Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Başvurular iki aşamada değerlendirilir.

 

Ön inceleme

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen, faks ve/veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan incelemede elenerek iade edilir.

 

Bilimsel değerlendirme

Bilimsel değerlendirme, konusunda uzman panelist veya dış danışmanlar tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılmaktadır.

 

Lisans ve lisans öncesi öğrencilere yönelik eğitim etkinlikleri için

  • Etkinliğin eğitici kadrosunun yeterliliği
  • Etkinliğin programının/planlamasının yeterliliği
  • Etkinliğin yaygın etkisi

Lisansüstü öğrenci ve araştırmacılara yönelik eğitim etkinlikleri için

  • Etkinliğin bilimsel saygınlığı
  • Etkinliğin eğitici kadrosunun yeterliliği
  • Etkinliğin programının/planlamasının yeterliliği
  • Etkinliğin yaygın etkisi

Değerlendirme yalnızca sistemdeki belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşul, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir. (Yalnızca web sayfası linki içeren belgeler dikkate alınmayacaktır.)

 

Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.