Başvuru Formları

-A +A

Birinci Aşama Belgeleri

UYARI: Proje başvurusu yapılırken aşağıdaki formların en güncel versiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

 

İkinci Aşama Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler

UYARI: Başvuru yapacağınız programa ilişkin “İkinci Aşama Proje Önerisi Başvuru Formu”nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda yer alan güncel “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

NOT: Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 25 sayfayı geçmemelidir. Sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğü 20 MB’ı geçmemelidir.

 • Başvuru Formu (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
 • Başvuru Formu EK-1 Kaynaklar (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
 • Başvuru Formu EK-2 Bütçe ve Gerekçesi (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
  • Alt projesi olmayan projeler için: (.doc)
  • Alt projesi olan projeler için: (.doc)
 • Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu (Tekrar sunulan proje önerileri için) (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan belge)

Aşağıdaki belgelerin elektronik başvuru sistemine yüklenmesi ve TÜBİTAK tarafından talep edilmesi durumunda ibraz edilmek üzere belgenin aslının proje yürütücüsü tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir:

 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketin güncel unvan ve adresinin yer aldığı sayfa)
 • Oda Sicil Kayıt Sureti
 • İmza Sirküleri
 • Yetki Belgesi (Şirketi temsile yetkili kişinin belirtildiği ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınmış belge)

 

İkinci Aşama Sonrasında Desteklenen Projeler için Gerekli Belgeler