TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal İzmir’de Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerini Ziyaret Etti

-A +A

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İzmir’de Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ARGEFAR), Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde (İBG) temaslarda bulundu. Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ziyaret kapsamında yöneticiler, senato üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi, çeşitli toplantılar gerçekleştirdi.

Ege Üniversitesi Turgut Yazıcıoğlu Konferans salonunda yaklaşık 450 akademisyen ve öğrenciye “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve Yeni TÜBİTAK Yaklaşımı” konulu sunum yapan Prof. Dr. Mandal, Türkiye’nin, bilim, teknoloji ve yenilik alanında hedeflere ulaşma konusunda bir ivme yakaladığını ve Ar-Ge faaliyetlerinde atağa geçtiğini söyledi. Ar-Ge harcamalarının cari fiyatlarla 2017 yılında 2016 yılına göre %21 arttığını belirten Prof. Dr. Hasan Mandal, “Ar-Ge harcaması 2006-2017 yılları arasında 7 katına çıktı. Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranına bakıldığında ise 2017 yılında Ar-Ge yoğunluğu 2016 yılına göre %2 arttı. Türkiye’nin hızlı bir yükselişe geçtiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Mandal, “Ar-Ge alanında özel sektörün yatırımı da bu süreçte yükseldi. 2017 yılında sektörler bazında Ar-Ge harcamaları oranına bakıldığında özel sektörün %56,9  ile en büyük paya sahip, finans kaynağına göre bakıldığında yine özel sektörün %49,4 ile ilk sırada yeraldığını görüyoruz. Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge İnsan Kaynağı 2017 yılında 2016 yılına göre %12 arttı. Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personelinin sektörel dağılım oranına bakıldığında özel sektör %57 ile ilk sırada yer almakta. Ekonomik faaliyete göre özel sektör Ar-Ge harcaması 2017 yılında 2016 yılına görece %5 artarken, imalat sektörü özelinde bu artış %12,5 olarak gerçekleşmiştir.”  açıklamalarında bulundu.

TÜBİTAK hakkında değerlendirmeler yapan Başkanımız, “2018 yılında toplam 27 bin 468 projeyi destekledik. Projelere toplam 1,9 milyarlık destek aktardık. Tüm bu veriler ışığında 2019 yılında daha fazla hedef, çıktı ve etki bazlı program ve yönetim anlayışıyla ilerleyeceğiz” dedi.

“Temel stratejimizi araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurguladık.”

TÜBİTAK’ın Akademi ve Sanayiye yönelik verdiği destekleri anlatan Prof. Dr. Hasan Mandal, “Temel stratejimizi araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurguladık. Ulusal yenilik ekosistemimizde girdi odaklı bir sistemden çıktı odaklı sisteme geçiş yapmayı hedefledik. Yeni dönemde, etki potansiyeli yüksek, büyük bütçeli Ar-Ge konsorsiyum projelerini teknoloji hazırlık düzeyleri odaklı ve aşamalı olarak destekleyeceğiz. Bu kapsamda TÜBİTAK Yüksek Teknoloji Platformları çağrısını açtık.” dedi. Yeni TÜBİTAK’ın stratejilerinde katılımcılık, şeffaflık ve esnekliğin temel alındığına değinen Başkanımız, “Önümüzdeki döneme ilişkin faaliyetleri planlama aşamasında “Birlikte Başarmak” yaklaşımını benimseyerek, paydaşlarımızın görüş ve önerileriyle destek programları başvuru sisteminde ve mevzutlarında iyileştirmeler yaptık.” dedi. Hedef odaklı destek programları ve çağrılı sistem hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK 2019-2020 çağrı planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Hasan Mandal, “TÜBİTAK Sanayi İşbirliği Ağları Mekanizması (SAYEM) desteği kapsamında amacımız, ithalat bağımlılığının giderecek, cari açığın düşürülmesine ve yüksek teknolojili ürün  ihracatının artırılmasına katkı verecek çalışmalar yürütmek üzere  özel sektör liderliğinde oluşturulacak sanayi yenilik ağlarını destekleyeceğiz. Sanayi yenilik ağları kapsamındaki temel gayemiz, yüksek teknoloji tabanlı ürünlere yönelik araştırmaların son kullanıcı ile etkin işbirliği içinde pazara görece daha yakın alandaki teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek.” dedi.

