Destek Kapsamı

-A +A

Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarınına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir.

Program kapsamında desteklenen gider kalemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Personel giderleri,

b) Seyahat giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

d) Malzeme ve sarf giderleri,

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

f) Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

 

Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde uluslararası çağrı duyurularında aksi belirtilmediği sürece herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Bu program kapsamında başvuracak projeler için 1509 Programı Uygulama Esasları geçerlidir. Bunun yanı sıra, proje başvurularında öncelikle ilgili uluslararası programın web sayfasındaki açıklamalar incelenerek, programın gerektirdiği başvuru kuralları ve prosedürleri izlenmelidir.