Kamuoyu Duyurusu

-A +A

Elazığ’da meydana gelen deprem afeti sonrasında Kurumumuz ile ilgili çeşitli medya organlarında yer alan asılsız haberlere ilişkin kamuoyunun doğru ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Haberlerin odağında Prof. Dr. Naci Görür tarafından 2010 yılında sunulan 110G101 numaralı ve "Doğu Anadolu Fay Zonu Boyunca Güncel Deformasyonun Ölçülmesi ve Bu Zonda Yer Alan Yerleşim Alanları İçin Tehlike Analizlerinin Yapılması (DAFTAP)" başlıklı TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) 1007 projesi yer almaktadır.

Söz konusu projede müşteri kurumlar olarak Elazığ Valiliği, Elazığ Belediye Başkanlığı, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediye Başkanlığı, Malatya Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yer almaktadır. Proje, söz konusu tarihteki 1007 programı mevzuatı doğrultusunda TÜBİTAK KAMAG tarafından değerlendirilmiş ve proje önerisinin, 1007 programına başvuru yapabilecek müşteri kurumlar açısından mevzuata uymadığı açıkça görülmüştür.

Projede yapılacak çalışmaların tekniği, Ar-Ge içeriği ve gerekliliği açısından herhangi bir değerlendirme yapılmadan proje ilgili mevzuat usulleri çerçevesinde iade edilmiştir. İade sonrası 2010 yılından bu yana herhangi bir düzeltme veya yeniden başvuruda bulunulmamıştır. Dolayısıyla kamuoyunda gündeme getirilen projenin reddedildiği ifadeleri kesinlikle doğru değildir.

Dünyada benzer görevi yerine getiren muadil Kuruluşlar gibi TÜBİTAK da proje değerlendirme ve destek süreçlerini yazılı ve açık Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütmektedir.

Prof. Dr. Naci Görür bugüne kadar TÜBİTAK’a yürütücü ya da araştırmacı olarak 1992-2012 yılları arasında 17 proje sunmuştur. Sunulan 17 projeden 13 tanesi desteklenmiştir. Prof. Dr. Naci Görür'ün yürütücü ve araştırmacı olarak yer aldığı ve sonuçlanan 10 projesine 2019 sabit fiyatlarıyla yaklaşık 1.2 milyon TL ödenek aktarılmıştır.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 1993 yılından günümüze deprem konularında 304 farklı proje desteklenmiştir. Yalnızca 2006-2019 yılları arasında onaylanan projelere yaklaşık 110 milyon lira kaynak aktarılmıştır. 1999’a kadar deprem araştırmalarıyla ilgili sadece 45 proje destek görmüşken, son 17 senede 217 proje desteklenmiştir.

Bahse konu Doğu Anadolu Fay Hattı kapsamında TÜBİTAK tarafından bilim insanlarımızın 25 projesi desteklenmiş ve bu projelere yaklaşık 10 milyon TL kaynak aktarılmıştır. Bu 25 projeden 8 tanesi özellikle Elazığ ve çevresine yönelik olup, bu 8 araştırma projesine 3 Milyon TL üzerinde kaynak aktarılmıştır.

Talep edilmesi durumunda çok kolay elde edilebilecek bilgileri dikkate almadan, asılsız haberlerle ülkemizin en önemli milli araştırma kuruluşu sistemli bir şekilde yıpratılmaya çalışılmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Harita

Şekil 1: Deprem alanındaki projelerin hedef bölgeleri özelinde hazırlanmış dağılım haritası

Ek-1: Doğu Anadolu Bölgesi Deprem Çalışmaları Proje Listesi

Proje No

Proje Adı

Çalışma alanı bölgesi

Durum

Ad

Soyad

Üniversite

197Y064

Doğu Anadolu Fayı, Hazar Gölü Civarının Paleosismisitesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

HASAN

ÇETİN

ÇUKUROVA Ü.

193Y015

Doğu Anadolu Bölgesinin Aktif: Yıkıcı Depremlerinin Kaynak Mekanizmaları ve Tektonik Yerleşim

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

TUNCAY

TAYMAZ

İSTANBUL TEKNİK Ü.

101Y100

Van Şehri Kentleşme Alanlarında Yüzeyleyen Pliyo-Kuvaterner Çökellerinde Sedimantolojik Özelliklerin ve Aktif Tektonizmanın Depremselliğe Yönelik İncelenmesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

SEFER

ÖRÇEN

VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü.

