Kriterler

-A +A

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyut altında değerlendirilir:

  • Projenin Aciliyeti
  • Bilimsel Nitelik ve Yöntem
  • Beklenen Etki ve Kazanımlar