Formlar

-A +A

Desteklenen projeler sadece elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi -PRODİS) üzerinden değerlendirilmektedir.

Projeyi izleyerek değerlendirmek üzere görevlendirilen izleyici değerlendirmesini proje öneri bilgileri ve destek karar yazısı çerçevesinde izleme raporu ve kılavuzunu inceleyerek ve firmayı yerinde ziyaret ederek gerçekleştirmekte, raporunu PRODIS üzerindeki elektronik ortamda kılavuza uygun olarak hazırlayarak Başkanlığımıza iletmektedirler.

İzleyicinin firma ziyaretleri sırasında, firmanın konu ile ilgili sunum yapması, proje yürütücüsü, personeli ve proje faaliyetlerine katkı sağlayacak teknik danışmanlarının ziyaret esnasında bulunması beklenir. İzleyici, gerek duyduğu açıklamaları kuruluştan talep edebilir.