378 Projeye 415 Milyon Lira Destek

-A +A

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından onaylanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) kapsamında 9 öncelikli alan belirlendi. Öncelikle alanlar arasında su, sağlık, savunma, gıda, enerji, makine imalat, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), otomotiv ve uzay yer aldı. TÜBİTAK bu alanlarda, her yıl çıktığı çağrılarla proje başvuruları topluyor ve uygun olanları destekliyor.

Bu amaçla 2012 yılından beri özel sektörün, öncelikli alanlardaki Ar-Ge projeleri, açılan çağrı konularına göre, TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı ile destekleniyor. Bugüne kadar 1511 programında; öncelikli 9 alandan 6’sı (sağlık, gıda, enerji, makine imalat, bilgi ve iletişim (BİT) ve otomotiv) ile ilgili 94 adet çağrı açıldı. Bu çağrıların sonunda 378 projeye 415 milyon liralık destek sağlandı.

2014 yılında bilgi iletişim, enerji, gıda, makine imalat ve sağlık olmak üzere 5 öncelikli alanda 37 adet çağrıya çıkıldı. Ayrıca “Bilim Merkezi Sergilerinin Tasarımı ve Prototiplerinin Geliştirilmesi Çağrısı” ilan edildi. 2014’de açılan 38 çağrıdan 15’i halen başvurulara açık. Kapanan çağrılara ise 187 proje öneri başvurusu alındı ve 77 projenin desteklenmesine karar verildi.

Bilim Merkezi Sergilerinin Tasarımı ve Prototiplerinin Geliştirilmesine Destek

Aralık 2014 tarihinde açılan çağrıyla, yurt genelinde kurulacak Bilim Merkezleri’nde sergilenecek ürün ve deney setlerindeki; tasarım, eğitim, üretim konularındaki yerli katkının  artırması hedefleniyor.

Bilim Merkezleri’ndeki sergilerin orijinal tasarımlara sahip olması, yenilikçilik vasfının ön planda yer alması, etkileşimli özelliklerinin belirgin ve dokunulabilir olması, uluslararası müzecilik ve bilim merkezi standartlarına uygun olarak geliştirilmesi, çoklu ortam tasarımı ve dekorasyon öğelerini bünyesinde barındırması, engelli kullanımına olabildiğince elverişli olarak tasarlanması gündem ve hedeflerin başında yer alıyor.

Yerli öğrenme haritasına uyumlu düzenek ve tasarımlarla insanları buluşturmak hedeflenirken aynı zamanda kaynakların ülkemizde oluşturulması da kazanımlar arasında planlanıyor. Tüm bu süreçlerin olumlu yan etkileri olarak yeni iş kollarının doğması, ülke ekonomisine olan tartışmasız katkısı da planlanıyor.

Ülkemizde oyuncak sektörünün özendirilmesi ve büyük işletmelerin kendi prototiplerini üretme aşamasında katedilen yolun, oyuncak üretim sektörünün hızlıca gelişmesinde önemli bir etmen olması da öngörülüyor. Böylece proje hem kendi hedefini tamamlayacak hem de yeni hedefler doğurarak; biriken bilgi ve tecrübelerin oyuncak sektörüne transfer olmasına imkan tanıyacak.

Bu çağrı programının altyapı çalışmaları kapsamında; üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ile işbirlikleri kurularak, kendilerinin bilgi birikimlerinin bu yöne aktarılması ve ilgili firmalara yönlendirilmesi hedefleniyor.

Dünyamız, uzay, havacılık, okul öncesi bilim eğitimi, robotlar, teknoloji ve inovasyon, temel bilimler (fizik, matematik, kimya, biyoloji,) bilim tarihi, mühendislik ve mimarlık ilke ve uygulamaları, bilişim, iletişim öncelikli tema konularından bir tanesi seçilebileceği gibi başvuran tarafından önerilen bir tema da değerlendirmeye alınabiliyor.

Proje önerisinde, ilgili üniversite ve araştırma kurumlarından, yurtdışı menşeli bilim merkezlerinden (asgari 10 yıl sektör tecrübesi olan), tasarımcı ve üretici firmalardan proje konusu ile ilgili danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılabiliyor. Önerilen projelerde, tema, tasarım ve üretim teknolojilerinin gelişimi yanı sıra özellikle yerli bilgi ve tecrübe kazanımına yoğunlaşılması hedefleniyor.

Projelere en fazla 18 ay süreyle, 2.000.000 TL bütçe üst sınırı ile hibe destek sağlanacak. Çağrı için son başvuru tarihi 23 Şubat 2015 olarak belirlendi. Ön kayıt için son tarih ise 16 Şubat 2015.

16.01.2015 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1511