1
2
3
4
5
6
7

Güncel TTS Duyuruları

-A +A
Süreli Duyurular

Proje ödenek transferi EFT süreçlerinde yaşanan iadelerin minimize edilebilmesi için Bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda 2’li doğrulama yöntemine geçilmiştir. Bu nedenle TTS’de güncelleme yapılmış olup aşağıdaki bilgilerin güncellenmesi önem arz etmektedir.

1 – Vergi Numarası: Proje özel hesabı açılırken bankaya beyan edilen Vergi Sicil Numarasını

2 – Vergi Dairesi: Proje özel hesabı açılırken bankaya beyan edilen sicil numarasının alındığı Vergi Dairesini

3 – Vergi Ünvanı: Vergi Dairesi tarafından sicil numarasına verilen Adı Soyadı (*); (**)

ifade etmektedir.  

Not:

(*) Ad Soyad vergi dairesinden alınan verilere göre kısaltma vb. ifadeler tam ve esksiksiz olarak

(**) eski veriler güncellenecektir.

Örnek Belge için tıklayınız.

TASDİK EDEN

xxxxx VERGİ DAİRESİ  

Adı Soyadı : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vergi Kimlik Numarası : 1234567890

Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1 ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu 90 ıncı maddesi gereğince proje destek ödemelerinde aşağıdaki Kurum/Kuruluşlardan vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge ( Vergi borçları için 5.000,-TL ve SGK borçları için brüt asgari ücretin bir aylık tutarı kadar borçlar istisna kapsamında) aranacaktır.

 

  • Genel Bütçeli İdarelerden borç sorgulaması yapılmaması
  • Özel Bütçeli İdarelerden sadece Vergi Borcu sorgulaması yapılması
  • Diğer kurum / kuruluşlardan hem vergi hem de SGK sorgusu yapılması

Her ne kadar, 17/2/2023 tarihli ve 32107 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:A Sıra No:15 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak, vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğunun, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler kapsamında 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak ödemeler için aranılmayacağı yönünde düzenleme yapılmışsa da Gelir İdaresinin 17/02/2023 tarih ve 14492 sayılı yazısı gereği “Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler kapsamında yapılacak ödemeler dışında kalan ve anılan Tebliğde belirlenen diğer ödemeler sırasında söz konusu belgenin kamu kurum ve kuruluşları tarafından aranılacağı” duyurulmuştur.

 

Sayın Proje Yürütücülerimiz,

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

6 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemizde meydana gelen depremlerden 10 ilimiz etkilenmiştir. Bu 10 ilimizde yürütülen ve ARDEB, TEYDEB ve BİDEB tarafından desteklenmekte olan projelerde yer alan bursiyerlere proje bütçelerinde yer alan mevcut bursiyer ödenekleri faslından 3 aylık ödeme peşin olarak yapılabilir.

Ödenek yetersizliği durumunda ilgili destek gruplarımız ek ödenek sürecini devreye alacaklardır. 

Sorularınız için ardeb.mades@tubitak.gov.tr1505@tubitak.gov.tr ve  bideb.mades@tubitak.gov.tr adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Sayın Proje Yürütücüsü,

2022 yılı bütçe kapama işlemleri ve 2023 yılı bütçe açılış işlemleri sırasında mali sistemler kapalı olacağından, ödeme işlemleri yapılamayacaktır.

Bu sebeple, Aralık ayı burs ödemelerinin mali sistemler kapanmadan gerçekleştirilmesi bursiyerlerin mağdur olmaması açısından önem arz etmektedir.

Konuyla ilgili mali birimlerinizle görüşerek gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Olası gecikmelerde mağduriyet yaşanmaması için ay ortası başlayan ve 15.01.2023 tarihine kadar hak edilen burs ödemelerinin de, mali sistemler kapanmadan yapılması önem arz etmektedir.

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü (MADES)

 

BİDEB 2232, 2244, 2247-A/D, 2247-B ve 2247-C (STAR) Burs Tutarlarının Güncellenmesine İlişkin Duyuru için tıklayınız.

ARDEB ve TEYDEB Burs Tutarlarının Güncellenmesine İlişkin Duyuru için tıklayınız.

 

Proje hesapları açılırken, izne gerek olmadığına dair Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Duyuru Yazısı

 

Satın Alma Eşik Değerleri
  "TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projeleri İhale Yönetmeliğine" göre, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Projelerinde 2023 Yılında uygulanacak Eşik Değerleri için tıklayınız.
Gündelik ve Konaklama Tutarları
2023 Yılı TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerinde 09/01/2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak olan Gündelik ve Konaklama miktarları için tıklayınız.
Burs Ödemelerine İlişkin Duyurular
  Burs ödemelerinin Gelir Vergisinden istisna edilmesi hususundaki görüş için tıklayınız.
  2547 sayılı kanun çerçevesinde öngörülen azami öğretim süreleri dikkate alınarak burs ödemesi yapılması hakkında duyuru için tıklayınız.
  Kişilere yapılan ödemeler için ortak banka hesabı kullanılmaması hakkında duyuru için tıklayınız.
  Bursiyerlerin sigortalılığına ilişkin görüş için tıklayınız.
  Burs mahsuplarına ilişkin duyuru tıklayınız.
  Bursiyerlere SGK sorgulaması yapılması hakkında duyuru için tıklayınız.
Diğer TTS Duyuruları
Proje Teşvik İkramiyeleriyle İlgili Vergi Uygulamaları

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödemelerinde vergi kesilip kesilmeyeceğine dair ve vergi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) alınan Özelgeler:

PTİ den vergi kesilmesine ilişkin GİB özelgesi için tıklayınız.

PTİ ödemelerinin,

- ayrı işveren olarak vergilendirilmesine ilişkin GİB özelgesi için tıklayınız.
- aynı işveren olarak vergilendirilmesine ilişkin GİB özelgesi için tıklayınız.

  Gelişme Raporları veya Sonuç Raporlarının sözleşmede belirtilen tarihlerden daha geç gönderilmesi halinde, ilgili rapor dönemine ait Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödemeleri yapılmayacağına ilişkin duyuru için tıklayınız.