1
2
3
4
5
6
7

Güncel TTS Duyuruları

-A +A
Süreli Duyurular

TÜBİTAK PROJE BURS TUTARLARININ GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

27.06.2023

TÜBİTAK destekli projelerde ücret karşılığı çalışmayan/tam burs alan doktora ve doktora sonrası araştırma bursiyerlerinin burs tutarlarında güncelleme yapılmıştır.

Yeni burs tutarları 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
ARDEB, TEYDEB ve BİDEB bünyesinde yürütülmekte olan projelerde çalışmayan/tam burs alan  (Üst limitten burs almakta olan) doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıların isteğe bağlı sigorta yaptırmaları durumunda bahsi geçen kişilere güncel aylık asgari prim tutarının %50’si oranında (güncel rakam 2.145 TL) ek burs ödenecektir.

Ek ödenek süreçleri beklenmeksizin, yukarıda belirtilen ek burstan dolayı oluşacak ilave maliyet için “Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar” faslındaki ödenek kullanılacak olup, ödenek yetersizliği durumunda proje yürütücülerinin başvuruları üzerine ek ödenek talepleri değerlendirmeye alınacaktır.
 
ARDEB, TEYDEB ve BİDEB tarafından desteklenmekte olan aşağıdaki programlara ilişkin burs ödeme tutarları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

ARDEB ve TEYDEB Burs limitleri:

Ücret karşılığı çalışmayanlar/Tam burs alanlar:

Ön Lisans/Lisans Öğrencisi

3.000.-TL/ay

Yüksek Lisans Öğrencisi

10.000.-TL/ay

Doktora Öğrencisi

14.000.-TL/ay

Doktora Öğrencisi (İsteğe Bağlı Sigorta Yaptıran)

16.145.-TL/ay

Doktora Sonrası Araştırmacı

19.000.TL/ay

Doktora Sonrası Araştırmacı (İsteğe Bağlı Sigorta Yaptıran)

21.145.TL/ay

Ücretli görevi olanlar:

Yüksek Lisans Öğrencisi

3.000.-TL/ay

Doktora Öğrencisi

4.200.-TL/ay

 

BİDEB 2232, 2244, 2247-A/D, 2247-B ve 2247-C (STAR) Burs Tutarları

2232- Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı (2232-A ve 2232-B dâhil)

Yüksek Lisans (Kısmi/Tam)

3.000 TL/10.000 TL

Doktora (Kısmi/Tam/İsteğe Bağlı Sigorta)

4.200 TL/14.000 TL/16.145 TL

Doktora Sonrası Araştırmacı (Tam/İsteğe Bağlı Sigorta)

19.000 TL/21.145 TL

2244- Sanayi Doktora Programı

Doktora (Kısmi/Tam/İsteğe Bağlı Sigorta)

5.000 TL/15.000 TL/17.145 TL

2247 – A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı

2247 - D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı

Yüksek Lisans (Kısmi/Tam)

3.000 TL/10.000 TL

Doktora (Kısmi/Tam/İsteğe Bağlı Sigorta)

4.200 TL/14.000 TL/16.145 TL

Doktora Sonrası Araştırmacı (Tam/İsteğe Bağlı Sigorta)

19.000 TL/21.145 TL

2247 – B Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği Programı

Doktora (Kısmi/Tam/İsteğe Bağlı Sigorta)

4.200 TL/14.000 TL/16.145 TL

Doktora Sonrası Araştırmacı (Tam/İsteğe Bağlı Sigorta)

19.000 TL/21.145 TL

2247 – C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)

Lisans (Tam)

3.000 TL

 

 

Proje ödenek transferi EFT süreçlerinde yaşanan iadelerin minimize edilebilmesi için Bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda 2’li doğrulama yöntemine geçilmiştir. Bu nedenle TTS’de güncelleme yapılmış olup aşağıdaki bilgilerin güncellenmesi önem arz etmektedir.

1 – Vergi Numarası: Proje özel hesabı açılırken bankaya beyan edilen Vergi Sicil Numarasını

2 – Vergi Dairesi: Proje özel hesabı açılırken bankaya beyan edilen sicil numarasının alındığı Vergi Dairesini

3 – Vergi Ünvanı: Vergi Dairesi tarafından sicil numarasına verilen Adı Soyadı (*); (**)

ifade etmektedir.  

Not:

(*) Ad Soyad vergi dairesinden alınan verilere göre kısaltma vb. ifadeler tam ve esksiksiz olarak

(**) eski veriler güncellenecektir.