101Y124

Doğu Anadolu Bölgesindeki Yapısal Sorunların Gravite ve Manyetik Yöntemlerle Araştırılması

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

ZAFER

AKÇIĞ

DOKUZ EYLÜL Ü.

104Y157

Doğu Anadolu Fay Sistemi, Gölbaşı-Türkoğlu Segmentinin Paleosismisitesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

HAKAN

GÜNEYLİ

ÇUKUROVA Ü.

104Y158

Doğu Anadolu Fay Sistemi Üzerinde Radon Gazı Hareketlerinin İzlenmesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

MAHMUT

DOĞRU

FIRAT Ü.

105Y022

Doğu Anadolu Kabuk Elektrik Yapısının Manyetotellürik Yöntemle Görüntülenmesi İçin Arazi Çalışmaları

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

HIZIR İLYAS

ÇAĞLAR

İSTANBUL TEKNİK Ü.

106Y051

Doğu Anadolu Fay Zonu Yakın Çevresindeki Sıcak ve Mineralli Sularda, İz Element ve İzotop Değişimlerinin Periyodik Olarak İzlenmesi ve Olası Depremlerle Olan İlişkisinin Araştırılması

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

MEHMET

YAMAN

FIRAT Ü.

106Y062

Erzincan Çek-Ayır Havzası'nın Neotektonik Gelişiminin Paleomanyetik Yöntemlerle İncelenmesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

ORHAN

TATAR

CUMHURİYET Ü.

109Y043

Doğu Anadolu Fay Zonu'nun Gölbaşı (Adıyaman) ile Karataş (Adana) Arasındaki Kesiminin Geç Kuvaterner Aktivitesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

VOLKAN

KARABACAK

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü.

109Y138

Doğu Anadolu Fay Sistemi, Çelikhan-Erkenek Segmentinin Paleosismisitesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

HAKAN

GÜNEYLİ

ÇUKUROVA Ü.

109Y160

Karlıova Üçlü Eklemi Civarında Göynük Fayı (Bingöl) ve Varto Fayının (Muş) Morfotektoniği, Fay Geometrisi ve Kayma Hızı

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

HÜSNÜ SERDAR

AKYÜZ

İSTANBUL TEKNİK Ü.

110Y172

Doğu Anadolu Fay Sistemi'nin Kuzeydoğu Bölümündeki Travertenlerin Neotektonik Önemi

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

ERCAN

AKSOY

FIRAT Ü.

112Y109

23 Ekim 2011 (Mw=7.2) Van Depreminin Deprem Anı ve Sonrası Oluşan Kabuk Deformasyonlarının Gps ve Insar Yöntemleriyle Araştırılması

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

UĞUR

DOĞAN

YILDIZ TEKNİK Ü.

112Y338

2011 Mw7.2 Van Depremi'nin Kayma Dağılımı ve Kırık Kinematiğinin Telesismik, GPS ve Bölgesel Sismik Verilerle İncelenmesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

ALİ ÖZGÜN

KONCA

BOĞAZİÇİ Ü.

113Y303

Van Ili Ve Çevresindeki Aktif Fayların Geometrisinin, Deformasyon Biçimi Ve Kaynağının Belirlenerek, Bölgenin Sismotektonik Modelinin Oluşturulması

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

BÜLENT

DOĞAN

KOCAELİ Ü.

114Y250

Hazar Gölü-Palu Arasında Doğu Anadolu Fay Zonu Boyunca Gözlenen Krip Olayının Çok Disiplinli Araştırılması

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

SEMİH

ERGİNTAV

BOĞAZİÇİ Ü.

114Y227

Ovacık Fayı (Malatya-Ovacık Fay Zonu) Üzerinde Morfokronolojik ve Paleosismolojik Çalışmalar: Jeolojik Kayma Hızı ve Eski Deprem Tarihçesinin Araştırılması

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

CENGİZ

ZABCI

İSTANBUL TEKNİK Ü.

114Y216

Van Gölü Havzası'nda Depremlerle Oluşan Deformasyon Yapılarını (Sismitler) Kullanarak Bölge Için M=5 Ve Üzeri Büyüklüklerdeki Depremlerin Oluşum Sıklığının Araştırılması

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

SERKAN

ÜNER

VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü.

