisi ile yeniden başvuru yapabilir miyim?

İade yazısında/bilimsel değerlendirme raporunda belirtilen revizyonları yaparak aynı proje önerisi (Özel Ret durumundaki projeler hariç) ile yeniden başvuru yapabilirsiniz.

 • Daha önce sunduğum 1002-A projesi birden fazla kez bilimsel değerlendirme sonucu desteklenmedi, aynı proje önerisi ile 1002–A Modülüne veya farklı bir programa yeniden başvuru yapabilir miyim?

1002-A Modülü kapsamında 3 kez bilimsel değerlendirme giren ve desteklenmeyen proje önerileri ile 4. kez yine 1002-A Modülüne başvuru yapılması mümkün olamamaktadır. Bunun dışında desteklenmeyen proje önerinizi revize ederek aynı veya farklı bir programa sunabilirsiniz (Özel Ret durumundaki projeler hariç).

 • 1002–A Hızlı Destek Modülüne sunulan ve bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilen/bilimsel değerlendirme sonucu desteklenmeyen bir proje önerisi 1002–B Acil Destek Modülüne sunulabilir mi?

Evet, İade yazısında/bilimsel değerlendirme raporunda belirtilen revizyonları yaparak aynı proje önerisi (Özel Ret durumundaki projeler hariç) ile yeniden başvuru yapabilirsiniz.

 • 1002–B Acil Destek Modülüne sunulan ve bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilen/bilimsel değerlendirme sonucu desteklenmeyen bir proje önerisi 1002–A Hızlı Destek Modülüne sunulabilir mi?

Evet, İade yazısında/bilimsel değerlendirme raporunda belirtilen revizyonları yaparak aynı proje önerisi ile yeniden başvuru yapabilirsiniz.

 • 1002–A Hızlı Destek Modülüne sunduğum proje önerisi 3. kez bilimsel değerlendirme sonucunda desteklenmedi, projeyi revize ederek 1002-B Acil Destek Modülüne sunabilir miyim?

1002–A Hızlı Destek Modülüne sunulan ve 3. kez bilimsel değerlendirme sonucunda desteklenmeyen proje önerisi ile 1002-B Acil Destek Modülüne veya farklı bir programa başvuruda bulunulabilir.

 • 1002-A Modülüne başvuracağım. Eski başvurularda, proje ekibi ve ekibin çalıştığı kurum/kuruluş yetkilileri tarafından imzalanarak basılı kopya olarak gönderilen “Kabul ve Taahhüt Beyanları” ile “Hak Sahipliği Beyanı” başlıklı formlar vardı. Yeni başvurularda bu formlar basılı kopya olarak talep edilmekte midir?

Hayır, başvurularda e-imza sürecine geçildiği için, artık bu formların basılı kopya olarak gönderilmesine gerek yoktur. E-imza sürecini başlattığınızda ilgili kişilere talep gitmekte ve söz konusu formların imza süreci elektronik olarak tamamlanmaktadır.

 • Proje Başvuru Sisteminde proje ekibine araştırmacı eklerken istenen katkı oranı ve hak sahipliği türü ile “Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği”nde bahsi geçen hak sahipliği durumu ve oranı aynı şeyler mi? Bu ifadeler arasında ne fark var?

Projeye katkı oranı araştırmacının iş paketlerinin ne kadarına katkı sağlayacağına ilişkin bilgidir. Bir araştırmacının iş paketlerine katkısı en az %10 en fazla %50 olabilir. Araştırmacıların katkı oranları toplamı %100’ü geçemez. PBS’ye girilen hak sahipliği durumu ise proje ekibinin projenin başvuru formu üzerindeki hak sahipliğini ifade eder. Proje öneri formunun içeriğinin fikri hak sahipliğini ifade eden Hak sahipliği Beyan sayfası başvuru adımlarını tamamlayıp başvurunuzu onayladığınızda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmakta ve e-imza ile imzalayacağınız dosyalar arasına eklenmektedir. Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü ise projeden çıkması muhtemel fikri ürünlerin hak sahipliği için düzenlenmektedir. Mevzuat gereği proje çıktıları üzerinde hem proje ekibinin hem de projenin yürütüleceği kuruluşun hak sahipliği olabilmektedir. Bu hak sahipliğinin durumuna ve oranlarına ise bu protokolle (yürütücü kuruluş ile görüşerek) karar vermeniz beklenmektedir.

 • Aynı anda kaç adet 1002-A projesinde ve kaç adet ARDEB projesinde yürütücü/araştırmacı/danışman olabilirim?

