Kimler Başvurabilir

-A +A

TÜBİTAK - Lindau Konseyi ve Vakfı anlaşması çerçevesinde "Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları"na Katılım Desteği

1. Lisans öğrencileri için aranan koşullar

a. Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış olmak,

b. Öğrenim görmekte olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, başvuru döneminde alınmış derslerini de içeren transkriptindeki ağırlıklı genel not ortalaması, en az 2.75/4 veya 70.83/100 olmak (Birden fazla anadal yapanların transkriptlerinde alınan tüm dersler gösteriliyorsa üniversite geneli ortalaması, aksi takdirde asıl anadalın ortalaması dikkate alınacaktır.),

c. Lindau Konseyi ve Vakfı'nın belirlemiş olduğu alanlarda Türkiye’de eğitimlerine/akademik çalışmalarına devam ediyor olmak,

ç. Aşağıdaki yabancı dil koşullarından birinin sağlanıyor olması,

  • Başvuru yılı itibarıyla son 5 yıl içerisinde YDS, e-YDS, YÖKDİL, TIPDİL sınavlarından birinden en az 80 puan veya son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden muadil puan almış olmak,
  • %100 yabancı dille (İngilizce) öğretim yapan bir üniversitede lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görüyor/görmüş olmak,

d. Etkinlik tarihi itibarıyla 35 yaşından büyük olmamak.

2. Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencileri için aranan koşullar

a. Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış olmak,

b. Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere;

  • Yüksek lisans öğrencileri için lisans öğrenimini en az 2.75/4 veya 70.83/100 ağırlıklı genel not ortalaması,
  • Doktora öğrencileri için yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile mezun olmak,

(Birden fazla anadal yapanların transkriptlerinde alınan tüm dersler gösteriliyorsa üniversite geneli ortalaması, aksi takdirde asıl ana dalın ortalaması dikkate alınacaktır. Tıpta uzmanlık öğrencileri yüksek lisans transkripti yerine lisans transkriptini sisteme yükleyecektir.)

c. Başvuru alınan alanın gerektirdiği puan türünde 85 veya üstü geçerli ALES puanı olmak,

ç. Lindau Konseyi ve Vakfı'nın belirlemiş olduğu alanlarda Türkiye’de eğitimlerine/akademik çalışmalarına devam ediyor olmak.

d. Başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki yabancı dil koşullarından birini sağlıyor olmak;

  • Başvuru yılı itibarıyla son 5 yıl içerisinde YDS, e-YDS, YÖKDİL, TIPDİL sınavlarından birinden en az 80 puan veya son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden muadil puan almış olmak,
  • %100 yabancı dille (İngilizce) öğretim yapan bir üniversitede lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görüyor/görmüş olmak,

e. Etkinlik tarihi itibarıyla 35 yaşından büyük olmamak.

3. Doktora sonrası araştırmacılar için aranan koşullar

a. Daha önce Lindau Toplantıları’na katılmamış olmak,

b. Lindau Konseyi ve Vakfı'nın belirlemiş olduğu alanlarda Türkiye’de akademik çalışmalarına devam ediyor olmak,

c. Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, doktora öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak (Uzman doktorlar başvurularında yüksek lisans ve doktora transkripti yerine lisans transkriptini ve tıpta uzmanlık belgesini sisteme yükleyecektir),

ç. Doçent veya profesör kadrosunda çalışıyor olmamak,

d. Başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki yabancı dil koşullarından birini sağlıyor olmak,

  • Başvuru yılı itibarıyla son 5 yıl içerisinde YDS, e-YDS, YÖKDİL, TIPDİL sınavlarından birinden en az 80 puan veya son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden muadil puan almış olmak,
  • %100 yabancı dille (İngilizce) öğretim yapan bir üniversitede lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görüyor/görmüş olmak,

e. Etkinlik tarihi itibarıyla 35 yaşından büyük olmamak.