Formlar

-A +A

Destek programına yapılan proje başvuruları sadece elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi -PRODİS) üzerinden değerlendirilmektedir.

Projeyi değerlendirmek üzere görevlendirilen hakemler değerlendirmelerini bu programın Uygulama Esasları ve kendileriyle yapılan sözleşme çerçevesinde firmaların sundukları proje öneri dokümanını değerlendirme raporu ve kılavuzuna uygun olarak inceleyerek ve firmayı yerinde ziyaret ederek gerçekleştirmekte, raporunu PRODIS üzerindeki elektronik ortamda kılavuza uygun olarak hazırlayarak Başkanlığımıza iletmektedirler.

Hakemlerin firma ziyaretleri sırasında, firmanın konu ile ilgili sunum yapması, proje yürütücüsü, personeli ve proje faaliyetlerine katkı sağlayacak teknik danışmanlarının ziyaret esnasında bulunması beklenir. Hakemler gerek duydukları açıklamaları AGY200 raporunu hazırlamadan önce kuruluştan talep edebilirler.

HAKEM-İZLEYECİ Ücret Tablosu ve Uygulanacak Kurallar için tıklayınız.