Avrupa Yenilik Karnesi (EIS) 2020 Yılı Sonuçları Yayımlandı

-A +A

Avrupa Yenilik Karnesi (European Innovation Scoreboard-EIS) 2020 yılı raporu 23 Haziran 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından açıklandı. Türkiye 2020 yılında 37 ülke arasında 29. sırada yer aldı. Ülkemiz bu sıralamasıyla “Ilımlı Yenilikçiler (Moderate Innovators)” kategorisindedir. Rapora erişmek için tıklayınız. 

Avrupa Yenilik Karnesi; AB ülkelerinin, diğer Avrupa ülkelerinin ve bölgesel olarak komşu olduğu ülkelerin inovasyon performanslarının karşılaştırmalı bir analizini sunar. Ulusal inovasyon sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmeyi amaçlayarak ülkelerin gelişmeye ihtiyaç duydukları alanları belirlemelerine yardımcı olmayı hedefler. Bu kapsamda 27 göstergeden oluşan bir kompozit endeks çalışması yürütülmektedir. Raporda ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri ile küresel lider ülkeleri yenilik performansı bazlı karşılaştırdıkları bir bölüm de yer alır. Bu bölümdeki kıyaslama ise 17 göstergeden oluşan bir kompozit endeks çalışması ile gerçekleştirilmektedir.

2020 yılı raporunda AB üye ülkeleri ile diğer Avrupa ülkelerinin ve komşu ülkelerin performanslarının karşılaştırıldığı sıralama sonuçları Şekil 1’de verilmektedir. Grafikte yer alan renkli barlar ülkelerin 2019 yılı verilerine göre performanslarını gösterir. Ülkeler yenilik performansları esas alınarak 4 temel sınıflamaya tabi tutulur:

  • Yenilik Liderleri (Innovation Leaders): AB ortalamasının üstünde performans (%120 ve üstü) sergileyen ülkeler
  • Güçlü Yenilikçiler (Strong Innovators): AB ortalamasına yakın performans (%90 - %120 aralığı) sergileyen ülkeler
  • Ilımlı Yenilikçiler (Moderate Innovators): AB ortalamasının altında performans (%50 - %90 aralığı) sergileyen ülkeler
  • Mütevazi Yenilikçiler (Modest Innovators): AB ortalamasının oldukça altında performans (%50 ve altı) sergileyen ülkeler  

Grafikte yer alan performans puanları AB’nin 2012 yılı performans puanına görece değerleri yansıtır. Renkli barların üzerinde yer alan tireler ülkelerin 2018 yılı performanslarını; gri barlar ise ülkelerin 2012 yılı performanslarını gösterir.

 

2020 yılı raporuna göre İsviçre, AB yenilik lideri oldu ve İsviçre’yi İsveç, Finlandiya ve Danimarka izledi. 2020 yılında ilk defa Karadağ’da sıralamada yer aldı.

 

Avrupa Yenilik Karnesi’nde Türkiye’nin Yeri

  • Türkiye 2020 yılında 37 ülke arasında 29. sırada yer aldı. Ülkemiz bu sıralamasıyla 4 kategoriden 3. sırada olan “Ilımlı Yenilikçiler (Moderate Innovators)” kategorisindedir (bkz Şekil 1).
  • Türkiye’nin 2017 yılından itibaren Avrupa Yenilik Karnesi’ndeki yeri Komisyonun interaktif web sayfası üzerinden derlenerek aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Ülkemizin performası yıllara sari artmıştır.

* Veri Kaynağı: EIS interactive tool  (Ülkemizin performansı Avrupa Birliği’nin 2012 ortalaması ile karşılaştırılmaktadır.)

 

Avrupa Yenilik Karnesi 2020 yılı raporunun Türkiye bölümü incelendiğinde de benzer tablo karşımıza çıkmaktadır. Raporun ilgili bölümünde yer verilen grafikte, Türkiye’nin performansının 2012 yılı AB performansına kıyasla yıllara göre artış gösterdiği ve 2012-2019 yılları arasında en büyük performans artışının 2018 yılında olduğu görülmektedir (Şekil 2).

Türkiye’nin göstergeler bazında performansına da yer verilen raporun ilgili bölümü incelendiğinde Türkiye’nin AB ortalamasına eş değer veya üzerinde performans sergilediği bir boyut ve 3’ü bu boyut altında olmak üzere 5 gösterge bulunmaktadır.

  • Türkiye’nin AB ortalamasının üzerinde performans gösterdiği boyut “Yenilikçiler” boyutu olup, bu boyut altında yer verilen “Ürün veya süreç yeniliklerini tanıtan KOBİ'ler (KOBİ'lerin yüzdesi)”, “Pazarlama veya organizasyonel yenilikleri tanıtan KOBİ'ler (KOBİ'lerin yüzdesi)”,  ve “Kurum içi yenilikler yapan KOBİ'ler (KOBİ'lerin yüzdesi)” göstergelerinin tamamında ortalamanın üzerinde performans gösterdi.
  • Bu göstergelerin yanı sıra “Ar-Ge dışı yenilik harcamaları (ciro yüzdesi)” ile “Diğer paydaşlarla işbirliği yapan innovatif KOBİ'ler (KOBİ'lerin yüzdesi)” göstergelerinde de Türkiye ortalamanın üzerinde performans gösterdi.
09.07.2020 Kurumsal, Politikalar