Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

Aşağıda sayılan destek kalemleri için destek sağlanır. Bu kalemler dışındakilere destek verilmez.

Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam: 50.000 TL

Destek kalemlerine göre üst limitler:

a) Yurtiçi/yurtdışı katılımcıların yol gideri: Seyahat bilet tutarı (Ekonomi sınıfı uçak, otobüs veya tren giderleri -yataklı tren hariç- karşılanır. Şehir içi ulaşım için hiçbir ödeme yapılmaz).

b) Konaklama ve iaşe gideri: 250 TL/gün/kişi    

c) Organizasyon Giderleri: Afiş, duyuru, broşür, toplantı programı, yaka kartı, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem giderleri: Organizasyon gideri için talep edilen destek katılımcı başına 15TL' yi geçemez (Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak kabul edilir ve 15TL. bir set için geçerlidir).   

d) Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta): 1.000 TL

e) Toplantı salonu kiralama giderleri (Sadece 1 salon için destek verilir): 2.000 TL/gün 

Ön ödeme talep edilmesi halinde taahhütnamenin etkinliğin başlamasına 3 ay veya daha az bir süre kala BİDEB’ e gönderilmesi üzerine kararlaştırılan desteğin en fazla % 80’i etkinlik yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına ön ödeme şeklinde aktarılır. Etkinlik yürütücüsü, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerinin (fatura, bilet, makbuz vb.) aslını ve istenen diğer tüm belgeleri etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç tarihinden sonraki 30 gün içinde BİDEB’e ulaştırmak zorundadır. Kararlaştırılan desteğin geri kalan kısmı için etkinlik yürütücüsü ile mahsuplaşarak hesap kapatılır.

 

NOT: Destek verilmesi durumunda harcamalarla ilgili ayrıntılı bilgi başvuru sahiplerine e-posta yoluyla gönderilmektedir. Verilen destek belge karşılığı kullandırılmaktadır. Destek verilen kalemlerde harcama belgelerinin aslının TÜBİTAK'a gönderilmesi zorunlu olup, bu harcamalara ilişkin belgelerin destek durumu kesinleşmeden alınmaması gerekmektedir.