Nitelikli insan kaynağının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Mandal, doktora öğrencilerine yönelik çift bursiyerlik şartları hakkında bilgiler verdi. Başkanımız "Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 100/2000 Doktora Bursu"nu alan doktora öğrencilerinin, başarı ve performanslarına bağlı olarak 2211 - Yurt İçi Doktora Burs Programından yararlanabileceğini söyledi. Prof. Dr. Hasan Mandal, program kapsamında başarı şartlarını sağlayan doktora öğrencilerinin aylık 4 bin 500 lira burs alabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Mandal, nitelikli insan kaynağı olmadan, hibe destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılmasının güç olduğu ve bu amaçla Sanayi Doktora Programı ve Uluslararası Lider Araştırmacılar Destek Programını başlattıklarını ifade etti. Sanayi Doktora Programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesini ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını teşvik ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Hasan Mandal, “TÜBİTAK olarak program kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusuda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Doktora öğrencilerine en fazla 5 yıl süre ile aylık 4500 TL burs vereceğiz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Hasan Mandal,  Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek makro projelere katkı sağlamak üzere, alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel çalışmalar ile temayüz etmiş ve/veya yurt dışında araştırma deneyimine sahip, başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurtdışından Türkiye’ye gelmelerini teşvik ettiklerini ifade etti. Türkiye’ye dönecek araştırmacılara sağlanan imkanlar açısından dünyada yeni ve öncü olma özelliği taşıyan bu destek programını, TÜBİTAK koordinasyonunda hayata geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Mandal, “15 Aralık 2018’de çağrımız açıldı, 15 Şubat 2019’a kadar başvuruları alacağız” dedi.

“Üniversitemiz, TÜBİTAK’ın yeni dönem programlarında da yer alıyor”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da “Hedefimiz, araştırma üniversitesi olmak. Bu hedef doğrultusunda araştırma stratejimizi, öncelikli alanları dikkate alarak yapılandırdık. Ege Üniversitesi olarak başvuruda bulunduğumuz “TÜBİTAK ARDEB 1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında beş alanda yetkiniz. Bu alanlar; Biyoteknoloji, Enerji, Gıda Bilimleri ve Teknolojileri, Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları ve Kimyasal Teknolojilerdir. Araştırma stratejimizin diğer bir dayanak noktası, araştırma laboratuvar altyapısının etkin kullanımı ile ilgili. Bu anlamda EGE-LABSİS Yazılım Sisteminin uygulamaya koyduk” dedi. Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi’nin TÜBİTAK'ın yeni dönem programlarında da yer aldığını bildirdi.

Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, Ege Üniversitesi ziyaretleri kapsamında sunumların ardından Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ile İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezinde (ARGEFAR) incelemelerde bulundu.

Ege Üniversitesi’nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi’ni ziyaret eden Prof. Dr. Hasan Mandal, ziyareti kapsamında İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde incelemelerde bulundu. Burada yaptığı konuşmada, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun sürecinden bahseden Prof. Dr. Mandal, bugün gelinen aşamadan mutluluk duyduğunu dile getirdi. TÜBİTAK’ın süreçlere bakışını anlatan Prof. Dr. Mandal, “1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı”, “1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı”, “Sanayi Doktora Programı” gibi TÜBİTAK programlarının, 6550 sayılı yasa ile ilişkisinin olmasına özen gösterildiğini belirtti. Sürecin bundan sonraki aşamalarında TÜBİTAK’ın iki yeni programından söz eden Prof. Dr. Mandal, yeni ilan edilen “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı”nın da bu sürece entegre olmasını istediklerini dile getirdi. Başkanımız, “Diğer programımız da yakın zamanda ilan edeceğimiz “Öncül Araştırmacılar Programı”, onun da tamamen yine bu süreç ile bütünleşik hale geleceğini düşünüyorum.” dedi ve emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.

10.01.2019