Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir.

1.  Ön İnceleme

          Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen, faks ve elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir.

2.  Bilimsel Değerlendirme

          Bilimsel değerlendirme, alanında uzman panelist veya dış danışmanlar tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılmaktadır;

  • Etkinliğin Bilimsel Saygınlığı
  • Düzenleyicilerin Yetkinliği
  • Etkinliğin Yapılabilirliği
  • Etkinliğin kişiye/topluma/ülkeye yararı/etkisi

 

Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir.

Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.