TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal WAITRO Başkanı Seçildi

-A +A

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 50’den fazla ülkeden 100’ün üzerinde üyesi  bulunan Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği (WAITRO)’nun başkanlığına seçildi. İki yıl boyunca Başkan olarak görev yapacak olan Mandal,  görevi 2019 yılından itibaren başkanlığı yürüten Ürdün Royal Scientific Society (RSS) Başkanı HRH Prenses Sumaya bint El Hassan’dan devraldı.

Genel Kurul Toplantısı Güney Afrika’da düzenlendi

Üye kuruluşları arasında fikir, bilgi ve deneyim alışverişini kolaylaştırmak ve teknolojik araştırmaların bölgesel ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamayı amaçlayan Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği (WAITRO)’nin 2022 yılı Zirvesi 14-15 Kasım 2022 tarihlerinde Cape Town/Güney Afrika’da düzenlendi.

Söz konusu Zirve'ye Araştırma ve Teknoloji Kuruluşları, üniversiteler, çok taraflı kuruluşlar, KOBİ'ler, kamu kurumları ve STK'lardan 100’ün üzerinde temsilci katılım sağladı. Katılımcılar WAITRO Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grupları'nın üyesi olma, panel oturumları ve çalıştaylara katılım sağlayarak, diğer araştırmacılar ve girişimcilerle bir araya gelerek işbirliği geliştirme imkanına sahip oldu.

16 Kasım’da gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı sırasında Yönetim Kurulu seçimleri gerçekleştirildi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 50’den fazla ülkeden 100’ün üzerinde üyenin bulunduğu WAITRO’nun ve WAITRO Yönetim Kurulu’nun başkanlığına seçilerek ülkemiz açısından uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

“Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik üzerine yeni bir araştırma enstitümüz kurulacak”

WAITRO Genel Kurulu Toplantısına çevrimiçi katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK’ın, 59. yılında yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere tüm dinamik zorlukların üstesinden gelmek için birlikte geliştirme ve birlikte başarma stratejik yaklaşımını desteklediğini belirtti. Prof. Mandal “Bu hedef, 2053 net sıfır emisyon hedefimizle uyumlu önceliklerimiz dahil olmak üzere yeni girişimler ve işbirlikleriyle zenginleştirilmiştir. Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine verdiğimiz desteğin ötesinde, merkezlerimizde ve enstitülerimizde stratejik alanlarda etkiyi artırmak için çalışan 5000'den fazla araştırmacı bulunmaktadır. Yakın zamanda, Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik üzerine yeni bir araştırma enstitümüz de kurulacaktır.” diye ekledi.

Prof. Mandal, ayrıca, “Ortak amaç ve hedefleri paylaşan, TÜBİTAK’ın 1970'li yıllardan itibaren üyesi olduğu WAITRO, üye kuruluşlarla bilimsel, teknolojik ve sosyal konularda yakın işbirliğini desteklemiş ve birçok katkı sağlamıştır. Birlikte başarabileceğimiz hedef ve etkiyi desteklemek için Kurumumuz temsilcileri aracılığıyla çeşitli WAITRO program ve etkinliklerinin yanı sıra düzenli olarak çalıştay ve toplantılarda yer aldık. WAITRO, üye kuruluşları güçlendirmede ve işbirliğini kolaylaştırmada kritik bir role sahip. WAITRO ile ilişkilerimizi bir sonraki aşamaya taşıyan WAITRO Başkanlığı vizyonumuz, iklim değişikliği ile mücadele ve küresel zorlukları etkili bir şekilde ele alırken, sürdürülebilir kalkınma için fırsatlara da ayrıca odaklanmayı içerecektir. Ekip çalışmasında misyon ve vizyonu ileriye taşıyarak WAITRO'nun geleceğini yönlendirmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

WAITRO Nedir?

1970 yılında kurulan Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği (WAITRO) kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Amacı; üyeleri arasında fikir, bilgi ve deneyim alışverişini kolaylaştırmak, üyelerin teknik ve idari yönden kapasitesini artırmak ve teknolojik araştırma/uygulamaların bölgesel ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamaktır.

WAITRO üye kurum ve kuruluşlar arasında sürdürülebilir gelişmeyi hedefleyen faaliyet odaklı işbirliklerinin oluşumuna olanak sağlamaktır. Bu sayede WAITRO;

• Teknik bilginin ve araştırma sonuçlarının paylaşımını kolaylaştırır ve teşvik eder,

•  Araştırma ve teknoloji yönetimi konusunda deneyim paylaşımını teşvik eder,

•  Araştırma ve teknoloji kurumlarının yönetimi konusunda kapasite artırımını sağlamayı hedefler,

•  Uluslararası işbirliklerine uygun araştırma alanları ve yeni fırsatlar bulunması ve geliştirilmesi konusunda faaliyet gösterir,

•  Gelişmekte olan ülkelerde teknolojik araştırmayı ve kapasite geliştirmeyi destekler.

TÜBİTAK, ilgili kuruluşa 5 Ağustos 1970 tarih ve 119 sayılı Bilim Kurulu Kararı ile üye olmuştur.

18.11.2022