Örnek Belge için tıklayınız.

TASDİK EDEN

xxxxx VERGİ DAİRESİ  

Adı Soyadı : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vergi Kimlik Numarası : 1234567890

Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1 ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu 90 ıncı maddesi gereğince proje destek ödemelerinde aşağıdaki Kurum/Kuruluşlardan vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge ( Vergi borçları için 5.000,-TL ve SGK borçları için brüt asgari ücretin bir aylık tutarı kadar borçlar istisna kapsamında) aranacaktır.

 

  • Genel Bütçeli İdarelerden borç sorgulaması yapılmaması
  • Özel Bütçeli İdarelerden sadece Vergi Borcu sorgulaması yapılması
  • Diğer kurum / kuruluşlardan hem vergi hem de SGK sorgusu yapılması

Her ne kadar, 17/2/2023 tarihli ve 32107 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:A Sıra No:15 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak, vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğunun, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler kapsamında 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak ödemeler için aranılmayacağı yönünde düzenleme yapılmışsa da Gelir İdaresinin 17/02/2023 tarih ve 14492 sayılı yazısı gereği “Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler kapsamında yapılacak ödemeler dışında kalan ve anılan Tebliğde belirlenen diğer ödemeler sırasında söz konusu belgenin kamu kurum ve kuruluşları tarafından aranılacağı” duyurulmuştur.

 

Sayın Proje Yürütücülerimiz,

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

6 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemizde meydana gelen depremlerden 10 ilimiz etkilenmiştir. Bu 10 ilimizde yürütülen ve ARDEB, TEYDEB ve BİDEB tarafından desteklenmekte olan projelerde yer alan bursiyerlere proje bütçelerinde yer alan mevcut bursiyer ödenekleri faslından 3 aylık ödeme peşin olarak yapılabilir.

Ödenek yetersizliği durumunda ilgili destek gruplarımız ek ödenek sürecini devreye alacaklardır. 

Sorularınız için ardeb.mades@tubitak.gov.tr1505@tubitak.gov.tr ve  bideb.mades@tubitak.gov.tr adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

 

BİDEB 2232, 2244, 2247-A/D, 2247-B ve 2247-C (STAR) Burs Tutarlarının Güncellenmesine İlişkin Duyuru için tıklayınız.

ARDEB ve TEYDEB Burs Tutarlarının Güncellenmesine İlişkin Duyuru için tıklayınız.

 

Proje hesapları açılırken, izne gerek olmadığına dair Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Duyuru Yazısı

 

Satın Alma Eşik Değerleri
  "TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projeleri İhale Yönetmeliğine" göre, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Projelerinde 2023 Yılında uygulanacak Eşik Değerleri için tıklayınız.
Gündelik ve Konaklama Tutarları
2023 Yılı TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerinde 09/01/2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak olan Gündelik ve Konaklama miktarları için tıklayınız.
Burs Ödemelerine İlişkin Duyurular
  Burs ödemelerinin Gelir Vergisinden istisna edilmesi hususundaki görüş için tıklayınız.
  2547 sayılı kanun çerçevesinde öngörülen azami öğretim süreleri dikkate alınarak burs ödemesi yapılması hakkında duyuru için tıklayınız.
  Kişilere yapılan ödemeler için ortak banka hesabı kullanılmaması hakkında duyuru için tıklayınız.
  Bursiyerlerin sigortalılığına ilişkin görüş için tıklayınız.
  Burs mahsuplarına ilişkin duyuru tıklayınız.
  Bursiyerlere SGK sorgulaması yapılması hakkında duyuru için tıklayınız.
Diğer TTS Duyuruları
Proje Teşvik İkramiyeleriyle İlgili Vergi Uygulamaları

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödemelerinde vergi kesilip kesilmeyeceğine dair ve vergi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) alınan Özelgeler:

PTİ den vergi kesilmesine ilişkin GİB özelgesi için tıklayınız.

PTİ ödemelerinin,

- ayrı işveren olarak vergilendirilmesine ilişkin GİB özelgesi için tıklayınız.
- aynı işveren olarak vergilendirilmesine ilişkin GİB özelgesi için tıklayınız.

  Gelişme Raporları veya Sonuç Raporlarının sözleşmede belirtilen tarihlerden daha geç gönderilmesi halinde, ilgili rapor dönemine ait Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödemeleri yapılmayacağına ilişkin duyuru için tıklayınız.