ARDEB 2018 Yılını İçeren Akademik Destek İstatistikleri Güncellendi

-A +A

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), bünyesinde yer alan 3 müdürlük ve 12 araştırma destek grubu aracılığıyla üniversitelerden, eğitim ve araştırma hastanelerinden, sanayi kuruluşlarından ve kamu kurumlarından önerilen bilimsel araştırma projelerini değerlendirmekte, desteklemekte, izlemekte ve sonuçlandırmaktadır.

2009-2018 yılları arasında ARDEB destek programlarına toplam 77.868 proje başvurusu önerilmiştir. Bu dönemde toplam 14.588 projenin desteklenmesine karar verilmiş ve bu projelere 7.273 milyon TL aktarılmıştır. Bu dönemde proje değerlendirmeleri için toplam 44.784 panelist kullanılmıştır.

2018 yılı için ise ARDEB destek programlarına toplam 9.199 proje başvurusu önerilmiştir. Bu yılda toplam 1.692 projenin desteklenmesine karar verilmiş ve bu projelere 985,5 milyon TL aktarılmıştır. Bu dönemde proje değerlendirmeleri için toplam 5.151 panelist kullanılmıştır.

Akademik tabanlı projelere yönelik TÜBİTAK tarafından 2009-2018 yılları arasında verilen tüm desteklere ilişkin istatistikler güncellenmiş olup  “Akademik Destek İstatistikleri” adresinden ulaşılabilmektedir. Bu verilerde, ARDEB tarafından yürütülen 8 destek programı kapsamında üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörden sunulan projelere ilişkin il ve üniversite bazlı başvuru ve destek sayıları ile bütçe bilgilerine ait istatistikler, 2018 yılında çıkılan çağrılar ve değerlendirme sürecine ait panelist ve dış danışman sayıları yer almaktadır. 

TÜBİTAK 2019 yılı ve ötesine yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamıştır. Bu bilinçle, Ar-Ge ve yenilik desteklerinin hedef, çıktı ve etki odaklı, aynı zamanda sanayi ile işbirlikleri başta olmak üzere işbirliği ağırlıklı olarak yönetilmesi planlanmaktadır. Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine hizmet edecek konu başlıklarına odaklanan projelere, TÜBİTAK 2019-2020 Çağrı Planı çerçevesinde finansman sağlanacaktır. Yeni dönemde, etki potansiyeli yüksek, büyük bütçeli Ar-Ge konsorsiyum projeleri teknoloji hazırlık düzeyleri odaklı takip edilerek aşamalı olarak desteklenecektir.  

06.05.2019