114Y274

Van Gölü Havzasının Kinematik Özellikleri

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuç raporu kabul

AZAD

SAĞLAM SELÇUK

VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü.

114Y580

Malatya Fayı (Malatya-Ovacık Fay Zonu)'nın Jeolojik Kayma Hızının ve Eski Deprem Tarihçesinin Araştırılması

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

TAYLAN

SANÇAR

MUNZUR Ü.

115Y208

Van Gölü Civarının (Doğu Anadolu) Tektonik Gelişiminin Ve Deformasyonunun Paleomanyetik Çalışmalar Ile Incelenmesi.

Doğu Anadolu Bölgesi

Sonuçlandı

TURGAY

İŞSEVEN

İSTANBUL TEKNİK Ü.

115Y684

Anadolu Bloku'nun Doğu Kesiminin İçsel Deformasyonunun Anlaşılması: Nazimiye Fayı ve Civarının (Tunceli, Türkiye) Yatay ve Düşey Deformasyon Hızlarının Belirlenmesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Yürürlükte

TAYLAN

SANÇAR

MUNZUR Ü.

118Y435

Doğu Anadolu Fayı, Hazar-Palu Segmenti Üzerinde Gerçekleşen Krip Hareketi Özelliklerinin Çok Disiplinli Yöntemlerle Belirlenmesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Yürürlükte

UĞUR

DOĞAN

YILDIZ TEKNİK Ü.

119Y251

Hazar Gölü'nde (Elazığ) Depremsel-Türbiditlerin (Sismik-Türbidit) Tayini ile Doğu Anadolu Fayı Hazar-Sincik ve Palu-Hazar Segmentlerinin Deprem Riskinin Tahmini

Doğu Anadolu Bölgesi

Desteklenmesine karar verildi

KÜRŞAD KADİR

ERİŞ

İSTANBUL TEKNİK Ü.

Ek-2: Elazığ İle İlişkili Deprem Çalışmaları Proje Listesi

Proje No

Proje Adı

Durum

Ad

Soyad

Üniversite

197Y064

Doğu Anadolu Fayı, Hazar Gölü Civarının Paleosismisitesi

Sonuçlandı

HASAN

ÇETİN

ÇUKUROVA Ü.

193Y015

Doğu Anadolu Bölgesinin Aktif: Yıkıcı Depremlerinin Kaynak Mekanizmaları ve Tektonik Yerleşim

Sonuçlandı

TUNCAY

TAYMAZ

İSTANBUL TEKNİK Ü.

101Y124

Doğu Anadolu Bölgesindeki Yapısal Sorunların Gravite ve Manyetik Yöntemlerle Araştırılması

Sonuçlandı

ZAFER

AKÇIĞ

DOKUZ EYLÜL Ü.

104Y158

Doğu Anadolu Fay Sistemi Üzerinde Radon Gazı Hareketlerinin İzlenmesi

Sonuçlandı

MAHMUT

DOĞRU

FIRAT Ü.

105Y022

Doğu Anadolu Kabuk Elektrik Yapısının Manyetotellürik Yöntemle Görüntülenmesi İçin Arazi Çalışmaları

Sonuçlandı

HIZIR İLYAS

ÇAĞLAR

İSTANBUL TEKNİK Ü.

114Y250

Hazar Gölü-Palu Arasında Doğu Anadolu Fay Zonu Boyunca Gözlenen Krip Olayının Çok Disiplinli Araştırılması

Sonuçlandı

SEMİH

ERGİNTAV

BOĞAZİÇİ Ü.

118Y435

Doğu Anadolu Fayı, Hazar-Palu Segmenti Üzerinde Gerçekleşen Krip Hareketi Özelliklerinin Çok Disiplinli Yöntemlerle Belirlenmesi

Yürürlükte

UĞUR

DOĞAN

YILDIZ TEKNİK Ü.

119Y251

Hazar Gölü'nde (Elazığ) Depremsel-Türbiditlerin (Sismik-Türbidit) Tayini ile Doğu Anadolu Fayı Hazar-Sincik ve Palu-Hazar Segmentlerinin Deprem Riskinin Tahmini

Desteklenmesine karar verildi

KÜRŞAD KADİR

ERİŞ

İSTANBUL TEKNİK Ü.

 

 

10.02.2020