Bir kişi aynı anda iki 1002-A ve 1002-B projesinde yürütücü veya bir 1002-A ve 1002-B projesinde yürütücü ve iki 1002-A ve 1002-B projesinde araştırmacı veya dört 1002-A ve 1002-B projesinde araştırmacı olabilir. ARDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında ise (1002-A ve 1002-B projeleri ile uluslararası projeler hariç) en fazla üç projede yürütücü veya iki projede yürütücü ve iki projede araştırmacı veya bir projede yürütücü ve dört projede araştırmacı veya altı projede araştırmacı olunabilir. Bir kişinin danışman olabileceği proje sayısı ise altı ile sınırlıdır.

 • Şu an öneri aşamasında olan (taslak, onaylı, e-imza süreci tamamlanmış) ve/veya değerlendirme süreci devam eden projelerim de başvuru limitleri içerisinde kabul edilmekte midir?

Evet, söz konusu projeler de başvuru limitleri içerisinde kabul edilmektedir.

 • Sonuç raporu sunulmuş ancak durumu henüz sonuçlandı olarak değişmemiş projelerim de başvuru limitleri içerisinde kabul edilmekte midir?

Hayır, söz konusu projeler limitler dışında tutulmaktadır.

 • 1002-B Acil Destek Modülü kapsamında görev aldığım projelerim de 1002-A Hızlı Destek Modülü başvuru limitleri içerisinde kabul edilmekte midir?

Evet, söz konusu projeler de 1002 başvuru limitlerine dahildir.

 • Öneri durumundaki projemin akıbetini nereden takip edebilirim?

PBS’de yer alan ARDEB Proje Görevlerim menüsünden projenizin durumunu takip edebilirsiniz. Ayrıca, Projenizin durumuna ilişkin olumlu veya olumsuz tüm değişiklikler (iade, destek kararı, ret kararı) tarafınıza e-posta ile iletilmektedir.

 • Projeme yurt dışı araştırmacı/danışman ekleyebilir miyim?

Hayır, Hızlı Destek projelerine yurt dışı araştırmacı/danışman eklenememektedir.

 • Hızlı Destek projem kabul edilirse proje teşvik ikramiyesi alabilecek miyim?

Hayır, Hızlı Destek projeleri için Proje Teşvik İkramiyesi verilmemektedir.

 • Hazırlamış olduğum projenin bir çalışmasının yurtdışında yapılması gerekiyor acaba Hızlı Destek programı kapsamında Yurtdışında saha çalışması yapabilir miyim?

Hayır, Hızlı Destek Programı yurtdışı çalışmalarını kapsamamaktadır.

 • Projem için gerekli olan Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü, Etik Kurul Onay Belgesi, Yasal/Özel İzin Belgesi, Destek Mektubu ve Proforma Faturalar için Proje Başvuru Sisteminde Ek Dosyalar kısmında alan açılmadı, posta ile göndermem gerekiyor mu?

Hayır, söz konusu belgelerin başvuru aşamasında gönderilmesi gerekmemektedir. Projenizin desteklenmesine karar verilmesi halinde, ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından verilen süre içerisinde belgelerin eksiksiz olarak ve istenilen formatta Kurumumuza iletilmesi beklenmektedir. Belgelerin, belirtilen süre içinde temin edilememesi halinde projenin yürürlüğe alınması mümkün olamayacaktır.

 • 1002-A Modülü kapsamında yapmayı planladığımız proje başvurusu için http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden başvuru formuna ulaşamadık. Daha önceki dönemlerde kullanılan başvuru formları bu sene içinde geçerli mi olacak, yoksa yeni bir format mı kullanılacak?

Modüle ilişkin güncel başvuru formlarına aşağıdaki adresten erişilebilmekte olup, güncel formların kullanılmaması halinde projeler bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilmektedir.

https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1002-a/icerik-basvuru-formlari

 • Aynı proje önerisi ile daha önce başvuruda bulunmuştum, ancak projem bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilmişti. Bu durumda yeni başvurumu yaparken "Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu"nu dolduracak mıyım?

Şekilsel yönden eksikliği nedeni ile iade edilen projeler için "Proje Değişiklik Bildirim Formu" doldurmanız gerekmez.

 • Bursiyerler için özgeçmiş hazırlamak gerekli mi?

Hayır, Gerekli değil.

 • Elektronik başvurumu tamamladıktan sonra basılı olarak göndermem gereken herhangi bir belge var mı?

Hayır, başvurular e-imza ile alındığından basılı olarak göndermeniz gereken herhangi bir belge bulunmamaktadır.

 • Doktora öğrencisiyim, 1002-A Hızlı Destek projelerinde yürütücü veya araştırmacı olabilir miyim?

Yeterliğinizi almış olmanız halinde onaylı tez konunuz ile ilişkili bir proje ile 1002-A Modülüne yürütücü olarak başvurabilirsiniz. Herhangi bir 1002-A projesinde araştırmacı olarak görev alabilmeniz için kadrolu olarak çalışıyor olmanız gerekmektedir.